NY RUNDKJØRING: Her skal det bygges en ny rundkjøring. Den skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Foto: Yana Stubberudlien

Nyheter Ny kryssløsning

NY RUNDKJØRING: Her skal det bygges en ny rundkjøring. Den skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Foto: Yana Stubberudlien (Foto: Yana Stubberudlien)

Slik blir den nye rundkjøringen i Taraldrudveien

Det skal bygges en ny rundkjøring i Taraldrudveien og Sofiemyrveien skal rustes opp. Veiprosjektet i Fløysbonn næringspark er et skritt nærmere realiseringen, men finansieringen er fortsatt ikke på plass.

KONGEVEIEN 49 I NY DRAKT: Dette er planen for eiendommen. Hovedbygget skal bygges om og moderniseres, kontorbygget langs Kongeveien skal rives og det skal bygges to nye bygg. På bildet kan du også se den nye rundkjøringen som skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. (Illustrasjon: 3D estate AS)
NY KRYSSLØSNING: Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Nord for brannstasjonen skal det også etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. (Skisse: Norconsult)
NY RUNDKJØRING: Her skal det bygges en ny rundkjøring. Den skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Foto: Yana Stubberudlien (Foto: Yana Stubberudlien)
SITUASJONSPLAN: Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. (Skisse: Norconsult)
FORTAU OG NY ADKOMST: Det skal også bygges et fortau på to og en halv meter i bredde langs østsiden av Sofiemyrveien fra Håndverkshuset og helt opp til Taraldrudveien. Det skal også anlegges en ny atkomst fra Sofiemyrveien til næringsbygget i Kongeveien 49 (se bildet). (Foto: Yana Stubberudlien)
NY KRYSSLØSNING: Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Nord for brannstasjonen skal det også etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. Skisse: Norconsult
FORTAU OG NY ADKOMST: Det skal også bygges et fortau på to og en halv meter i bredde langs østsiden av Sofiemyrveien fra Håndverkshuset og helt opp til Taraldrudveien. Det skal også anlegges en ny atkomst fra Sofiemyrveien til næringsbygget i Kongeveien 49 (se bildet). Foto: Yana Stubberudlien

Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Alt er klar til bygging, men prosjektet kan ikke gjennomføres før finansieringen er på plass, sier daglig leder i Malling & Co, Bård Stang-Lund Valasjø.

Utviklere i Malling & Co jobber med prosjektet på vegne av SpareBank 1, som er grunneieren av Kongeveien 49, og som har tatt initiativ til veiprosjektet.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det er tilrettelagt for en utvidelse av næringseiendommen i Kongeveien 49 med detaljhandel og plasskrevende varehandel, men veiprosjektet for atkomst til Sofiemyrveien må være gjennomført før igangsettingstillatelse med tiltak på eiendommen kan gis, ifølge gjeldende rekkefølgebestemmelser.

Usikker oppstart

Foreløpig vet vi ikke når veiprosjektet kan settes i gang. Vi jobber med å leie ut både eksisterende og kommende bygningsmasse, som skal finansiere veiprosjektet. Foreløpig er kun en tredjedel av bygningsmassen utleid (kun første etasje av bygget), mens underetasjen og de to kommende byggene er ledige ennå. Vi har veldig god respons fra markedet, men det handler om et utviklingsprosjekt og det tar tid å få alle brikkene på plass, sier Stang-Lund Valdsø.

Han sier Kongeveien 49 har følgende leietakere per i dag: Coop Extra, Biltema, Plantasjen og Follo Sport.

Den totale bygningsmassen per i dag er på 16.300 kvadratmeter og det er lagt opp til en utvidelse på 3.700 kvadratmeter. Det skal tilrettelegges for 312 parkeringsplasser for bil og 100 plasser for sykkel.

Fikk ny rammetillatelse

Detaljreguleringen for veiprosjektet, som gjelder deler av Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien, ble vedtatt for tre år siden.

I august i fjor ble det gitt en ny rammetillatelse for veiprosjektet, som handler om etablering av en ny kryssløsning, ny rundkjøring og veiomlegging i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien, og som tyder på at prosjektet nærmer seg gjennomføringsfasen.

Tiltaket inkluderer også veibelysning med ti meter høye master og armatur for LED-lys både for fylkesveien og de kommunale veiene.

Den tidligere rammetillatelsen, gitt av kommunen i 2017, ble opphevet fordi omsøkte tiltak var avhengig av grunnavståelse fra næringseiendommen i Sofiemyrveien 10. Byggesakskontoret mente at partene ville komme til enighet siden reguleringsplanen var vedtatt, og valgte å gi rammetillatelse til tiltaket til tross for at de privatrettslige rettighetene ikke var til stede. Rammetillatelsen ble imidlertid påklaget og byggesakskontoret opphevet vedtaket sitt i desember 2017.

Nytt fortau

Planlagte veitiltak gjelder også opparbeidelsen av et fortau på to og en halv meter i bredde langs østsiden av Sofiemyrveien.

Eksisterende fortau fra næringsbygget i Sofiemyrveien 6 i syd (red. anm.: Håndverkshuset hvor blant annet Oppegård Avis holder til) skal videreføres helt opp til den nye rundkjøringen i Taraldrudveien hvor det avsluttes mot tidligere felles atkomst til Sofiemyrveien 10-16.

Ny avkjørsel fra Sofiemyrveien

Til dagens parkeringsareal foran eiendommen til Kongeveien 49 skal det bygges en ny atkomst fra Sofiemyrveien. Avkjørselen skal utføres med et fortau på sydsiden, på to meter i bredde.

Eksisterende felles atkomst fra Sam Eydes vei til Kongeveien 49 ligger for nær ny kryssløsning, og skal flyttes 20 meter lengre nord.

Ny kommunal atkomstvei

Nord for brannstasjonen skal det også etableres en ny kommunal atkomstvei fra Sofiemyrveien. Den skal erstatte tidligere privat felles atkomst til eiendommene Sofiemyrveien 10-16.

Atkomstveien skjærer igjennom en liten fjellrygg og blir liggende i en halvskjæring. Atkomstveien skal utføres uten fortau.

Mot brannstasjonen i syd er det planlagt tørrmur (red. anm.: av steinmaterialer) på mellom fire og fire og en halv meter i høyde over en strekning på rundt 30 meter.

Les også: Bolig-boom på Fløysbonn

 

 

 

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Inviterer nabokommunene til dialogmøte neste uke

Prosjektet med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud går mot slutten. Det nærmer seg også et nytt dialogmøte med nabokommunene. Les hele saken

Til toppen