SJEKK KARTET: Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé.
Nyheter
SJEKK KARTET: Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé. (Kart: Skanska)

Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Fra og med mandag 29. oktober blir deler av Fløisbonnveien midlertidig stengt.

Oppegård kommune opplyser at i forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil det bli anleggsarbeider i Fløisbonnveien. 

Kommunen anbefaler å bruke andre innganger til Marka i anleggsperioden.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Entreprenør Skanska som står for anleggsarbeidene, må grave grøft i Fløisbonnveien og stenger veien i en periode. Dette er nødvendig for at arbeidene kan foregå i sikre omgivelser, ifølge kommunen.

Fløisbonnveien stenges derfor i to perioder.

  Kart: Skanska

 

Først blir den østre delen stengt (se den orange stripen på kartet) fra mandag 29. oktober til torsdag 22. november.

Entreprenøren etablerer en alternativ trasé forbi anleggsområdet og merker denne (se den grønne linjen på kartet).

Deretter blir den vestre delen stengt (se den gule stripen på kartet) i perioden fra torsdag 22. november til fredag 15. februar.

Andre alternativer

Kommunen vil råde folk til i byggeperioden å ta andre veier inn til Marka.

  • Nordover kan du gå til Ødegården, krysse oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i Marka.
  • Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak OMA (gjenbruksbutikken). Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Reservevannsledning

Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen. Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.

Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets nasjonale beredskapssenter. Ferdigstillelse er planlagt innen 2020. Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Ny tur- og skiløypetrasé neste sesong

Neste høst skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den permanente tur- og skiløypetraséen blir lagt på en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret og videre inn i Marka.

 SJEKK KARTET: Til venstre ser du Taraldrudkrysset. Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé. Illustrasjon: Skanska

Den nye turveien får bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan lage skispor. Skiløypa vil krysse over E6 i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset. Fremtidig turvei- og skiløypetrasé vises med lys blå linje.

Sesongen 2018-2019 må folk derimot bruke to midlertidige traseer, én turvei (gul linje) og en skitrasé (mørk blå linje). Entreprenøren skal skilte på stedet.

Følg med på bloggen!

Skanska melder på sin blogg at de tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er tiltakshaver og byggherre for beredskapssenteret. Skanska Norge AS er totalentreprenør.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til Marka under byggeperioden kan du ta kontakt med rådgiver Ola Skarderud i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Har du spørsmål om kommunens reservevannsledning, kontakt Shima Bagherian i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Gjelder det selve utbyggingen av beredskapssenteret, ta kontakt med Skanska.

Les også: – Viktig milepæl

 

Demokrati og medvirkning i Nordre Follo

Snakk med ordføreren

Har du noe du gjerne skulle ha snakket med ordføreren om? Benytt sjansen når ordfører Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar. Eventuelt kan du be ordføreren om taletid i kommunestyret, men husk at offentlig spørretid må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtedagen. Les hele saken

Nyheter Sofiemyr skole

Skal lete mer etter fuktskader

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene på Sofiemyr skole, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug. Les hele saken

Nyheter Prosjektet "Sommerjobb til ungdom i Nordre Follo"

Vil skaffe sommerjobb til ungdom

– Vi ser for oss at mellom 100 og 150 ungdommer i Nordre Follo trenger og ønsker seg sommerjobb i år og i årene fremover. Uten aktiv bidrag fra næringslivet i Nordre Follo krever det et årlig kommunalt budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (66) fra Kolbotn. Les hele saken

Til toppen