DET JOBBES BÅDE HER OG DER: Nordbytunnelen (i bildet) er under rehabillitering, og det samme er også Follotunnelen og Smuehagentunnelene. Nå skal de nattestenges.
Nyheter
DET JOBBES BÅDE HER OG DER: Nordbytunnelen (i bildet) er under rehabillitering, og det samme er også Follotunnelen og Smuehagentunnelene. Nå skal de nattestenges. (Foto: Anders Nordheim Dahl)

Tre tunneler nattestenges denne uken

Skal du ut og kjøre i de sene kvelds- og nattetimer, bør du merke deg dette.

Testing av elektroanlegget i Follotunnelen krever stenginger på nattestid også i april, mens rutinemessig elektrovedlikehold gjør at Nordby- og Smiehagentunnelene må stenge i samme periode. Omkjøringstraseer blir skiltet.

–  Oppryddingen etter bytte av elektroleverandør i Follotunnelen fjor er svært krevende, forklarer prosjektleder Thomas Kalleberg.

– Vi er nå inne i en testfase der vi forsikrer oss om at signalanlegg og styringssystemer virker som de skal.  

Første testfase

Det er først i testfasen at alle mangler fra den utkastede elektroentreprenøren avdekkes. Utbedringsarbeidene er mer tidkrevende enn antatt. Nærboende til tunnelen og langs omkjøringstrassen vil merke økt trafikk på nattestid i uke 14. Arbeidene i Follotunnelen forventes å fortsette ut mai måned.

– Vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten i tunnelen, og da må vi ta den tiden vi trenger, sier Kalleberg.

Les også: Sprengningsarbeidene i gang på Taraldrud

I Nordby- og Smiehagentunnelen skal det gjennomføres rutinemessig elektrovedlikehold.

Stengingene i detalj

Follotunnelen:

  • Kl. 21.00 – 05.30 fra og med tirsdag 3. april og til fredag 6. april er tunnelen stengt i begge retninger
  • Kl. 21.00 – 07.00 fra og med fredag 6. april til søndag 8. april er tunnelen stengt i sørgående retning
  • Kl. 21.00 – 05.30 fra søndag 8. april til mandag 9. april er tunnelen stengt i begge retninger
  • Omkjøring skiltes via fv. 151 Osloveien

Samtidig er Sonkrysset og dagsonen mellom Vestby nord og syd stengt i begge retninger fredag 6. april kl. 21.00 – søndag 8. april kl. 05.30.

Nordby- og Smiehagentunnelen:

  • Kl. 21.00 – 05.30 fra og med tirsdag 3. april og til torsdag 5. april stengt i begge retninger
  • Omkjøring skiltes via fv. 156 Nessetveien
Til toppen