SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig.
Nyheter
SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig. (Bilde: Atle Egil Knoff Glomstad)

Tvunget til å selge - til spottpris!

Grunneierne på Taraldrud ville rekke ut en hånd da de tilbød egen eiendom til etablering av beredskapssenter. Justisministeren svarer med ekspropriasjon.
Nå føler de seg avspist med smuler.

Det koker på Taraldrud for tiden på flere måter! Taraldrud Sameie eier store deler av området der Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å bygge Politiets nasjonale beredskapssenter. Det var grunneierne selv som foreslo området som mulig beredskapssenter.Nå angrer de bittert.

– Vanvittig kynisk

Staten vil nemlig ikke betale i nærheten av hva sameiet mener eiendommene er verdt, og justisministeren har vedtatt ekspropriasjon.

Les også: Beveg deg rundt på Taraldrud med dette interaktive kartet!

SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård..
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård.. Foto: Yana Stubberudlien

Dette betyr at regjeringen vil tvinge eierne til å godta én prosent av næringsverdien for eiendommene, med begrunnelse i at eiendommen er et Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Staten tilbyr 30 millioner, mens eierne har foreslått i underkant av 300 millioner.

– Dette er rett og slett vanvittig kynisk av regjeringen, sier grunneier Bjarne Kvale, som representerer Taraldrud Sameie.

Les også: Justisministeren: – Taraldrud og lokalbefolkningen vil kunne sameksistere fint!

– Staten kan etter en eventuell nedleggelse av beredskapssenteret selge eiendommene for milliarder til bolig og næringsvirksomhet. Allikevel valgte vi en langt mer moderat tilnærming, understreker han.

PS! Saken fortsetter under videoen! Her kan du se Taraldrud gård fra fugleperspektiv. Se også bildekarusell lengerned på siden!

Klikk play for å se Taraldrud fra fugleperspektiv!

– Et godt tilbud

I 2008 ga Ski kommune klarsignal til å omregulere eiendommene til næring, men daværende miljødepartement sa nei.

Området er derfor LNF-regulert i dag. Plan- og bygningsloven sier at et LNF-område ikke kan brukes til annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller landbruksvirksomhet.

I en e-post til Oppegård Avis sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Anders Bjørklund, at dette er helt greit, selv om staten tenker å bruke eiendommen til alt annet enn husdyrhold:

Les også: Slik ønsker Sanner og co at Taraldrud skal bil

– Det som er relevant for verdivurdering og prisfastsettelse av statlig erverv, er hva som er påregnelig bruk av eiendommen for grunneier. Områdets påregnelige bruk for grunneierne er som LNF-område, og det er således lagt til grunn for vår verdivurdering. Gitt dette har vi gitt et godt tilbud.

PS! Saken fortseter under bildet!

SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig..
SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig.. Foto:  Atle Egil Knoff Glomstad

Forhandlinger i stå

Grunneierne føler at alle forsøk på forhandlinger har gått i stå:

– Allerede i første forhandlingsmøtemøte sa justisdepartementets forhandler at «dersom dere ikke selger oss eiendommen til LNF-pris, vil vi ekspropriere den til LNF-pris», forteller prosjektleder Hans-Jacob Hansen, som har forsøkt å forhandle på vegne av grunneierne.

PÅ TARALDRUD GÅRD: Driftsbygningen på Taraldrud gård er SEFRAK-registrert, men skal rives..
PÅ TARALDRUD GÅRD: Driftsbygningen på Taraldrud gård er SEFRAK-registrert, men skal rives.. Foto: Yana Stubberudlien

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bjørklund i Justisdepartementet vedkjenner seg forhandlingsspliden:

Les også: Prosjektleden mener barna i Oppegård vil støye mer enn PNB

– Justisdepartementet har i forhandlingene vektlagt å følge statens generelle policy for erverv av eiendom. Med dette som utgangspunkt har vi hatt som siktemål å komme frem til en forhandlet løsning, men vi har registrert at avstanden mellom partene synes for stor. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelser som gis av representanten for grunneierne når det gjelder innhold og forløp i forhandlingene. Vi har utover dette ikke kommentarer til forhandlingsprosessen, forteller han.

Reagerer

En av dem som reagerer, er grunneiernes advokat.

– Ønsker vi et samfunn der tilfeldige grunneiere skal måtte gi fra seg eiendom til den norske stat for småpenger, at staten med referanse til historiske syn på eiendomsverdier skal kunne påføre noen få uheldige grunneiere store økonomiske tap? spør advokat Stig L. Bech i advokatfirmaet BA-HR, som bistår grunneierne.

Havner i retten

Grunneierne sier de har investert flere millioner kroner for å legge til rette for næringsutvikling på Taraldrud. Diverse konsekvensutredninger fra 2008 konkluderer med at området er mer egnet til næring enn LNF. Staten skal senere ha brukt rapportene i sin egen utredning til reguleringsplan.

SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig..
SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig.. Foto: COWI AS

– Vi leverte en mappe med resultatene personlig til statsminister Erna Solberg. Det angrer vi bittert på. Staten vil heller ikke kompensere oss for det kostbare og omfattende analysematerialet som de nå drar nytte av, sier grunneier Bjarne Kvale og fortsetter:

Les også: Ministrene og Stopp Støyen-aksjonistene

– Familiene som eier og bor på eiendommene blir overkjørt her. Nå har vi derfor måtte stoppe alt samarbeidet og all velviljen vi har gitt staten til nå i prosessen.

Det blir nå opp til rettsvesenet å avgjøre ekspropriasjonsprisen.

– Å bli stevnet av staten fordi vi ikke godtar LNF-pris for eiendommen når de selv skal bruke den til næring, føles uriktig og ubehagelig. Spesielt når staten, om de vil, kan snu seg rundt og selge tomten for flere milliarder. Jeg håper staten tar til fornuft før vi må møte i retten, avslutter Kvale.

PS! Se video av Taraldrud fra fugleperspektiv lenger opp i saken, og bildekarusell fra eiendommen herunder.

Se bilder fra Taraldrud gård

HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
PÅ TARALDRUD GÅRD: Driftsbygningen på Taraldrud gård er SEFRAK-registrert, men skal rives.. (Bilde: Yana Stubberudlien)
VÅNINGSHUSET: Hovedhuset på Taraldrud gård er et svalgangshus fra 1789. Foto: Yana Stubberudlien (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård.. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: Yana Stubberudlien)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde: v)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
HER SKAL DET BYGGES: Her ser du Taraldrud fra fugleperspektiv. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
SLIK SER DET UT: Her ser du bilder tatt på Taraldrud gård. (Bilde:  )
IKKE FORNØYD: Grunneier Bjarne Kvale på Taraldrud føler seg overkjørt av myndighetene, som nå går for ekpropriasjon på Taraldrud. (Bilde:  )
SLIK BLIR DET: Her ser du hvordan det nye beredskapssenteret trolig blir når det står ferdig. (Bilde:  Atle Egil Knoff Glomstad)
Til toppen