FLYTTER TIL NORD-NORGE: - Her har det blitt litt for mye by for meg, sier Thomas Roan (63), som har bodd på Tangen i 40 år.
Nyheter
FLYTTER TIL NORD-NORGE: - Her har det blitt litt for mye by for meg, sier Thomas Roan (63), som har bodd på Tangen i 40 år. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Vemodig å flytte fra Kolbotn, men ikke trist

Ikke alle er like glade for utbyggingen av sentrumsområdet som politikerne nå går inn for.

 Thomas Roan (63), som har bodd på den idylliske Tangen i Kolbotn sentrum i 40 år, er en av dem som har valgt å flytte ut til Nord-Norge og forlate barndomshjemmet sitt.

– Det blir vemodig, men ikke trist, føler jeg. Det blir sikkert fint på Kolbotn med alle disse transformasjonene, men jeg liker ikke bylivet. Jeg synes det var mye koseligere her før. Vi bodde på landet, og det var bare jorder, åtte boliger, stasjonen, Kolbotn skole og noen små butikker her, sier han.

Det Roan sikter til, er de massive ombyggingsplanene som er på gang i Kolbotn sentrum.

PS: Les mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. september. Saken fortsetter under bildet.

FORESLÅR NY PLASSERING: Pumptrackbanen foreslås flyttet fra Generasjonsparken til den kommunale tomten på Tangen.
FORESLÅR NY PLASSERING: Pumptrackbanen foreslås flyttet fra Generasjonsparken til den kommunale tomten på Tangen. Foto: Foto: Yana Stubberudlien

Ny kulturinstitusjon

Flere områder i Kolbotn sentrum skal transformeres og ut- vikles i tiden som kommer, og den nye planen skal tilrettelegge for bygging av 1200 nye boliger i sentrum.

FORESLÅS FLYTTET: Pumptrackbanen, som kostet 460.000 kroner og ble åpnet i mai i fjor, er en del av Generasjonsparken. I bakgrunnen ser du Petanque-banen med sitteplasser rundt. Før sommeren ble også Tufteparken, med treningsapparatene til nærmere 506.000 kroner, samt skulpturen «Hjerterom» åpnet.
FORESLÅS FLYTTET: Pumptrackbanen, som kostet 460.000 kroner og ble åpnet i mai i fjor, er en del av Generasjonsparken. I bakgrunnen ser du Petanque-banen med sitteplasser rundt. Før sommeren ble også Tufteparken, med treningsapparatene til nærmere 506.000 kroner, samt skulpturen «Hjerterom» åpnet. Foto: Foto: Yana Stubberudlien

Området bak Kolben, den såkalte Generasjonsparken, er foreslått regulert til offentlig og privat tjenesteyting. Ifølge Kvernstuen vil kommunen legge til rette for en nasjonal eller regional kulturinstitusjon der.

Samtidig innebærer dette at Generasjonsparken med pumptrackbanen, petanque-banen og den nyåpnede tufteparken må flytte til et annet sted.

Samlokaliserer på Tangen

FORTALTE OM PROSESSEN: Prosjektleder for Kolbotn sentrum, Ingunn Kvernstuen, i avdeling for samfunnsutvikling, opplyste politikerne om arbeidet med sentrumsplanen.
FORTALTE OM PROSESSEN: Prosjektleder for Kolbotn sentrum, Ingunn Kvernstuen, i avdeling for samfunnsutvikling, opplyste politikerne om arbeidet med sentrumsplanen. Foto: Foto: Yana Stubberudlien

– Vi foreslår å flytte Generasjonsparken med pumptrack og de andre anleggene til den kommunale tomten ved fotballøkken på Tangen, slik at vi får en kombinasjon av ulike næraktiviteter i ett og samme område, sier prosjektleder Ingunn Kvernstuen.

 Mandag kveld opplyste hun alle lokalpolitikerne om arbeidet med områdereguleringen for Kolbotn sentrum, tre uker før den politiske behandlindlingen av saken i slutten av september.

To broer over vannet

Kommunen foreslår å samle alle disse anleggene på Tangen, rett overfor fotballøkken i Theodor Hansens vei, hvor kommunen eier en tomt.

Tomten grenser til Kolbotnvannet i vest, og her vil kommunen tilrettelegge for en bro over Kolbotnvannet til Båtsleppa. Det foreslås også å etablere en annen bro over Kolbotnvannet, fra ytterst på Tangen til Jordbærsletta.

HER KAN DET BLI EN BRO: Her, ytterst på Tangen, foreslår kommunen å lage en av de to broene over Kolbotnvannet.
HER KAN DET BLI EN BRO: Her, ytterst på Tangen, foreslår kommunen å lage en av de to broene over Kolbotnvannet. Foto: Foto: Yana Stubberudlien

Området mellom de to broene er foreslått regulert til småhusbebyggelsen, med unntak av to mindre boligområder som blir regulert til kultur- og minnevern.

Theodor Hansens vei er foreslått opparbeidet med foratau på den ene siden. Selve fotballøkken ønskes opparbeidet som en fotballøkke med grillplasser og liknende, mens områdene nord for begge anleggene skal fortettes med rekkehus og blokkbebyggelsen.

PS: Les mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. september.

Nyheter Storebukta-prosjektet

– Dette er helt uakseptabelt!

Kommunen og Storebukta-utbyggeren vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk frem til høsten. Beboere i området er i harnisk. – At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav, sier styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud. Les hele saken

Nyheter Digitale læringsmidler på skolen

Beroliger foresatte

– Vi har etablert sikkerhetstiltak for å hindre at personinformasjonen til elevene kommer på avveie, sier IKT-rådgiver i Oppegård, Andreas Christiansen (41). Sjekk også hva Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener om saken. Les hele saken

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen