MANGE STORE PLANER: Det er store ting på gang i Kolbotn sentrum. Mange har meninger om dette.
Nyheter
MANGE STORE PLANER: Det er store ting på gang i Kolbotn sentrum. Mange har meninger om dette. (Bilde: Anders Nordheim Dahl, Jonas Reines og Oppegård kommune)

Utsatt behandling av sentrumsplanen

Kommunen ble oversvømt av innspill og innsigelser rundt utviklingen av Kolbotn sentrum.

Det er ingen tvil om at utvilkingen av Kolbotn sentrum engasjerer mange!

Kommunen har mottatt i alt ikke mindre enn 81 (!) merknader til områdereguleringen for kommunens hovedstad.

Det er stor bredde i hvem som har sendt inn innspill, og både privatpersoner, lag, foreninger og diverse etater med mer har sendt inn bemerkninger til kommunen.

Ifølge kommunens hjemmesider, har det til og med  kommet inn innsigelser på rim som dikt!

PS! Saken fortsetter under bildet. Dersom du har lyst til å lese mer om sentrumsplanen, kan du klikke på denne lenken!

STUDER KARTET: Her kan du se hvordan kommunen har planer om å fortette Kolbotn sentrum. Klikk på bildet for høyoppløselig kart. Du kan også laste det ned.
STUDER KARTET: Her kan du se hvordan kommunen har planer om å fortette Kolbotn sentrum. Klikk på bildet for høyoppløselig kart. Du kan også laste det ned. Foto: Oppegård kommune

Utsetter sluttbehandling

Som følger av den store pågangen, de mange uttalelsene og innsigelsene, har kommunen derfor bestemt seg for å sette en ny dato for sluttbehandlingen av planen.

Den nye høringsfristen er satt til den 5. januar. Deretter skal utvalg for miljø- og plan behandle saken den 21. mars. Sakspapirer blir lagt ut på kommunens hjemmesider den 10. mars.

Så skal formannskapet behandle saken den 22. mars, før kommunestyret skal ta en endelig beslutning den 27. mars.

Se innsigelsene og dokumentene

Oppegård kommune har lagt ut innsigelsene på sin hjemmeside, og dersom du trykker på lenkene under, kommer du direkte til de forskjellige uttalelsene og innspillene til sentrumsplanen.

Dersom du har lyst til å sende inn noen innspill på planan, sender du dem til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller via Høringssvar. Merk uttalelser med saksnummer 15/313. Alle høringsuttalelser er offentlige og blir lagt ut på kommunens hjemmesider løpende.

Her er saksdokumentene

Saksfremlegg   

Saksprotokoll  
Varslingsbrev  
Vedlegg 1 Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
Vedlegg 1 Plankart  
Vedlegg 1 Reguleringsbestemmelser  
Vedlegg 1A Illustrasjonsplan  
Vedlegg 1B Snitt  
Vedlegg 1C Aktivitetsplan  
Vedlegg 1D Snitt veityper  
Vedlegg 2 Innkomne merknader til planoppstart  
Vedlegg 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Vedlegg 4 Trafikkanalyse Kolbotn sentrum  
Vedlegg 5 Tekniske tegninger Skiveien, Kolbotnveien  
Vedlegg 6 Kolbotn sentrum - støyanalyse  
Vedlegg 7 Notat - Energiforsyning Kolbotn sentrum  
Vedlegg 8 Notat lokalklima  
Vedlegg 9 Biologiske og økologiske tiltak for å heve vannkvaliteten i Kolbotnvannet  

Her er innsigelsene til planen

29.11.16: MAP Arkitekter  
04.12.16: Oddbjørn Skredderberget     
06.12.16: Kantorsletta Selveierforening  
08.12.16: Rolf Undrum   
11.12.16: Randi og Rein Grefslie  
12.12.16: Øyvind Nøttestad  
12.12.16: Ra Padleklubb  
13.12.16: Sameiene Kolbotn Terrasse 5/7 og 17/19  
16.12.16: Sameie Søndre Skrenten  
16.12.16: Follo Brannvesen    
19.12.16: Oppegård Kirkelige Fellesråd  
19.12.16: Jernbaneverket  
20.12.16: Beboere i felt B13  
20.12.16: Elisabeth og Øyvind Nøttestad  
20.12.16: Styret i Kolbotn Øvre Torg Boligforeningen  
21.12.16: Statens vegvesen  
21.12.16: Beboergruppe Kolbotn Øvre Torg bygg E22  
22.12.16: LPO Arkitekter AS   
27.12.16: Gunnar Sveen  
28.12.16: Beboere innen området B12   
28.12.16: Strandliveien Boligsameie  
28.12.16: Espen Østerud og Inger-Lise Bråtelund  
28.12.16: Advokatfirmaet Hjort - Felt BKT1    
01.01.17: Kantorveien og Båtsleppa vel  
02.01.17: Sameiet Liaveien 17 - 21 v/ styret   
02.01.17: Grunneierer i Kantorveien 8, 10, 12 og 14 (B2)  
03.01.17: Kolbotn Torg Boligsameie  
03.01.17: ROM Eiendom AS   
03.01.17: Knut Markussen  
03.01.17: FolloRen IKS     
03.01.17: Tangen Vel  
03.01.17: Fatima Valdes Haugstveit og Nils Haugstveit   
03.01.17: Roya Mehrizadeh  
03.01.17: Stein Kjelland Olsen  
03.01.17: Inger og Rolf Thomassen   
03.01.17: Tom Johan Kristoffersen   
03.01.17: Berit Kristoffersen  
04.01.17: Stein Eiklo  
04.01.17: Bjørn og Veronica Valderhaug   
04.01.17: Jan Willem og Anette Kopperud  
04.01.17: Framtiden i våre hender Oppegård  
04.01.17: Beboere på ytre Tangen  
04.01.17: Grunneiere i Kantorveien 19A, 19B og 21  
04.01.17: Einar Sørensen  
04.01.17: Endre Løvaas   
04.01.17: Skrenten Eneboligforening  
05.01.17: Foss & Co Eiendomsmegling AS     
05.01.17: Hafslund Nett AS   
05.01.17: Jon Botn Jørgensen   
05.01.17: NorgesGruppen Eiendom AS   
05.01.17: Esther & Arild Skiri   
05.01.17: Sameiene Nordre Skrenten 1, Nordre Skrenten 4 og Søndre Skrenten 3 (om B9)    
05.01.17: Ingun Høgås   
05.01.17: Tori Helene Lundeby  
05.01.17: Charlotte Kristensen og Kim Fredrik Giertsen   
05.01.17: Sameiene Nordre Skrenten 1, Nordre Skrenten 4 og Søndre Skrenten 3 (overordnet)   
05.01.17: Sameiene Nordre Skrenten 1 og 4 (Nytt garasjeanlegg) 
05.01.17: Kolbotn Torg Boligsameie Høringsnotat 2   
05.01.17: Dag Grasmo  
05.01.17: Jan Erik Hegge   
05.01.17: Beboere i Kantorveien 7a, 9, 11 og 13   
05.01.17: June Mette og Victor Friberg   
05.01.17: Petter Bogen Arkitektkontor AS   
05.01.17: Naturvernforbundet i Oppegård  
05.01.17: Tom Torfoss og Kjersti Haukaas   
05.01.17: Oppegård historielag  
05.01.17: Oppegård idrettsråd   
05.01.17: Ellen Dingstad Mellum    
05.01.17: Grunneiere i Båtsleppa 3   
05.01.17: Sameiet Edvard Griegs vei 1  
05.01.17: Børge Syvertsen   
05.01.17: Jessica Marks og Bernt Aarset   
05.01.17: Sturla K. Naas Johansen og Helene Forberg   

Godtatt innkommet etter fristen:
Ann-Kristin og Erik Eeg   
Shark AS   
Kolbotn Utvikling AS/ Stor-Oslo Eiendom AS    
Akershus fylkeskommune  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen