JOBBER MED SAKEN: Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE-avdelingen i Oppegård kommune står her foran et av lekeapparatene som skal fjernes i Bråthen barnehage på Sofiemyr.
Nyheter
JOBBER MED SAKEN: Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE-avdelingen i Oppegård kommune står her foran et av lekeapparatene som skal fjernes i Bråthen barnehage på Sofiemyr. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Ti leke-millioner legges på bordet til nye apparater

Utskiftningen av lekeapparater i barnehager og andre kommunale plasser er i gang.

Kommunen har igangsatt arbeidet med å kontrollere og skifte ut utstyr i barnehager, på skoler og lekeplasser som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene.

SKAL OGSÅ VEKK: Også dette lekehuset skal bort.
SKAL OGSÅ VEKK: Også dette lekehuset skal bort. Foto: Anders Nordheim Dahl

– Lekeplassinspektøren påpekte flere alvorlige mangler, spesielt på huskestativer, sklier og klatreinstallasjoner. Dette tar vi alvorlig og har satt i gang flere strakstiltak, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

– Vi vinterstenger blant annet alle huskene fordi noen har huskeseter som henger for lavt mens andre har for små sikkerhetssoner eller er for slitt. Flere steder er underlaget også for hardt, men det vil alltid være realiteten når det er frost i bakken. Av den grunn velger flere kommuner å ta ned alle husker, eller stenge dem om vinteren, sier han.

Han sikter til storkontrollen kommunen har foretatt på lekeapparater i på kommunale tomter de siste to ukene. Kontrollene har avdekket at det er mange apparater som rett og slett ikke holder dagens standardkrav til sikkerhet, og derfor skal de nå byttes ut.

Godt i gang

Vi treffer virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE-avdelingen i Oppegård kommune i Bråthen barnehage på Sofiemyr. Arbeiderne er for lengst i gang med fjerningen av utdaterte apparater.

– Det er nok litt rart for mange av barna og de ansatte i barnehagen, dette, men samtidig er det et viktig tiltak for å få sikre og gode apparater som holder dagens standard. Alt i alt er det viktig at vi har fått gjort dette arbeidet slik at lekeplassene blir enda tryggere. Det er viktig å påpeke at vi gjør dette for å ha en oppdatert lekepark. De gamle apparatene har gjort sin nytte, men de er bygget i en tid hvor kravene var annerledes enn i dag, sier Tomten.

Hun anslår at utskiftningen vil koste rundt ti millioner kroner, og at utskiftningsarbeidet kommer til å bli tatt fortløpende, alt avhengig av budsjettet, som skal fastsettes i desember.

I GANG: Arbeidet med utskiftningen av lekeapparater er godt i gang.
I GANG: Arbeidet med utskiftningen av lekeapparater er godt i gang. Foto: Anders Nordheim Dahl

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen