SJEKK KARTET: Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé.
Nyheter
SJEKK KARTET: Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé. (Kart: Skanska)

Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Fra og med mandag 29. oktober blir deler av Fløisbonnveien midlertidig stengt.

Oppegård kommune opplyser at i forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil det bli anleggsarbeider i Fløisbonnveien. 

Kommunen anbefaler å bruke andre innganger til Marka i anleggsperioden.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Entreprenør Skanska som står for anleggsarbeidene, må grave grøft i Fløisbonnveien og stenger veien i en periode. Dette er nødvendig for at arbeidene kan foregå i sikre omgivelser, ifølge kommunen.

Fløisbonnveien stenges derfor i to perioder.

  Kart: Skanska

 

Først blir den østre delen stengt (se den orange stripen på kartet) fra mandag 29. oktober til torsdag 22. november.

Entreprenøren etablerer en alternativ trasé forbi anleggsområdet og merker denne (se den grønne linjen på kartet).

Deretter blir den vestre delen stengt (se den gule stripen på kartet) i perioden fra torsdag 22. november til fredag 15. februar.

Andre alternativer

Kommunen vil råde folk til i byggeperioden å ta andre veier inn til Marka.

  • Nordover kan du gå til Ødegården, krysse oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i Marka.
  • Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak OMA (gjenbruksbutikken). Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Reservevannsledning

Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen. Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.

Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets nasjonale beredskapssenter. Ferdigstillelse er planlagt innen 2020. Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Ny tur- og skiløypetrasé neste sesong

Neste høst skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den permanente tur- og skiløypetraséen blir lagt på en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret og videre inn i Marka.

 SJEKK KARTET: Til venstre ser du Taraldrudkrysset. Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørkeblå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lyseblå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé. Illustrasjon: Skanska

Den nye turveien får bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan lage skispor. Skiløypa vil krysse over E6 i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset. Fremtidig turvei- og skiløypetrasé vises med lys blå linje.

Sesongen 2018-2019 må folk derimot bruke to midlertidige traseer, én turvei (gul linje) og en skitrasé (mørk blå linje). Entreprenøren skal skilte på stedet.

Følg med på bloggen!

Skanska melder på sin blogg at de tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er tiltakshaver og byggherre for beredskapssenteret. Skanska Norge AS er totalentreprenør.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til Marka under byggeperioden kan du ta kontakt med rådgiver Ola Skarderud i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Har du spørsmål om kommunens reservevannsledning, kontakt Shima Bagherian i virksomhet UTE Oppegård på telefon 66 81 90 90.

Gjelder det selve utbyggingen av beredskapssenteret, ta kontakt med Skanska.

Les også: – Viktig milepæl

 

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen