FREM TIL MIDTEN AV OKTOBER: SVV jobber med å utbedre strekningen med kantstein. Det jobbes også med å oppgradere rundkjøringen og midtrabatter.
Nyheter
FREM TIL MIDTEN AV OKTOBER: SVV jobber med å utbedre strekningen med kantstein. Det jobbes også med å oppgradere rundkjøringen og midtrabatter.

– Vi beklager støyen

De siste dagene og nettene har det vært mye støy for den nærmeste bebyggelsen til Kullebund gård. Statens vegvesen (SVV) ved Drift Akershus beklager de ulempene arbeidene medfører for beboere i området og reduserer støyende nattarbeid.

Denne uken har Oppegård Avis fått flere henvendelser om dette fra innbyggerne på Skrenten og i Kolbotn sentrum.

Vi har tatt kontakt med Statens vegvesen (SVV) ved Drift Akershus som utfører trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 152 Skiveien på Kolbotn.

De jobber med å utbedre strekningen med kantstein, samt å oppgradere rundkjøringen og midtrabatter.

Støyende nattarbeid uten dispensasjon

– Dette arbeidet må utføres som nattarbeider i perioden fra klokken 19:00 til 06:00 på grunn av sikkerheten til arbeiderne som utfører jobben, men også med tanke på trafikkmengden som er i området, forklarer Fredrik Johan Nyland i Drift Akershus.

Han sier arbeidet som har vært planlagt ikke har vært av en slik karakter at det har vært nødvendig å søke kommunen om dispensasjon i forhold til støyforskriftene.

Skal avsluttes før klokken 23.00

– Som følge av henvendelsen fra Oppegård Avis har vi besluttet at de mest støyende arbeidene skal avsluttes på kvelden før klokken 23.00, sier Nyland.

Han sier arbeidene skal etter planen være ferdig i midten av oktober.

– Her har vi beklageligvis ikke informert tilstrekkelig i forkant av arbeidene. Vi beklager de ulempene arbeidene medfører for beboere i området, sier Nyland.

Les også: Lover godt airmanship

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen