Truer med ekspropriasjon

Grunneierne vil ha 370 millioner kroner for tomten der beredskapssenteret skal bygges, men staten vil bare betale 30 millioner kroner for eiendommen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal etableres på Taraldrud. Tomten på rundt 1000 mål i areal ligger mellom Oppegård og Ski kommune, og krysses på langs av E6.

PNB planlegges ferdigstilt i 2020 eller i første halvdel av 2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

PROSJEKTLEDER: Hans-Jacob Hansen i Taraldrud Eiendom.
PROSJEKTLEDER: Hans-Jacob Hansen i Taraldrud Eiendom. Foto: Yana Stubberudlien

Raskt

Dette krever rekordrask gjennomføring av forprosjektet, men det er fortsatt store uenigheter mellom de seks grunneierne på Taraldrud og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) knyttet til kjøp av eiendommen.

Les også: Slik kan beredsskapssenteret på Taraldrud bli

Hele eiendommen ligger i Marka og er uregulert, som betyr at det ikke er mulig å bygge tomten ut til nærings- eller boligformål uten en statlig godkjent omregulering.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften.
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. Foto: Anders Nordheim Dahl

30 mill. vs. 370 mill.

På bakgrunn av områdets verdi i dagens tilstand har JD tilbudt grunneierne et beløp på rundt 30 millioner kroner.

Grunneierne er sterkt uenige med JD, og mener det bør tas hensyn til den attraktive beliggenheten og kompenseres for det langsiktige utviklingspotensialet på eiendommen.

Les også: Frykter ekspropriasjon på Taraldrud

– JDs tilbud er langt unna verdien som kan oppnås ved salg i markedet. Hadde eiendommen vært omregulert i dag, skulle prisen vært på 1500 til 2000 kroner per kvadratmeter, sier prosjektleder i Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, som jobber med saken på oppdrag fra grunneierne.

Som tidligere daglig leder og majoritetseier i OPAK, har Hansen vurdert eiendommens verdi i dagens marked til å ligge på rundt 370 millioner kroner.

PS! Saken fortsetter under bildet. Se også bildekarusell fra Taraldrud gård nederst i saken og se også gården fra luften i videovinduet øverst i saken!

TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges.
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. Foto: Yana Stubberudlien

Varslet ekspropriasjon

Hansen påpeker at Taraldrud Eiendom har forsøkt å utvikle eiendommen til næringsformål siden 2007, men alle forsøkene ble stanset av Miljøverndepar- tementet. På eget initiativ og i samarbeid med Ski kommune hadde de utviklet en foranalyse som ble presentert for JD, og som viste at Taraldrud-tomten var den beste løsningen for PNB.

Les også: Se Taraldrud fra luften!

JD var enig i at Taraldrud-tomten var et meget godt alternativ, noe som førte til forhandlinger med grunneierne fra oktober 2016 og frem til april 2017, men så ble det stopp.

– I vårt møte i begynnelsen av april var JD mer opptatt av ekspropriasjonsalternativet enn å komme frem til en omforent markedspris for tomten, så alle forhandlingene har brutt sammen, sier Hansen.

Les også: Taraldrud får beredsskapssenteret

Grunneierne har nå fått et forhåndsvarsel fra JD om at departementet forbereder ekspropriasjon av eiendommen, blant annet for å unngå forsinkelser i fremdriften.

Taraldrud gård og PNB

HER SKAL PNB BYGGES: Alle bygningene på Taraldrud gård som du ser på dette bildet, med unntak av det 211 år gamle stabburet (til høyre på bildet) skal rives. Hele eiendommen er på rundt 1000 mål i areal. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD GÅRD: Eiendommen kan bli tatt med tvang etter at forhandlingene med JD har brutt sammen. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
Denne konseptskissen av et beredskapssenter på Grønmo viser hvordan et beredskapssenter KAN bli seende ut, med to helikoptre i lufta. Skissen er hentet fra politiforum.no. (Bilde: Politiforum.no)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
VÅNINGSHUSET: Hovedhuset på Taraldrud gård er et svalgangshus fra 1789. Foto: Yana Stubberudlien (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
TARALDRUD: Slik ser det ut på gården hvor beredsskapssenteret skal bygges. (Bilde:  Yana Stubberudlien)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
FRA FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser Taraldrud ut fra luften. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
TARALDRUD GÅRD: Eiendommen kan bli tatt med tvang etter at forhandlingene med JD har brutt sammen. (Bilde: Yana Stubberudlien)
PROSJEKTLEDER: Hans-Jacob Hansen i Taraldrud Eiendom. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen