Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Teknisk Ukeblad Medias påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere.

Din avtalepart er Teknisk Ukeblad Media AS (Org nummer 919 646 683 mva), Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo, heretter Oavis.no.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Generelle vilkår

Teknisk Ukeblad Medias produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Teknisk Ukeblad Media påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til .

Firmainformasjon

Teknisk Ukeblad Media AS
Postboks 428 Sentrum
0103 Oslo
Org nummer 996 132 560

Til toppen