SKAL VEDLIKEHOLDES: Follotunnelen skal oppgraderes!
Nyheter
SKAL VEDLIKEHOLDES: Follotunnelen skal oppgraderes! (Bilde: Google)

Stenger E6

Fra og med i helgen må du finne deg alternative ruter sørover gjennom Follo.

Fra og med søndag må du finne deg andre veier dersom du skal reise på E6 sørover fra Oppegård og mot Østfold. 

E6 i nordgående retning mellom Sonsveien og Vestby syd stenges, og vil bli holdt stengt fpå kveldstid og nattestid mellom klokken 21.00 og 05.30 i perioden fra søndag 20. november til søndag 27. november. 

Omfattende arbeid

Arbeidet er del av den nasjonale planen for å oppgradere 200 tunneler i perioden 2015 til 2019.

Det er et omfattende utbedringsarbeid som starter nå og som skal pågå frem til sommeren 2017. Arbeidet vil gi trafikantene vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveger og enklere håndtering ved eventuelle ulykker.

I Follotunnelen er kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr gått ut på levetid slik at det må byttes. Det blir installert sterkere lys i tunnelen og ventilasjonskapasiteten vil øke. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i vegbanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen blir satt opp, 

Det også skal legges til rette for nødnett for nødetatene, DAB+ og tidligere og bedre informasjon til trafikantene ved ulykker.

Strekningen stenges på grunn av pågående arbeider knyttet til tunnelrehabilitering. Det vil foregå arbeider både i tunnelen og i dagsonen utenfor tunnelen.

Omkjøringer

Stengingen gjennomføres på nattestid fra søndag kveld 20. november klokken 21.00 og til og med søndag 27. november klokken 05.30.

For trafikken på E6 i nordgående kjøreretning mellom Sonsveien og Vestby syd vil det være skiltet omkjøring på Gamleveien/Osloveien.

Det vil ikke være omkjøring for trafikken på E6 i sydgående retning.

 

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen