KAN BLI BYTTET MED HØYBLOKK: Ifølge det nye forslaget skal dagens bygg til Foss & Co rives og erstattes med et nytt bygg på seks etasjer.
Nyheter
KAN BLI BYTTET MED HØYBLOKK: Ifølge det nye forslaget skal dagens bygg til Foss & Co rives og erstattes med et nytt bygg på seks etasjer. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Spennende boligplaner i Kolbotn sentrum

– Utvikling av de to meget sentrale tomtene på Kolbotn vil bidra til fortetting og modernisering av sentrumsområdet, mener arkitekt Petter Bogen. Sjekk hva de planlegger her!

Nylig har han på vegne av gårdseierne varslet oppstart av arbeid med private detaljreguleringer for Edvard Griegs vei 1 og Ingierveien 2-6 i Kolbotn sentrum.

Edvard Griegs vei 1

Det første forslaget gjelder hjørneeiendommen til Foss & Co i Edvard Griegs vei 1, som ligger sør for rådhuset.

NYTT FORSLAG: Nybygget i Edv. Griegs vei 1, som er nå foreslått med seks etasjer, danner en vinkel som skjermer et innvendig gårdsrom. Klikk på bildet for høyoppløselig fullskjerm-versjon.
NYTT FORSLAG: Nybygget i Edv. Griegs vei 1, som er nå foreslått med seks etasjer, danner en vinkel som skjermer et innvendig gårdsrom. Klikk på bildet for høyoppløselig fullskjerm-versjon. Foto: .Petter Bogen Arkitekkontor AS

I det tidligere forslaget for eiendommen, sendt inn i fjor sommer, ble det foreslått å erstatte dagens bygg med et nybygg på ni etasjer.

I det nye forslaget har prosjektet blitt vesentlig endret. Dagens bygg foreslås revet og erstattet med et nytt bygg på seks etasjer. Utformingen av nybygget er også endret. Nå danner det en vinkel som skjermer et innvendig gårdsrom.

Første etasje skal, ifølge det siste forslaget, disponeres til forretninger med funksjoner som gir aktivitet på gateplan. Andre etasje skal romme kontorer og tjenester. På de fire øverste etasjene skal det bygges boliger. Boligene vil ha utearealene i gårdsrommet og på takterrasser.

Ingierveien 2-6

Det andre forslaget gjelder Ingierveien 2-4 (hvor tidligere hovedkontoret til Posten i Oppegård holdt til) og Ingierveien 6 (hvor Oppegård tannklinikk og NAV Oppegård holder til i dag).

De to tomtene ligger vest for rådhuset og representeres henholdsvis av Sameiet Liaveien 13 og Ingierveien 6 AS.

Ifølge kommunens forslag til sentrumsplanen gis dette feltet 5700 kvadratmeter i bruksareal.

Bogen mener dette gir en minimal økning i forhold til dagens bebyggelse, som ikke vil gi grunnlag for å erstatte dagens bygg med et nybygg, og varsler kommunen om at situasjonen kan forbli uendret.

PS! Saken fortsetter under bildet!

KAN BLI UENDRET: Utbyggerne mener kommunens forslag for Ingierveien 2-6 ikke åpner for mulighetene for transformasjon og fortetting.
KAN BLI UENDRET: Utbyggerne mener kommunens forslag for Ingierveien 2-6 ikke åpner for mulighetene for transformasjon og fortetting. Foto: Yana Stubberudlien

 

Dette er forslaget

INGIERVEIEN 2-6: Ingierveien 6 kan få tre ekstra etasjer, mens bygget i Ingierveien 2-4 er foreslått revet og erstattet med et nytt bygg. Klikk på bildet for fullskjerm og høyoppløselig versjon.
INGIERVEIEN 2-6: Ingierveien 6 kan få tre ekstra etasjer, mens bygget i Ingierveien 2-4 er foreslått revet og erstattet med et nytt bygg. Klikk på bildet for fullskjerm og høyoppløselig versjon. Foto: .Petter Bogen Arkitekkontor AS

På vegne av utbyggerne foreslår han å transformere det eksisterende bygget i Ingierveien 6 ved å bygge på tre ekstra etasjer, mens det tidligere postbygget i Ingierveien 2-4 er foreslått revet og erstattet med et nytt bygg.

Bygningskroppen som vises på skissene har tre oppganger og seks etasjer.

Første etasje, som ligger under bygget, er foreslått disponert til forretninger.

I de fem etasjene over er det foreslått å bygge boliger, samtidig som annen etasje også burde kunne brukes til kontor og tjenester, som i den private planen for Edvard Griegs vei 1.

Ønsker ikke å kommentere

Arkitekt Petter Bogen vil ikke kommentere saken. I de dokumentene han har sendt inn til kommunen skriver han at hensikten med disse forslagene er å utvikle lokale løsninger som sentrumsplanen bør legge til rette for.

TAUS: Arkitekt Petter Bogen.
TAUS: Arkitekt Petter Bogen. Foto: Yana Stubberudlien

Han er klar over at forslagene har flere avvik fra forslaget til sentrumsplanen. Disse avvikene gjelder blant annet økt boligareal, økt minste uteoppholdsareal og hevet høyde på nybyggene.

Bogen sier at forslagene han har sendt inn vil utvikles videre og skal foreligge som utkast ved sentrumsplanens annen gangs behandling. De endelige planforslagene skal sendes inn etter at sentrums- planen er vedtatt.

Skal fremmes i mars

Utbyggerne har håpet på at private detaljreguleringer og sentrumsplanen kunne behandles parallelt. Petter Bogen har dermed varslet om oppstart av arbeid med private detaljreguleringer, med fristen for å sende innspill innen den 15. januar.

 

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Varsler om helikoptertester på første skoledag

Førstkommende mandag skal det gjennomføres omfattende helikoptertesting hvor det skal flys en rekke ganger over beredskapssenteret på Taraldrud. – Det er tilfeldig at det skjer på første skoledag i Nordre Follo, sier prosjektsjef for beredskapssenteret, Paul Torgersen. Les hele saken

Til toppen