SKAL LEDE NORDRE FOLLO: Blir innstillingen vedtatt i Fellesnemnda 7. mai, skal Gro Herheim tituleres som rådmann i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.

Nyheter Nordre Follo kommune

SKAL LEDE NORDRE FOLLO: Blir innstillingen vedtatt i Fellesnemnda 7. mai, skal Gro Herheim tituleres som rådmann i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. (Foto: Veronica Grude Docker)

Vil ikke ha kommunedirektør i Nordre Follo

Tittelen "rådmann" går snart ut og erstattes med den kjønnsnøytrale tittelen «kommunedirektør", ifølge den nye kommuneloven.

I gjeldende kommunelov fra 1992 brukes tittelen "administrasjonssjef" på kommunens øverste leder. Mange kommuner, blant annet Oppegård og Ski kommuner, har likevel valgt å opprettholde "rådmann"-tittelen benevnt i tidligere kommunelover.

Det er vedtatt at øverste administrative leder i Nordre Follo kommune skal tituleres «administrasjonssjef», mens i Ski og Oppegård kommuner har vi "rådmenn" frem til 1. januar 2020.

Betegnelsen "rådmann" går snart ut og erstattes med den kjønnsnøytrale tittelen «kommunedirektør», ifølge den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

Tittelen «kommunedirektør» i den nye kommuneloven er ikke en pålagt betegnelse. Det betyr at det ikke vil bli ulovlig å kalle noen rådmann også etter 1. januar 2020, men departementet kommer med en «sterk oppfordring» om å endre tittelen til kommunedirektør.

      Gro Herheim

  • Er 51 år gammel, gift og har fire voksne barn.
  • Bosatt i Revetal i Re kommune i Vestfold.
  • Ble i 2017 ansatt som prosjektleder for sammenslåingsprosessen i Oppegård og Ski og blir øverste administrative leder (rådmann) i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.
  • Har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik og Svelvik kommuner, de siste fire årene før høsten 2017 som rådmann i Svelvik.

  • Har også erfaring som fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold og som selvstendig næringsdrivende (planlegger i eget firma).

  • Utdannelse: Landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging (fem år) med videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse.

 

Stillingstittelen "rådmann" er nå allerede fjernet i flere norske kommuner. Nå kalles den administrative topplederen "kommunedirektør" i blant annet Hurum, Kvinnherad, Sarpsborg, Etne, Sunndal og Horten kommuner.

Fra administrasjonssjef til prosjektrådmann og rådmann

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Gro Herheim (51) er valgt som den øverste administrative lederen i Nordre Follo kommune.

Det var for snart to år siden hun ble ansatt som administrasjonssjef (red. anm.: tilsvarende "rådmann") i Nordre Follo kommune.

Les også: Hun er sjefen for Nordre Follo

I sin innstilling til Fellesnemnda, som skal behandle saken tirsdag 7. mai,  foreslår Fellesnemndas leder, Thomas Sjøvold, at tittelen til den øverste administrative lederen i Nordre Follo skal endres fra "administrasjonssjef" til "rådmann" fra dagen Oppegård og Ski slås sammen (red. anm.: 1. januar 2020).

I perioden fra dags dato og inntil Nordre Follo kommune er etablert skal det brukes tittelen "prosjektrådmann", ifølge hans innstilling til Fellesnemnda.

VIL OPPRETHOLDE RÅDMANN-TITTELEN: Fellesnemndas leder, Thomas Sjøvold, foreslår at den øverste administrative lederen i Nordre Follo får tittelen "rådmann". Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Det er fortsatt opp til kommunene selv å velge hvilken tittel den øverste administrative lederen skal ha. Dette har ikke vært til hinder for at andre betegnelser kan benyttes, slik Oppegård og Ski kommuner gjør i dag, påpeker Thomas Sjøvold.

Han sier tittelen «rådmann» er innarbeidet og beskrivende med henhold til øverste administrative leders rolle og oppgave.

I Fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)  ble innstillingen enstemmig vedtatt. 

Oppegård Avis har prøvd å få en kommentar fra Gro Herheim i forbindelse med saken, men hun vil ikke kommentere saken utover det som fremkommer i saksfremlegget.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

 

 

Til toppen