Karen Pedersen fra Kolbotn splitter gjerne regningen med Svartskog-folket.. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Geir Svendsby (60), Kolbotn: – Dette er både et nødvendig og viktig tiltak for befolkningen på Svartskog. Hele kommunen bør ofre 500 kroner ekstra per år for å hjelpe til. Vi bør fortsatt ha én felles gebyrsats. Svartskog mangler infrastruktur og har flere boliger som i dag ikke har godkjente, tette tanker. De kan ikke fortsette å forurense grunnen og fjorden. Dette er en sjelden perle som vi bør ta vare på. Miljøgevinstene skal ikke undervurderes. (Bilde: Yana Stubberudlien)
ØNSKER IKKE Å BETALE: Eva Huus fra Kolbotn mener Svartskog-folket må betale selv. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Bård Norheim (45), Tårnåsen: – Jeg vil gjerne betale 500 kroner ekstra per år slik at de økonomiske konsekvensene for innbyggerne på Svartskog i forbindelse med etableringen av det nye VA-anlegget der ikke blir så store. Samtidig vet alle at dette tiltaket kan føre til økt utbygging på Svartskog og at innbyggerne der får en kjempegevinst etter utbyggingen av det kommunale vann- og avløpsnettet, så dette er et vanskelig spørsmål, synes jeg. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Rune Rustan (74), Kolbotn: – Jeg ville nok hjelpe Svartskogs innbyggere med å dekke kostnadene i forbindelse med det nye VA-anlegget, og og er villig til å betale 500 kroner ekstra hvert år slik at de berørte eiendommene blir tilkoblet til det kommunale ledningsnettet. Blir årsavgiftene for vann og avløp for høye på Svartskog, vil det bli et område bare for de rike. Ingen familier med vanlig økonomi vil få råd til å bo der. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Splittelse om hvem som skal betale

Folk vi har snakket med på gaten er delte i synet om hvem som skal betale for vann- og kloakkgildet på Svartskog.

Mens Svartskog Vel og Oppegård Venstres Inger Johanne Bjørnstad stiller seg både spørrende og kritisk rundt prosessen og hvem som skal betale regningen for vann- og kloakkgildet på Svartskog, er folket på gaten splittet i sitt syn på hvem som skal dra kortet og punge ut for Svartskog-utbyggingen.

Les hva Venstre-politiker Inger Johanne Bjørnstad mener om saken

For og imot

Vi har vært på gaten for å sjekke hva folket mener, og det kan tilsynelatende virke som om flertallet er interessert i å splitte regningen.

En av dem som gjerne betaler for gildet, er Karen Pedersen fra Kolbotn.

–  Det å betale 500 kroner ekstra per år vil ikke påvirke vår families økonomi stort, sier hun.

Karen Pedersen fra Kolbotn splitter gjerne regningen med Svartskog-folket..
Karen Pedersen fra Kolbotn splitter gjerne regningen med Svartskog-folket.. Foto: Yana Stubberudlien


Eva Huus fra Kolbotn er uenig.

– Jeg vil ikke betale flere hundre kroner ekstra hvert år for å avlaste dem økonomisk, sier hun.

ØNSKER IKKE Å BETALE: Eva Huus fra Kolbotn mener Svartskog-folket må betale selv.
ØNSKER IKKE Å BETALE: Eva Huus fra Kolbotn mener Svartskog-folket må betale selv. Foto: Yana Stubberudlien

Delt også i nett-debatten

Leser Anna Lisa Dæhli er også en som har engasjert seg i debatten på oavis.no.

– Da den gamle bebyggelsen på Kolbotn fikk vann og kloakk tidlig sekstitall (?) måtte eierne grave og betale lange grøfter selv. Tomtene var store. Husker vi ville beholde vannet vårt, hadde boring, pumpe og veldig godt vann. Det fikk vi ikke, skriver hun.

Leser Kenneth Johannessen har også engasjert seg i saken.

– Dette gjøres fortrinnsvis ikke for at boliger skal bygges ut, men at kommunen skal få renere natur og Bunnefjorden mindre kloakk utslipp. At det er et kollektivt ansvar bør selv en politiker forstå. Så et dette er et tema synes jeg er helt ufattelig og sier mye om de som styrer denne kommunen, skriver han.

– Vi måtte også betale for vann og kloakk i veien og tilkobling i Utsiktsveien. Hvorfor skal de på Svartskog sende regningen til resten av Oppegårds befolkning?, skriver leser Tove FLeischer.

Også Hele Madsen Skjemstad er enig.

– Det er veldig vanlig ellers ruundt omkring at en selv må ta denne regningen. Har venner som har hytte der kommunen nå fremtvinger vann og avløp og det koster dem ca. 200.000 kr. Så slikt sett er det vel rimelig at også de på Svartskog selv må betale for dette. Går ut fra at slike utgifter også ligger i tomteprisene og at vi den gang vi kjøpte hus på Trollåsen måtte betale for denne utgiften selv, skriver hun på vår Facebook-side.

Revideringen av forskriften for vann- og avløp skal behandles i formannskapet den 7. september.

PS: Hva mener du om saken? Send din mening til debatt@oavis.no, eller skriv i kommentarfeltet under.

Dette er saken

  • Alle boliger på Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet skal tilknyttes kommunalt ledningsnett. Detaljeprosjektering kan starte i 2017, byggearbeidene kan starte i 2018. De første abonnentene kan kobles inn i 2019.
  • Når vann- og kloakkledningene legges ut til Bålerud, får trolig beboerne regningen. Det kan to til tre ganger høyere årsavgifter for eiendommene på Svartskog enn for resten av kommunen.
  • Etableringskostnadene for VA-løsningen er estimert til minimum 47 millioner kroner pluss mva, og skal dekkes av de rundt 150 abonnentene som bor i de berørte områdene.
  • Selv om totalkostnaden for anlegget vil fordeles over en periode på 40 år, vil det bety en betydelig økning i årsgebyrer for innbyggerne der.

Nyheter Kommunen har fortsatt ingen kontroll 

Lekkasje av hydraulikkolje fra Regnbuen Gjenvinning: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Kommunen ble varslet om oljesøl i Tussetjern fredag ettermiddag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag har kommunen fortsatt ingen kontroll på lekkasjen.
Les hele saken

Til toppen