KOM MED FLERE FORSLAG: Rådmann Lars Henrik Bøhler.
Nyheter
KOM MED FLERE FORSLAG: Rådmann Lars Henrik Bøhler. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Spillvannsnettet og pumpestasjonene er underdimensjonert

Rådmann Lars Henrik Bøhler innrømmer at kommunen har behov for store investeringer når det gjelder spillvannsnettet og pumpestasjonene.

– Vi har vært åpne hele veien om at det kommer mye regnvann inn i spillvannsnettet, og at nettet inklusive pumpestasjoner ikke er dimensjonert for å ta unna mye regnvann. Vi har behov for å avsette 1 million kroner til overløpsmålere på pumpestasjonene, jamfør krav fra Fylkesmannen. Det bør også vurderes å bytte ut gamle pumper samt å øke kapasiteten til dagens befolkningstall, sier rådmann Lars Henrik Bøhler, og viser til sine forslag om dette i handlingsprogrammet for 2018 – 2021.

Rådmannen sier kommunen rehabiliterer ledningsnettet blant annet for å fjerne regnvann, og har ambisiøse mål for å øke utskiftingstakten fra de planlagte 1,5 prosent i fjor til 2 prosent i 2018. Oppegård Avis har tidligere skrevet at i fjor ble bare 1,4 prosent av avløpsnettet rehabilitert.

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Inviterer til åpent møte

Nå inviterer kommunen ved ordfører Thomas Sjøvold til åpent folkemøte om vannkvaliteten i Kolbotnvannet.

Møtet skal holdes i kommunestyresalen til Oppegård rådhus onsdag 29. august.  Det starter klokken 18:00 og varer frem til klokken 19:30.

På folkemøtet skal Stig Bell, planleder kommunalteknikk i kommunen, informere om status, utfordringer og planer fremover. Det skal også være representanter fra  NIVA (norsk institutt for vannforskning) til stede. Det åpnes for spørsmål etter dette.

Ifølge pressemeldingen skal det opprettes en referansegruppe for Kolbotnvannet. Interesserte kan melde sin interesse på møtet.

Oppegård Avis følger opp saken og skal være til stede på møtet.

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen