ØKER MED 2 606 KRONER: Vanngebyret kan bli økt fra dagens 6 026 kroner til 8 632 kroner fra neste år.

Nyheter Budsjettforslaget for 2019

ØKER MED 2 606 KRONER: Vanngebyret kan bli økt fra dagens 6 026 kroner til 8 632 kroner fra neste år. (Foto: Oppegård Avis)

Snart blir vannet dyrere...

Blir rådmannens forslag vedtatt i desember, vil vanngebyrene i Oppegård øke med 41,6 prosent fra 1. januar 2019. Sjekk om Ski kommune har de samme planene.

Forbruksgebyret på vann vil stige med 50,2 prosent, ifølge rådmannens forslag til handlingsprogrammet for 2019-2022, men det er bare ett element i det vi betaler for vann i Oppegård.

I tillegg betaler vi abonnementsgebyr for vann – og dette vil stige med 18,7 prosent, fra 1.066 kroner i dag til 1.265 kroner i 2019. Samlet gir dette en økning i vanngebyrene på 41,6 prosent, ifølge kommunens beregninger.

Huseiergebyret (red. anm.: gebyret for vann, avløp, renovasjon og feiing) er også foreslått økt fra neste år. For en bolig med årsforbruk på vann på 200 kubikkmeter, stiger det med 19,7 prosent, ifølge forslaget.

Økning på 3.168 kroner fra 2019

Under kan du se hva kommunen har beregnet at økningen vil være for en bolig på 120 kvadratmeter uten vannmåler og med et forbruk på 210 kubikkmeter per år:

 Tallene i tabellen er inklusiv moms og viser utgiften som innbyggeren faktisk må betale.

Ski foreslår å redusere avgiftsnivået fra neste år

Mens Oppegård kommune fobereder seg på en økning i avgiftene for vann og avløp, gjør nabokommunen det motsatte.

Rådmannen i Ski har nettopp foreslått å redusere normalgebyret på de kommunale avgiftene i Ski fra neste år, fra 16 548 kroner i 2018 til 14 780 kroner i 2019.

Oppegård Avis er ikke sikker på hvordan "normalgebyret" beregnes i Ski, men vi har tidligere skrevet at abonnentene i Ski kommune betaler mer for vann og avløp enn det vi betaler i Oppegård.

For en bolig på 120 kvadratmeter er avgiftsnivået for vann og avløp stipulert til 9 551 kroner (4 873 for vann og 4 678 kroner for avløp) i Oppegård kommune, og 14 167 kroner (6 026 kroner for vann og 8 141 kroner) for avløp i Ski kommune, ifølge VG/Huseiernes Landforbund fra 5. juli 2018. Det betyr en differanse på 4616 kroner per i dag.

Tallene fra Huseiernes landsforbund når det gjelder dagens gebyrnivå for vann og avløp i Oppegård stemmer ikke med tallene vi har fått fra Oppegård kommune.

Oppegård kommune forklarer at de ikke har kjennskap til hvordan tallene fra Huseiernes landsforbund er beregnet, men de er nesten de samme som kommunens tall i tabellen over, men eksklusiv moms, mens kommunens tall er inklusiv moms. Dette kan også skyldes at Huseiernes landsforbund har beregnet dette ut ifra et noe lavere forbruk enn kommunen har brukt i sin beregning.

Her kan du lese om andre forslag

Rådmannen har også foreslått flere andre endringer i gebyrer. Her kan du lese om noen av disse:

• Prisen for barnehageplass er foreslått økt fra dagens 2.910 kroner til 2.900 kroner fra 1. januar 2019 og så til 3.040 kroner fra august 2019.

• Prisen for SFO-plass er foreslått økt med 2,8 prosent fra 1. agust 2019. Prisen for en ordinær SFO-plass (fem dager i uken med tilbud i skolens ferier) vil for eksempel øke fra dagens 3.278 kroner til 3.370 kroner.  I nabokommunen Ski har rådmannen foreslått en økning  for en ordinær SFO-plass (heltidsplass) fra dagens 2.800 kroner per måned til 3.100 kroner fra august 2019, og har forklart dette som en tilnærming til Oppegård.

• Festeavgifter til gravlunden er foreslått økt med 50 kroner (fra 350 til 400 kroner) fra og med 2019 for å harmonisere denne avgiften med Ski kommune.

Veien videre

Rådmannens forslag blir behandlet i formannskapet onsdag 14. november og i kommunestyret mandag 10. desember.

Du kan lese mer om saken i papirutgaven til Oppegård Avis neste uke.

Les også: Vil investere for 3,5 milliarder

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen