DÅRLIG SIKT: På bildet kan du se oppmerkingen ved undergangen i Skiveien på Kolbotn.

Nyheter Merking av gang- og sykkelveier

DÅRLIG SIKT: På bildet kan du se oppmerkingen ved undergangen i Skiveien på Kolbotn. (Foto: Nordre Follo kommune)

Varsler om dårlige siktforhold

Har du lagt merke til ny oppmerking av gang- og sykkelveier i kommunen?

Oppmerking av gang- og sykkelveier med gul midtlinje og piler som angir retning

  • Både gående og syklende skal ved slik merking holde seg i samme felt i pilens retning.
  • Dette skal gi bedre flyt og unngå ulykker.
  • Denne type merking er beskrevet i Statens vegvesens sykkelhåndbok, og brukes på gang- og sykkelveier med undergang og dårlige siktforhold.

Enkelte steder i kommuner har gang- og sykkelveier blitt merket med gul midtlinje og piler som angir retning.

Kommunen forklarer at denne oppmerkingen er gjennomført av Viken fylkeskommune.

Tiltaket skal gjøre det tydelig for gående og syklende hvordan de skal forholde seg på gang- og sykkelveier med dårlige siktforhold, som for eksempel ved underganger.

Hold til høyre!

– Meningen med pilene er å minne alle på å holde til høyre, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i forbindelse med underganger eller andre steder hvor gående og syklende bruker samme vei og passerer hverandre, sier Gry Larsen, virksomhetsleder for vei og park i kommunen.

Hun forklarer at oppmerkingen av gang- og sykkelveiene med gul midtlinje og piler som angir retning skal gi bedre flyt og bidra til å unngå ulykker.

Fotgjengerne først

Larsen understreker at siden det er snakk om gang- og sykkelveiene, er det syklister som må vise hensyn til fotgjengere og personer i rullestol.

– Syklister må vente til det er klart før de kan sykle forbi, eller kjøre forbi på venstre side dersom det ikke kommer trafikk i mot, sier Larsen.

Ønsker du som syklist å passere noen som går foran deg, gir du et vennlig pling med ringeklokken, sjekker om det er klar bane i motgående kjøreretning (pilretning), og kjører godt utenom de gående.

– Husk å tilpasse farten til samme fart som de gående, legger Larsen til.

Segway = Sykkel

Bruker du andre kjøretøy som segway, gjelder de samme reglene som for syklister.

– Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, og håper og tror at dette vil bli naturlig for oss alle når vi blir mer vant med denne type merking, sier Larsen.

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Til toppen