FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs.
Nyheter
FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Vi må tenke bærekraftig og langsiktig

Et solid overskudd til tross, pengene må brukes fornuftig med tanke på morgendagens utfordringer, ifølge rådmannen.

Til tross for et positivt resultat i 2017, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende, ifølge rådmannen.

Denne uken la konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler frem et solid overskudd i Oppegård kommunes budsjett for 2017. Det betyr likevel ikke at man "bader i penger" og kan sløse ut tilfeldig.

– Vi forventer at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har også planlagt flere store investeringer i årene som kommer og dette vil binde store utgifter til renter og avdrag, sier Bøhler.

Må tenke langsiktig

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en langsiktig og bærekraftig økonomi som gjør at vi fortsatt kan levere tilfredsstillende tjenester til våre innbyggere.  

Les også: Solid overskudd i fjor for Oppegård kommune

Han vil derfor fortsette arbeidet med å effektivisere og modernisere driften, sikre effektiv behandling av byggesaker og raske reguleringsprosesser. Rådmannen vil også vurdere tjenesteomfang og kvalitet, gjennomføre eiendomssalg og få på plass flere rammeavtaler. 

NB! Saken fortsetter under bildet!

FORNØYD MED TALLENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler er fornøyd med kommunens overskudd i fjor, men mener man også må tenke langsiktig. Pengebunken er nemlig ikke bunnløs. Foto: Anders Nordheim Dahl

Sorte tall

Regnskapet for 2017 er avsluttet og viser et netto driftsresultat på 83 millioner kroner.

Kommunen er regnskapsfører for Nordre Follo fellesnemnd og prosjektorganisasjon. Statlig støtte til Nordre Follo inngår derfor i regnskapet. Mindreforbruk for Nordre Follo i 2017 er ca. 30 millioner kroner. Reelt driftsresultat for Oppegård kommune er derfor ca. 53 millioner kroner.  

– Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier han.

Les også: Solid overskudd for Oppegård kommune i 2017

Etter bruk av bundne fond innenfor selvkostområdene er ikke disponert andel av overskuddet ca. 57 millioner kroner. Dette er rådmannen fornøyd med.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i juni, sammen med årsmeldingen for 2017.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen