MANGE MILLIONER: Skatteinngangen fra skattebetalerne i Oppegård er stor og arbeidsledigheten er lav.
Nyheter
MANGE MILLIONER: Skatteinngangen fra skattebetalerne i Oppegård er stor og arbeidsledigheten er lav. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Sopte inn millioner av skattekroner mer enn forventet

Kemneren hadde trolig et svært godt år i fjor her i Oppegård.

I forbindelse med en feilføring i årsskiftet 2015/2016 viser kemnerens skattetall for januar 2016 seks millioner kroner lavere enn det som reelt er regnskapsført i kommunens regnskap.

Prognosen for samlet skatteinngang i 2016 ligger om lag 37 millioner kroner over budsjett.

Imidlertid må de frie inntektene, skatt og rammetilskudd sees samlet.

Få ledige

I tillegg til at skatteinngangen er god, er også arbeidsledigheten svært lav her i kommunen.

1,9 prosent av arbeidsstokken i kommunen er arbeidsledige, noe som er meget viktig for kommunens skatteinntekter.

I november 2016 var 267 personer arbeidsledige, som er en reduksjon på syv personer fra oktober 2016, men en økning på 20 personer i forhold til tilsvarende periode i 2015.

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR Eiendom foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen