TRENINGSBYGGET: Bygget er en del av hovedbygget og inneholder det alle ansatte trenger for generell trening, samt deler av spesialtreningen for de nasjonale beredskapsressursene.
Nyheter
TRENINGSBYGGET: Bygget er en del av hovedbygget og inneholder det alle ansatte trenger for generell trening, samt deler av spesialtreningen for de nasjonale beredskapsressursene. (Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture)

Slik blir beredskapssenteret

Sjekk de siste illustrasjonene av politiets nye storstue til 2,7 milliarder kroner som bygges nå på Taraldrud. Om drøye to år blir beredskappsenteret fullt operativt!

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal stå klart til bruk på Taraldrud høsten 2020.

Les også: – Viktig milepæl

OVERSIKTEN AV PLANOMRÅDET: Her kan du se hele planområdet til beredskappsenteret. Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

Ny friluftsbro

Like etter rundkjøringen på Taraldrud skal det lages en ny friluftsbro, før man møter adkomstområdet.

  Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

Adkomstområdet

Adkomstområdet består av gjesteparkering for 50 besøkende, vakt med kontrollstasjon og sluser for personell og kjøretøy samt post- og varemottak.

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

Hovedbygget

Dette er de nasjonale beredskapsressursenes nye bygg. Dette blir hovedkvarteret for beredskapstroppen, bombetjenesten, krise- og gisselforhandlertjenesten, helikoptertjenesten og ledelse.

HOVEDBYGGET: Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Bygget inneholder alle funksjoner som er nødvendig for å løse avdelingenes oppgaver: kontorer, NB-KO (operativ styring), møterom, undervisning, kantine, hvilerom, garderober, utstyr og biler, alt organisert for effektiv utrykning, samhandling og drift.

HOVEDBYGGET: Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

Materialvalgene er solide og robuste, samtidig som bygget har stor fleksibilitet for å ivareta endringer og nye behov for fremtiden.

Anlegget svarer på følgende krav:

* Effektivitet: rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene

* Styrke: senteret skal effektivt legges til rette for å forebygge, avverge og håndtere hendelser og kriser

* Soliditet: skape trygghet for befolkningen

Treningsbygget

Bygget er en del av hovedbygget og inneholder det alle ansatte trenger for generell trening, samt deler av spesialtreningen for de nasjonale beredskapsressursene.

 

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Trenningsbygget består av følgende deler:

* 25-meters basseng. Bassenget er 5,7 meter dypt og har entringsvegg for trening på maritime mål, samt bølgefunksjon som gir mer realistisk trening.

* Gymsal, som oppfyller kravene til flerbrukshall (noe som tilsvarer en volleyballbane med sidefelt).

* "Cross Fit"-rom i dobbel høyde.

* Styrketreningsrom.

* Spinning og tredemøller.

* Nærkamp-trening.

* Fysikalsk restitusjonsområde.

* Garderober.

Treningsområdet

Her bygges Europas beste taktiske treningsanlegg for politiet. Samlokaliseringen gjør at ressursene er i beredskap mens de trener, sparer mye tid på transport og får økte treningsmengder. Det fleksible og høyteknologiske anlegget gir langt høyere kvalitet på treningen.

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Anlegget består av følgende deler:

* 200- og 100-meters utendørs skytebane, med fleksibelt blinkarrangement og overdekte, ventilerte standplasser

* 50-meters utendørs skytebane, med fremrykning

* 50-meters innendørs skytebane, med fremrykning

* 10-meters pistolbane. 4) skytehus med "varm" og "kald" del, for entring og "skarp" trening

* Hundetreningshus, for trening av bombehunder

* Multifunksjonshall for diverse trening

* Sibo-landsby (strid i bebygget område)

* Klatretårn, med påmontert helikopterskrog

* Diverse lager og verksted

Hangarene

Helikoptertjenesten får tre nye helikoptere, som står klare til senteret åpner i høsten 2020. Samlokalisering og transportkapasitet gjør at beredskapsressursene kan nå 80 prosent av befolkningen innen 1,5 times flygning.

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

 

Les også: Lover godt airmanship

Helikoptrene får plass i nye og lyse hangarer, hvor én fungerer som verksted, og de to andre er slått sammen til et stort rom.

Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

I tillegg til hangarer består helikopteranlegget av følgende:

* Oppstillingsplasser med strømtilkobling og drivstoffpåfylling

* FATO (final approach and take off area) 34 x 304 meter

* Kontorer

* Verksteder

* Garderober

* Lager og utstyr for helikoptere og personell

* Planrom flyoperasjoner

* Hvile- og vaktrom

* Simulatortrening

Leserinnlegg

Kommunevalget 2019 var også et personvalg – hva lærte og vil Høyre og FrP?

"Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette", skriver Gunnar Sveen fra lokalbevegelsen OppegårdsVenner i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Nyheter Politisk plattform for Nordre Follo

– Trist at FrP tyr til "fake news"

Gruppelederen for Arbeiderpartiet i Nordre Follo, Oddbjørn Lager Nesje, sier det er trist at FrP tyr til "fake news" i sitt angrep på flertallet i Nordre Follo når de sår tvil om flertallet skal bygge svømmehall på Kolbotn. Les hele saken

Til toppen