17423396675_2a8f74f236_k
Nyheter
17423396675_2a8f74f236_k

Tyfonen hengte seg opp

Onsdag testet Sivilforsvaret tyfonene over hele landet. På Sofiemyr varte testen litt lenger enn planlagt.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

Lokalene til Oppegård Avis ligger like ved tyfonene på Sofiemyr. Her var det tydeligvis greit å fått testet anlegget. Det hengte seg tydeligvis opp, og sendte ut alarmsignalet i nesten 15 minutter. 

Oppegård Avis kontaktet pressevakten ved Sivilforsvaret, som tok saken videre, og sa: 

– Dette er årsaken til vi at vi tester. 

Like etter sluttet tyfonen å sende ut signal. 

Fikk du ikke med deg alarmsignalet, som hang seg opp? Her er kan du høre litt:

Leserinnlegg

Kommunevalget 2019 var også et personvalg – hva lærte og vil Høyre og FrP?

"Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette", skriver Gunnar Sveen fra lokalbevegelsen OppegårdsVenner i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Til toppen