MENER DET MÅ SATSES: – Høyre og posisjonen vet utmerket godt at vi er den kommunen i landet som bruker nest minst penger på skole per elev, sier SVs Synnøve Kronen Snyen.
Nyheter
MENER DET MÅ SATSES: – Høyre og posisjonen vet utmerket godt at vi er den kommunen i landet som bruker nest minst penger på skole per elev, sier SVs Synnøve Kronen Snyen. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Uenige om skole-prioriteringene

Vi har spurt lokalpolitikerne hva de mener rundt lærertettheten i Oppegård. Her er det stort sprik i meningene rundt temaet.

De siste fem skoleårene har antall elever på 1. til 7. trinn økt med 282 elever uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger.

Den siste tilstandsrapporten viser at Oppegård hadde i 2015/2016 den laveste lærerdekningen på 1. til 7. trinn i kommunegruppe 13, den såkalte kommunegruppe 13 består av 39 store kommuner Oppegård kommune kan sammenligne seg med, med 3,2 flere elever per lærer i snitt i Oppegård enn gjennomsnittet for kommunegruppen.

Les også: Oppegård på jumboplass på lærertetthet

Ifølge tilstandsrapporten har tallene sammenheng med et økende antall elever i Oppegård uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SLÅR FAST: – Vi trenger både flere lærere og en bred satsning på økt kunnskap og trygge læringsmi- ljøer. Den satsningen har Høyre nå startet, sier Siv Kaspersen (H).
SLÅR FAST: – Vi trenger både flere lærere og en bred satsning på økt kunnskap og trygge læringsmi- ljøer. Den satsningen har Høyre nå startet, sier Siv Kaspersen (H). Foto: Yana Stubberudlien

– Dyrt og lite effektivt

Vi har spurt lokalpolitikerne hva de mener er riktig å gjøre i denne sammenhengen, og varaordfører Siv Ksapersen er ikke nødvendigvis positiv til bare å styrke lærertettheten.

– Det er ikke slik at lærertettheten alene er oppskriften på den beste skolen, sier Siv Kaspersen (H).

Les også: – Oppegård-skolen er ingen budsjettvinner

Hun sier det blir både dyrt, lite effektivt og treffer dårlig.

– Det er et faktum at de kommuner som ikke er innenfor den normen man i dag snakker om, er de kommuner som leverer de beste skoleresultatene. Settes det en norm, er jeg redd forskjellene øker i skole-Norge, sier Kaspersen.

– VIKTIG: SVs Synnøve Kronen Snyen mener det er viktig å satse på økt lærertetthet.
– VIKTIG: SVs Synnøve Kronen Snyen mener det er viktig å satse på økt lærertetthet. Foto: Anders Nordheim Dahl

– Uenig

Synnøve Kronen Snyen (SV) påpeker også at SV har i flere tiår kjempet for flere lærere, men har blitt nedstemt.

Les også: Oppegård på jumboplass på lærertetthet

– Høyre og posisjonen vet utmerket godt at vi er den kommunen i landet som bruker nest minst penger på skole per elev. Når jeg påpeker dette, får jeg svar om at det er fordi vi har så gode resultater på nasjonale prøver, så vi har en veldig kostnadseffektiv skole.

Kronen Snyen påpeker også at den siste tiden har vært preget av alvorlige hendelser i Oppegård_skolen. Hun mener økt lærertetthet er et viktig tiltak for at elever skal trives.

Les også: – Vi trenger flere lærere

Gruppeleder for Oppe gård Ap, Merete Bellingmo, er uenig med Kaspersen.

– Det hjelper lite med satsning på kurs i koding når vi ikke ansetter flere lærere. Vi har i våre forslag lagt masse penger i skole, men dette har vi ikke fått flertall for, sier hun.

PS! Saken fortsetter under bildet

BESTEMT: – Det er viktig å satse på flere lærere, sier Merete Bellingmo (Ap).
BESTEMT: – Det er viktig å satse på flere lærere, sier Merete Bellingmo (Ap). Foto: Veronica Grude Docker

– Viktig å satse

Inger Johanne Bjørnstad (V) mener også at høy lærertetthet er viktig å satse på, spesielt i de første årene.

– Det er fordi elevene har veldig forskjellige forutsetninger når de starter på skolen, og særlig i denne alderen har hver enkelt stort behov for å bli sett. Det at de klarer å henge med i starten av skolegangen, har stor betydning for videre læring. 

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen