HER SKAL DET BYGGES: Den røde stripen viser det aktuelle området (mellom østsiden av Theodor Hansens vei og Solbråtanveien) som foreslås utbygget med 15 rekkehus og flere boligblokker på tre til seks etasjer. Resten av Indre Tangen skal også fortettes, ifølge kommunens planforslag for sentrumsplanen. Det skal legges til rette for totalt 460 nye blokkleiligheter ut mot Kolbotnvannet og inn mot Solbråtanveien, og omtrent 45 nye rekkehus på begge sider langs Theodor Hansens vei, ifølge kommunens forslag fra i fjor høst.
Nyheter
HER SKAL DET BYGGES: Den røde stripen viser det aktuelle området (mellom østsiden av Theodor Hansens vei og Solbråtanveien) som foreslås utbygget med 15 rekkehus og flere boligblokker på tre til seks etasjer. Resten av Indre Tangen skal også fortettes, ifølge kommunens planforslag for sentrumsplanen. Det skal legges til rette for totalt 460 nye blokkleiligheter ut mot Kolbotnvannet og inn mot Solbråtanveien, og omtrent 45 nye rekkehus på begge sider langs Theodor Hansens vei, ifølge kommunens forslag fra i fjor høst. (Bilde: Anders Nordheim Dahl og Christin Nordahl)

Tett på Tangen

Det lille småhusområdet nord for Storebukta i Kolbotn sentrum kan få 15 rekkehus og 65 leiligheter fordelt på flere boligblokker på tre til seks etasjer.

Utbyggeren bak prosjektet er Solon Eiendom AS, som står bak Ormerudveien-prosjektet. Forrige uke varslet de oppstart av detaljreguleringsarbeid for Solbråtanveien 14-17 og Theodor Hansens vei 7-14 i Kolbotn sentrum.

Planområdet, som er på 20.600 kvadratmeter i areal, grenser til Solbråtanveien og jernbanen i øst, Theodor Hansens vei i vest og Storebukta i sør.

Tre til seks etasjer

Det lille området foreslås bebygget med 9200 kvadratmeter, fordelt på 15 rekkehus samt flere boligblokker på tre til seks etasjer med rundt 65 blokkleiligheter.

Les også: Store boligplaner på gården

Boligbebyggelsen foreslås i øst mot jernbanen. Innkjøring til felles parkeringskjeller legges i Theodor Hansens vei.

Foreslås omregulert

Planområdet, som i dag er regulert til småhusbebyggelse, foreslås omregulert til blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, som er i tråd med kommunens forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum (den såkalte sentrumsplanen).

JERNBANEN SOM NABO: Ifølge utbyggeren blir den minste avstanden fra bebyggelsen til midtplattformen på 20 meter.
JERNBANEN SOM NABO: Ifølge utbyggeren blir den minste avstanden fra bebyggelsen til midtplattformen på 20 meter. Foto: Yana Stubberudlien

Selve forslaget til sentrums- planen er ikke vedtatt ennå. Saken skal behandles i formannskapet onsdag neste uke før det endelige vedtaket i kommunestyret mandag den 27. mars.

Området mellom bebyggelsen og Storebukta foreslås regulert til formålene nærmiljøanlegg og naturområde. Innenfor dette arealet er det planlagt en ballbane og en gangforbindelse.

Taus om planen

Utviklingsdirektør i Solon Eiendom, Tom André Svenning-Gultvedt, vil ikke kommentere saken.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke kommet langt nok i reguleringsprosessen til å kunne gi ut konkret og nøyaktig informasjon. Vi vil med glede informere om prosjektet så snart det er mer håndfast og vi har konkret informasjon om fremdrift, sier han.

Les også: – Vi skal bygge hall for ALLE pengene

Ifølge fagleder i kommunens samfunnsavdeling, Anne Holten, har de ikke fått flere opplysninger om saken.

– Utbyggeren trenger ikke å sende oss et planinitiativ hvis prosjektet er i tråd med gjeldende regulering, noe de påstår stemmer. Etter den 1. april, som er fristen for å sende inn merknader til varselet, kan de jobbe med selve planforslaget. Sistnevnte skal legges frem til førstegangsbehandling før det skal ut på høring, sier Holten.

INDRE TANGEN: I fjor høst foreslo kommunen å legge til rette for 460 nye blokkleiligheter og ca. 45 nye rekkehus på hele Indre Tangen.
INDRE TANGEN: I fjor høst foreslo kommunen å legge til rette for 460 nye blokkleiligheter og ca. 45 nye rekkehus på hele Indre Tangen. Foto: Oppegård kommune

 

Til toppen