SKAL RIVES OG ERSTATTES MED BOLIGER: Planforslaget innebærer riving av Sofiemyrhallen og de to eksisterende skolene (Sofiemyr skole og Fløysbonn skole). Arealene som omdisponeres etter Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen, mellom den nye barneskolen og Holberg barnehage, skal omreguleres til boligformål.

Nyheter Områderegulering: Sofiemyr idrettspark

SKAL RIVES OG ERSTATTES MED BOLIGER: Planforslaget innebærer riving av Sofiemyrhallen og de to eksisterende skolene (Sofiemyr skole og Fløysbonn skole). Arealene som omdisponeres etter Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen, mellom den nye barneskolen og Holberg barnehage, skal omreguleres til boligformål. (Foto: Yana Stubberudlien)

Vil bygge hageby i Holbergs vei

Boligfeltet i Holbergs vei er foreslått utviklet som Lille Tøyen Hageby eller Ullevål Hageby, med kombinasjon av rekkehus og leiligheter i lavblokk på to til fire etasjer. Minimumsstørrelsen for leilighetene er satt til 45 kvadratmeter. Minst 20 prosent av leilighetene på bakkeplan skal være 80 kvadratmeter eller større.

Ifølge planforslaget for områdereguleringen av Sofiemyr idrettspark, som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28. mars, er det foreslått å rive Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen og bygge ut dette området med rundt 100 nye boliger (tilsvarer inntil 12.000 kvadratmeter i bruksareal).

Slik kan du påvirke planen:

* I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

* Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

* Husk at du kan sende innspill til planforslaget via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889. Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Det skal tilrettelegges for leiligheter i forskjellige størrelser.

"Minimumsstørrelsen for leiligheter er satt til 45 kvadratmeter for å sikre en viss bokvalitet. Minst 20 prosent av leiligheter på bakkeplan skal være 80 kvadratmeter eller større. Det skal legges opp til fellesrom for beboere", ifølge forslaget.

"Krav om leiligheter i forskjellige størrelser åpner for nye beboere med en annen familie- og sosioøkonomisk status enn de nåværende beboerne", står det i planbeskrivelsen som handler om sosiale miljøfaktorer.

Les også: Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

Kombinasjon av rekkehus og leiligheter i lavblokk

"Det er få familieleiligheter i området rundt idrettsparken. Derfor legger planforslaget opp til at bebyggelsen i hovedsak skal oppføres med rekkehus eller lavblokker med to til tre etasjer", står det i planforslaget.

Videre foreslås det at for inntil 20 prosent av bebygd areal (2.400 kvadratmeter) tillates fire etasjer. Det skal være lavest utnyttelse nær Holbers vei, ifølge planforslaget.

For det nye boligfeltet foreslås det å bruke 0,7-1,2 parkeringsplasser per bolig.

FRA BARNESKOLEN TIL BOLIGER: Barneskolen og Sofiemyrhallen skal rives. Det skal bygges 100 boliger (rekkehus og lavblokker) langs Holbergs vei, mellom Holberg barnehage og den nye barneskolen som skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole. Illustrasjon: Oppegård kommune

 

Les også: Foreslår 1120 plasser til sykkel

Inspirert av Lille Tøyen Hageby og Ullevål Hageby

Det nye boligfeltet i Holbergs vei skal bygges ut etter "hagebyidealer", en engelskinspirert hagebymodell som for eksempel Lille Tøyen Hageby eller Ullevål Hageby i Oslo, ifølge planforslaget.

Videre står det at det skal være et tydelig fokus på sol, lys, luft, grønne fellesarealer og private hageparseller for dyrking.

Det skal også være god tilgjengelighet ut til tur-  og aktivitetsområdene innenfor og utenfor planområdet.

SLIK KAN DET SE UT: Det nye boligfeltet i Holbergs vei er foreslått bygget ut etter "hagebyidealer" som for eksempel Lille Tøyen Hageby eller Ullevål Hageby i Oslo. Kilde: Oppegård kommune/Google

 

REFERANSEPROSJEKT 1: Lille Tøyen Hageby ble etablert i 1917-1922 for å avhjelpe den store boligmangelen i den raskt voksende hovedstaden. Byggingen skjedde i tre trinn, og murbygningene inneholdt ett-, to- og treroms leiligheter, alle med eget kjøkken. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

 

REFERANSEPROSJEKT 2: Ullevål Hageby ble anlagt i 1915-1922 og er et boligstrøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Boligene utgjør borettslaget Oslo Havebyselskap, som er den største hageforstad i landet. Ullevål Hageby ble planlagt som «hus for smaakaarsfolk» - arbeiderne skulle ut av kasernene og inn i sunne boliger med bedre plass og egen hageflekk, men det ble i hovedsak middelklassen som sikret seg en bit av hagebyidyllen, og kvadratmeterprisene ligger i dag i Oslos øverste prisskikt. Foto: Wikipedia

 

Les også: Kritisk mot boligutbygging av skoletomten

Nyheter Valhallaveien

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak. Les hele saken

Til toppen