UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I ETT: Illustrasjonen viser vestibyle i adkomstområdet. Idrettshallen er lagt på nedre nivå og skal utgjøre to fulle etasjer, mens skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Den nye ungdomsskolen vil bli en 7-parallell skole, med plass til 630 elever fra dagens Fløysbonn og Hellerasten ungdomsskoler.

Nyheter Ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr

UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I ETT: Illustrasjonen viser vestibyle i adkomstområdet. Idrettshallen er lagt på nedre nivå og skal utgjøre to fulle etasjer, mens skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Den nye ungdomsskolen vil bli en 7-parallell skole, med plass til 630 elever fra dagens Fløysbonn og Hellerasten ungdomsskoler. (Illustrasjon: Arkitema)

Uten basishall, men mulig med takkhøyde på ni meter

Sjekk de siste planene for den nye ungdomsskolen og idrettshallen på Sofiemyr.

INNFLYTTINGSKLAR OM TRE ÅR: Fugleperspektiv viser skole- og idrettshallbygget sett fra sørvest. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av siste halvdel av 2021, med innflytting i 2022. Illustrasjon: Oppegård kommune

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sofiemyr idrettspark får en ny idrettshall med fire spilleflater og en ny ungdomsskole for 630 elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler.

Skolen og idrettshallen kommer til å «henge sammen» som ett bygg, med hovedinngangen fra idrettsparken som ligger ned mot Kongeveien. Skolen skal ha sitt hovedinngangsområde mot vest, fra Holbergs vei.

Les også: Skole + idrettshall = sant

Siste del av forprosjektet

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av siste halvdel av 2021, med innflytting i 2022.

Onsdag 3. april ble saken om videre fremdrift i prosjektet behandlet i formannskapet.

Kommunen er nå inne i siste del av forprosjektet. I denne delfasen vil det avklares prosjektets kostnadsramme, gjennomføringsplan og fremdrift for ferdigstillelse, før dette legges frem for politisk behandling. Det skal også inngås avtale med en entreprenør før det inngås kontrakt med totalentreprise i mai 2019. 

Her kan du lese presentasjonen av prosjektet i formannskapet november i fjor.

Undersøker kostnaden ved høyere takkhøyde

Planområdet ligger i en skrent – fra platået der Sofiemyr og Fløysbonn skoler nå ligger og ned mot idrettsanlegget og brytehuset.

Idrettshallen er lagt på nedre nivå og skal utgjøre to fulle etasjer, mens skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Hver etasje skal utgjøre ett trinnområde.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at idrettshallen har vært planlagt med takkhøyden på syv meter til tross for at flere idretter har behov for ni meters takhøyde, blant annet for å kunne gjennomføre konkurranser i rytmisk gymnastikk og kamper på elitenivå i håndball og badminton.

Som følge av formannskapets vedtak fra 3. april skal kommunen undersøke hvor mye det vil koste å øke takhøyden fra syv til ni meter i dobbelthallen og tilføre noen turnelementer i hallen.

FRA SYV TIL NI METER: Idrettshallen er planlagt bygget med sju meters takhøyde, men nå skal kommunen undersøke kostnaden ved å øke takhøyden fra syv til ni meter. Illustrasjon: Arkitema

Skal vurdere noen turnelementer istedenfor basishall

Oppegård Avis har også skrevet at Oppegård idrettsråd er skuffet over at kommunen ikke viser vilje til å utrede mulighetene for ny basishall som del av den nye idrettsparken på Sofiemyr.

"Det er ikke aktuelt å bygge en ekstra hall for å få en basishall fordi det er begrenset med areal på tomten og man ønsker å bevare uteområdene og skogen i sør."

Oppegård kommune, pressemelding

Formannskapet har nylig vedtatt at prosjektet skal videreføres uten basishall, men at det skal utredes mulighet for å legge inn enkelte faste turnelementer, slik som for eksempel hoppegrop, uten at dette går på bekostning av hele hallflater.

"Det er ikke aktuelt å bygge en ekstra hall for å få en basishall fordi det er begrenset med areal på tomten og man ønsker å bevare uteområdene og skogen i sør", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Les også: Glede over at taket heves

Varsler om høyere investeringskostnader

Ungdomsskolen og idrettshallen skal bygges i tre, og nybygget skal oppfylle strenge krav til miljøsertifisering, skriver kommunen på sin hjemmeside. Samtidig varsler kommunen om "litt høyere byggekostnader", estimert til cirka 2 millioner kroner, i forbindelse med dette.

Kommunen forklarer at det ble gjennomført en pre-analyse for potensialet for miljøsertifisering i henhold til den såkalte BREEAM-NOR-standard. Analysen viser at det er mulig å oppnå klassifiseringsnivå "Very good" for prosjektet, der kun skoledelen sertifiseres, men idrettsdelen følger krav i standarden.

En slik sertifisering vil medføre noe økte investeringskostnader estimert til cirka 2 millioner kroner, men vil ha positive effekter i et livsløpsperspektiv da driftskostnader vil være lavere og at det fører til et mer bærekraftig bygg, ifølge sakspapirene fra det siste formannskapsmøtet.

Ifølge vedtaket fra 3. april skal ungdomsskolen sertifiseres etter denne standard, men rådmannen vurderer muligheten for å heve bygget til BREEAM-NORs klassifiseringsnivå «Excellent» eller «Outstanding».

"Vi ønsker å bygge skolen etter strenge krav for miljøsertifisering. Dette vil føre til litt høyere kostnader til selve byggingen, men gi lavere driftskostnader og dermed være lønnsomt for kommunen."

Oppegård kommune, pressemelding

"Fikk mye skryt fra politikerne"

Rådmannen skal også vurdere solenergi som energisupplement, ifølge formannskapets vedtak fra 3. april. Videre står det at tre skal være det dominerende utrykket i fasadene på skolen og idrettshallene.

"Dette vil gjøre byggene robuste, signalisere bærekraft, ha klare miljøgevinster og harmonisere med områdene rundt", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Videre står det at "planene ble svært godt mottatt i formannskapet, og prosjektkontoret fikk mye skryt fra politikerne for å ha utarbeidet gode planer for skole og idrettshall".

Får to energisentraler på Sofiemyr

Det er skissert to energisentraler på området, ifølge kommunen. Én som skal betjene ungdomsskole, idrettshall og barneskole, og én som skal betjene de to kunstgressbanene (den eksisterende og den nye som skal bygges syd for den, på Tømtebanen) og den nye tennishallen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den eksisterende kunstgressbanen på Sofiemyr er klargjort for undervarme, men den har aldri vært koblet til. Dette har ikke vært prioritert av kommunen siden denne banen ble tatt i bruk.

Den andre kunstgressbanen, som ligger på Østre Greverud, er per i dag den eneste banen med undervarme, men banen er tolv år gammel og har hatt store utfordringer i år. Oppegård Idrettslag betalte cirka 550.000 kroner for undervarmen i perioden fra november til april ved forrige sesong.

Idretten har tidligere uttrykt håp om at situasjonen blir bedre om ett år når Tømtebanen på Sofiemyr får en kunsgressbane med undervarme og lys.

Les også: – Banen er isete og helt ubrukelig til fotball

 

Nyheter Observasjoner av ulv

Fikk flere meldinger om ulv

Det har vært flere observasjoner av ulv i nærområdet. – Det dreier seg mest sansynlig om streifulver, og det er helt vanlig at de dukker opp i områder utenfor ulvereviret i Østmarka på denne tiden av året, sier fagansvarlig for ulveovervåkingen ved Statens naturoppsyn, Jan Huseklepp Wilberg. Les hele saken

Til toppen