SIGNALBYGG: Sentrumsgården (dagens Sentrumsbygg i Kolbotnveien) sett fra stasjonens vestside. Nybygget blir en del av stasjonsområdet og det eneste signalbygget på Kolbotn.
Nyheter
SIGNALBYGG: Sentrumsgården (dagens Sentrumsbygg i Kolbotnveien) sett fra stasjonens vestside. Nybygget blir en del av stasjonsområdet og det eneste signalbygget på Kolbotn. (Bilde: LPO Arkitekter)

Slik kan det bli på Kolbotn

Ikke bare følelse av by dersom dette forslaget går gjennom.

Sentrumsbygget kan bli erstattet med et nytt bygg med to tårn på tolv etasjer, mye næring og et stort antall boliger.

Det foreslås å rive dagens Sentrumsbygg i Kolbotnveien og erstatte det med et nytt bygg på tomten, med en sokkeletasje og en underetasje til næring, samt to tårn med et stort antall boliger fordelt på tolv etasjer.

De to tårnene er planlagt utført i massivtre.

PS! Saken fortsetter under bildet

VED JERNBANEN: Denne illustrasjonen viser en siktlinje fra stasjonen over til Sentrumsgården.
VED JERNBANEN: Denne illustrasjonen viser en siktlinje fra stasjonen over til Sentrumsgården. Foto: LPO arkitekter
 

«Akkurat passe by»

Det er Marianne Bonde Hansen, familien Sundt, grunneierne av Skiveien 55-57, Kolbotnveien 5 og Kolbotnveien 7 med flere som har sendt inn et konseptutkast for deler av Kolbotn sentrum. De mener konseptet ivaretar både lokalsamfunnets og tiltakshavers interesser.

Konseptet heter «Stasjonsbyen ved Kolbotnvannet. Akkurat passe by» og er ett av de totalt 81 høringsinnspillene til planforslaget for den såkalte sentrumsplanen.

Annen gangs behandling av saken har blitt utsatt til slutten av mars på grunn av innsigelsene til planforslaget.

Bymessig sentrum

HAR STORE PLANER: Arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bygg Konsulent AS, Knut Halvor Hansen.
HAR STORE PLANER: Arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bygg Konsulent AS, Knut Halvor Hansen. Foto: Yana Stubberudlien

– Konseptet viser muligheter i henhold til områdeplanens reguleringer, med et bymessig sentrum med mangfold av funksjoner, et fremtidsrettet og klimanøytralt sentrum, og et sentrum prioritert for fotgjengere, sykkel og kollektivtransport, sier arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bykon, Knut Halvor Hansen.

Sammen med et ressursteam har de siden i fjor høst jobbet med konseptet på vegne av grunneierne.

– Vi har intervjuet mange personer, lest mange aviser og kommentarer til sentrumsplanen, avholdt møter med sentrale offentlige og private aktører, ulike foreninger og eiendomsmeglere, for å motta innspill til en ønsket og fremtidsrettet utvikling av Kolbotn sentrum, og ivareta grunneiernes behov, sier Hansen.

En del av stasjonen

Forslaget om Sentrumsgården har en del endringer fra kommunens forslag til sentrumsplanen. Ifølge konseptbeskrivelsen vil det foreslåtte konseptet aktivisere og skape liv i et sentrum tilrettelagt for både barn, ungdom og voksne.

Det nye Sentrumsbygget omtales i prosjektet som Sentrumsgården.

Skissene viser at nybygget åpner seg mot togperrongen og blir en del av stasjonen.

Alle butikkene i første etasje og i underetasje skal «vrenges ut» med inngangene mot gateplan, for å skape et levende sentrum med utadrettet handel og aktive fasader mot Kolbotnveien og stasjonen.

– Vi vil gi en urban og bymessig fortetting til dette området i tråd med nasjonale målsetninger, samt aktivisere og skape liv på gateplan, sier arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bykon, Knut Halvor Hansen, som har jobbet med konseptet på vegne av grunneierne.

To etasjer med næring

I underetasjen på baksiden av bygget er det foreslått å etablere en mellomstor daligvarebutikk (800 kvadratmeter i areal) med inngangen fra jernbanesiden, samt flere «hang arounds» som kan trekke folk dit.

I DAG: Slik ser Sentrumsbygget ut i dag.
I DAG: Slik ser Sentrumsbygget ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien

– Det kan for eksempel være kiosker, apotek og blomsterforretninger der, sier Hansen.

Til sammen er det foreslått 4.645 kvadratmeter til han- delsarealer i underetasjen. Jernia-butikken er foreslått flyttet til Skrenten.

Sentrumgårdens første etasje i sokkelen har fasader med innganger fra Kolbotnveien, og består av utadrettet handel, tjenesteyting, kultur og servering som gir liv på gateplan.

Til sammen er det foreslått 3.280 kvadratmeter til handelsarealer i denne etasjen.

Øker andelen boliger

Byggets andre etasje i sokkelen, som var tiltenkt kontorarealer i sentrumsplanen, er foreslått erstattet med boliger, for å øke andelen boligareal.

– Vi foreslår også å bygge to tårn med boliger fremfor kommunens forslag om tre tårn. På denne måten vil vi oppnå bedre solforhold og utearealer til alle boligene, gi et bedre estetisk uttrykk til dette bygget og skape bedre kvaliteter for omkringliggende nabobygg, sier Nysveen Hellum og Hansen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SENTRUMSGÅRDEN: Perspektivet viser det nye Sentrumsbygget med de to tårnene på tolv etasjer (sett fra sørøst).
SENTRUMSGÅRDEN: Perspektivet viser det nye Sentrumsbygget med de to tårnene på tolv etasjer (sett fra sørøst). Foto: LPO Arkitekter

«Shared space»

Kolbotnveien fra undergangen ved stasjonen og frem til Stabburet er foreslått som et «shared space», som betyr at bilene skal dele plass med folk, sykler og kollektivtransport på denne strekningen, og at trafikantene selv gjennom øyekontakt skal «forhandle» og bli enige om hvem som skal vike.

Det foreslås også å integ- rere et sykkelhotell med ladestasjoner for elsykler som en del av den nye undergangen som skal etableres foran dagens stasjonsbygning.

Selve undergangen ønskes fylt med funksjoner som aktiviserer knutepunktet.

Forslaget inkluderer lekearealer og torg med service og «hengearealer» med mange sittemuligheter.

Ifølge konseptbeskrivelsen vil dette aktivisere og skape liv i et sentrum tilrettelagt for både barn, ungdom og voksne.

KAN BLI SLIK: Kan dette være et bybilde i fremtidens Kolbotn?
KAN BLI SLIK: Kan dette være et bybilde i fremtidens Kolbotn? Foto: LPO arkitekter

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost. Les hele saken

Til toppen