KAN BLI SATT I REVERS: Fra 1. januar 2020 skal Akershus fylke slå seg sammen med fylkene Buskerud og Østfold, og hete Viken fylkeskommune, men sammenslåingen kan bli satt i revers etter stortingsvalget i 2021.

Nyheter Oppegård i Viken om 89 dager

KAN BLI SATT I REVERS: Fra 1. januar 2020 skal Akershus fylke slå seg sammen med fylkene Buskerud og Østfold, og hete Viken fylkeskommune, men sammenslåingen kan bli satt i revers etter stortingsvalget i 2021. (Kart: Viken2020.no)

Vil legge ned monsterfylket

Det politiske flertallet har vedtatt å avvikle Viken, som betyr at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud kan bli gjenopprettet om to år.

      Dette er Viken:

 • Fra 2020 vil dagens 18 fylker reduseres til 11.
 • Det mest folkerike av disse blir Viken.
 • Viken skal etter planen etableres 1. januar 2020 i dagens fylker Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune i dagens Vestfold, og Jevnaker og Lunner kommuner i dagens Oppland.
 • 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunne.
 • 5 339 kilometer med fylkesvei.
 • 135 591 næringsbedrifter.
 • Omtrent 6 400 jordbruksbedrifter.
 • Mer enn 42 000 elever i videregående opplærin.
 • Administrasjonssenter: Bærum (fylkeskommune); Moss (fylkesmann).
 • Fylkesmann: Valgerd Svarstad Haugland.
 • Befolkning: 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.
 • Areal: 24 597,48 kvadratkilometer. 
   

Om 89 dager blir Oppegård og 50 andre kommuner i Akershus, Østfold og Buskerud slått sammen i et nytt fylke som har fått navnet Viken.

Rundt 25 prosent av hele Norges befolkning bor i det som blir Viken fra 1. januar 2020. 

Tvangsekteskapet

Sammenslåingen og etableringen av Viken er et resultat av Solberg-regjeringens nylig gjennomførte regionreform, men dette kan bli satt i revers hvis flertallet i Stortinget snur om to år.

Forslaget om Viken har helt fra starten fått kritikk for å være en unaturlig konstruksjon som manglet støtte i befolkningen og politiske organer i Akershus, Østfold og Buskerud.

Blant annet har det blitt argumentert med at det er mer naturlig for Bærum, Asker og Follo, som inngår i tettstedet Oslo, å samarbeide med Oslo kommune.

Likevel brukte regjeringen sitt flertall til å tvinge sammen en sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner.

MONSTERFYLKET: Viken fylkeskommune strekker seg fra Hardangervidda i vest til svenskegrensa i sør og øst. FOTO: KARTVERKET/VIKEN

 

Les også: Her er ti favoritter til nytt fylkesvåpen for Viken

Kan bli oppløst om to år

Det politiske flertallet i Viken, bestående av Ap, Sp, MDG og SV, presenterte tirsdag denne uken den politiske plattformen for Viken.

Sistnevnte er et styringsdokument som slår fast at «Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje».

«Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje»

Utdrag fra den politiske plattformen for Viken, fra 1. oktober 2019

I plattformen er det oppnådd enighet om å søke om at Viken oppløses etter stortingsvalget i 2021.

Det ble vedtatt at Viken skal ha sete i Oslo frem til fylket eventuelt oppløses, at virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene skal videreføres som før i eksisterende lokaler, og at det ikke skal investeres penger i å etablere et eget fylkesbygg eller annen felles infrastruktur for Viken ettersom det skal oppløses. En tidligere innkjøpt eiendom i Bærum skal derfor ikke tas i bruk.

I styringsplattformen er det fastsatt at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud skal gjenopprettes i 2021. For å oppløse Viken må det sannsynligvis et regjeringsskifte til i 2021, da regjerningen må innvilge søknaden om oppløsning av storfylket.

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Les hele saken

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen