DELES: Plassene til venstre for den røde linjen skal disponeres av Oppegård-pendlere, mens plassen til høyre blir forbeholdt pendlere fra Oslo.
Nyheter
DELES: Plassene til venstre for den røde linjen skal disponeres av Oppegård-pendlere, mens plassen til høyre blir forbeholdt pendlere fra Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Slik blir pendlerparkeringen på Rosenholm

Deles inn i en Oppegård- og Oslo-side.

Samtidig som de nye bomstasjonene kommer, vil det også blir ombygginger på pendlerparkeringeringen på Rosenholm. Oppegård Avis har fått innsyn i tegningene som foreligger til ny parkeringsplass.

Byggeleder Marius Bjerke i Statens vegvesen sier at parkeringsplassen blir delt i to områder med hver sin innkjøring.

Foto: Øyvind Ludt

På tegningen er delingen gitt med den tykke røde linjen. Dette gjør at pendlere fra både både Akershus og Oslo kan kjøre til pendlerparkeringen uten å passere bomstasjonen.

Kan flyttes

I dag har pendlerparkeringen på Rosenholm plass til 212 biler, ifølge BaneNORs nettsider.

Ifølge byggeleder Marius Bjerke vil den nye parkeringsplassen gi 66 plasser på Oslo-siden og 186-plasser på Oppegård-siden.

– Plasseringen er gjort basert på tellinger av kjøretøy. Delet blir bygget av betongelementer, som senere kan flyttes, sier Marius Bjerke til Oppegård Avis.

 

Debatt Utbygging på Myrvoll

Antropocen på Myrvoll

"Utbyggingen på Myrvoll får stå som et skrekkens eksempel, der store områder med natur er utradert rundt det som skulle og burde være en utbygging konsentrert på den gamle Trelasttomten, men som til de grader este ut over sine bredder og medførte masseødeleggelse", skriver leder for Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen