INITIATIVTAKERNE: Anne Andersen (73), kjent som frivillig fra «Bestemorsbedriften», og nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (65).

Nyheter Frivillighet i Oppegård

INITIATIVTAKERNE: Anne Andersen (73), kjent som frivillig fra «Bestemorsbedriften», og nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (65). (Foto: Yana Stubberudlien)

Sommerjobb til flyktninger

21 unge flyktninger har fått drahjelp av kommunen og frivillige.

– Det startet med en idé om å se på muligheten for å skaffe sommerjobb til unge flyktninger i kommunen, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (65), og Anne Andersen (73), kjent som frivillig fra «Bestemorsbedriften».

I sin hverdag som leksehjelper of flyktningguide har begge opplevd at unge flyktninger har problemer med å finne sommerjobber i kommunen til tross for at det er stor interesse blant disse ungdommene til å skaffe seg en jobb.

– Dette prosjektet er en vinn-vinn-situasjon.

Anne Andersen og Bernd Gutbier, initiativtakerne bak prosjektet

– De er i en sårbar situasjon, og mangler ofte både nettverk og familie som kan bistå dem med å skaffe seg sommerjobb. Det å lære seg arbeidslivets regler, tjene egne penger og føle seg nyttig er viktig for dem, så dette ønsket vi å jobbe videre med i samarbeid med kommunen og næringslivet, sier Andersen og Gutbier.

Ideen ble til realitet da det ble inngått en samarbeidsavtale mellom dem og kommunen ved ordfører Thomas Sjøvold og Oppegård Næringsforum ved Morten Pedersen. Det skjedde under årets frivilligbørs i Kolben kulturhus 12. februar.

Samarbeidsprosjekt

PRØVEPROSJEKT: – Vi håper om å kunne fortsette til neste år, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene. Foto: Jan Walbeck

I et samarbeid mellom Oppegård Røde Kors, "Bestemorsbedriften", flyktningrådgiveren, boliglederen for enslige mindreårige flykninger, kvalifiseringssenteret og NAV har det blitt utarbeidet et prosjekt for ungdom i bosatte flyktningfamilier og enslige mindreårige flyktninger i alderen fra 14 til 19 år fra Oppegård kommune.

Prosjektet finansieres av tilskudd kommunen mottar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Det er viktig at ungdommen lærer det praktiske rundt å søke en jobb, og ikke minst gjennomføre intervju. Vi ser på dette som god læring som kommunen vil ha nytte av i årene fremover, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene.

21 ungdommer i jobb

Per i dag er det skrevet 21 arbeidskontrakter, hvor etikkreglementet er en del av kontrakten. Arbeidsplassene er i hovedsak i kommunale virksomheter, men også hos noen private bedrifter i kommunen.

– Arbeidplasser er blant annet på driftstasjonen hos UTE Oppegård, på flere barnehager og  sykehjem, innen renhold og på BUA. BUA blir bemannet hele sommeren fra klokken 10:00 til klokken 16:00 gjennom dette prosjektet. Når det gjelder arbeidsplasser hos private bedrifter, skal to ungdommer jobbe på Coop Extra på Hellerasten og én på G-Max i Ski, sier Kjersti Hoff, som har ansvar for prosjektet i kommunen.

Skal evalueres til høsten

– Vi håper arbeidsgiverne blir fornøyde med sine vikarer og at sommervikarene bidrar med sin kompetanse og kunnskap. Ved å bli kjent blir det kanskje lettere å ta kontakt for sommerjobb på egenhånd til neste år, sier kommunalsjef Else Karin Myhrene.

Prosjektet skal evalueres over sommeren. Kommunalsjefen gleder seg til tilbakemeldingene.

– Blir prosjektet vellykket, tenker vi det er en god måte å bidra til at enda flere ungdommer får seg sommerjobb i Nordre Follo til neste år, sier hun.

Les også: Skal bosette 30 flyktninger i år

Til toppen