TVERRFORBINDELSE: Bildet viser en av de mange tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene. Disse er viktige for den gode beredskapen i Follobanens lange tunnel.
Nyheter
TVERRFORBINDELSE: Bildet viser en av de mange tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene. Disse er viktige for den gode beredskapen i Follobanens lange tunnel. ( Foto: Bane NOR)

– Tunnelen blir svært sikker

– Vi kan forsikre om at de reisendes sikkerhet på Follobanen blir ivaretatt, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR til Oppegård Avis.

Oppegård Avis har nylig intervjuet ordføreren i Ski, Hanne Opdan (Ap), som er bekymret for sikkerheten til reisende på Follobanen. Opdan har reagert kraftig etter å ha lest på nrk.no om at brannvesenets sterke kritikk mot sikkeheten i nye tunneler, inkludert Follobanens tunneler.

Les saken her: – Glemmer å tenke på togpassasjerene

Fakta om Follobanens rømningsveier i tunnelene

  • Blixtunnelen har 42 tverrforbindelser mellom de to atskilte tunnelløpene med trafikk mot henholdsvis nord og sør.
  • Togtrafikk på utgående spor (sørover) mot Ski vil derfor være helt atskilt fra trafikk på inngående spor fra Ski mot Oslo. 
  • Ved en eventuell brann eller annen hendelse, vil det aldri være mer enn maksimalt 500 meter frem til utgang til det andre tunnelløpet, som regnes som trygg sone.
  • Ifølge faglige beregninger vil en passasjer som går langsomt komme seg over i det andre tunnelløpet innen maksimalt 20 minutter, mens vanlig gående vil bruke vesentlig kortere tid.
  • Kongshavntunnelen, som er en avgreining fra Blixtunnelen mot Sydhavna, vil ha en parallell   rømningstunnel til Sydhavna.
  • Det vil også være en rømningstunnel på Åsland.

Pressesjefen i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, sier til Oppegård Avis at det er leit at uenigheten om vifter og plassering av brannvann i Ulrikstunnelen i Bergen har skapt uro.

– Vi kan forsikre om at de reisendes sikkerhet på Follobanen blir ivaretatt. Nye jernbanetunneler bygges med en meget høy sikkerhetsstandard og det bør det ikke herske tvil om. Vi kommer til å følge opp de kravene som Jernbanetilsynet fastsetter, presiserer Skarpen.

– Ikke helt korrekt

– Tunnelen i Bergen var planlagt uten vifter, så det NRK melder om Follobanen er ikke helt korrekt, sier Skarpen.

Han forklarer at Blixtunnelen (red. anm.: Follobanens lange tunnel) bygges med mekanisk ventilasjon (vifter), og skal ha brannvann ved portalene i hver ende av tunnelen og på en beredskapsplass beliggende nede i tunnelanlegget med atkomst fra Åsland, midt mellom Oslo og Ski.

– I tillegg vil et branntog være i beredskap i Oslo-området. Dette er tiltak som Bane NOR hatt dialog med brannvesenet om, sier Skarpen.

– Tunnelen blir svært sikker 

– SVÆRT SIKKER: – Blixtunnelen blir svært sikker med rømningsveier gjennom 42 tverrforbindelser. Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR. Foto: Bane NOR

Pressesjefen i Bane NOR sier at det aller viktigste tiltaket er rømningsveier.

– Blixtunnelen blir svært sikker med rømningsveier gjennom 42 tverrforbindelser. I tilfelle det skulle oppstå brann i et tog – og toget i tillegg ikke er i stand til å kjøre ut av tunnelen, vil passasjerene bli evakuert ut gjennom tverrforbindelsene til den andre tunnelen. Togpersonalet har rutiner for evakuering, sier Skarpen.

– Nye jernbanetunneler slik som Blixtunnelen blir blant de aller sikreste strekningene på jernbanenettet, når vi ser all risiko under ett.

Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR

Han sier alle nye tunneler som bygges nå får et høyere nivå på sikkerheten enn det som er bygget tidligere.

 

– Jernbane er en transportform med veldig høyt sikkerhetsnivå og norsk jernbane er blant de sikreste i Europa. Nye jernbanetunneler slik som Blixtunnelen blir blant de aller sikreste strekningene på jernbanenettet, når vi ser all risiko under ett, sier pressesjefen i Bane NOR.

Følger opp saken

– Jeg er glad for ny informasjon fra Bane NOR om at sikkerheten til de reisende er en faktor det ikke skal kompromisses på, sier ordføreren i Ski, Hanne Opdan (Ap).

Det er likevel skapt en usikkerhet rundt saken som Opdan som ordfører i Ski ønsker klarhet i. Hun lover å følge opp saken.

– Sikkerheten for våre innbyggere og de reisende er det viktigste. Jeg opprettholder at jeg skal skrive brev til samferdselsministeren for å få svar på spørsmål knyttet til sikkerheten og beredskap dersom noe skjer i tunellen, sier hun.

 

 

Debatt Kolbotn sentrum

Vi bør ha en revidert områdeplan for Kolbotn sentrum

"Valgomaten til Oppegård Avis viser at Ap har vært et klart støtteparti for Høyre i Oppegård i de viktigste sakene som angår Kolbotn sentrum. De rødgrønne på sin side har samlet markert at de ønsker en forandring i dette", skriver Gunnar Sveen i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen