SVARER: Håkon Gulbrandsen har tatt et intiativ til en underskriftskampanje for Kolbotnvannet.  I dette innlegget svarer han på et innlegg som var et tilsvar på et tidligere innlegg i debatten.
SVARER: Håkon Gulbrandsen har tatt et intiativ til en underskriftskampanje for Kolbotnvannet. I dette innlegget svarer han på et innlegg som var et tilsvar på et tidligere innlegg i debatten.

– Høyre har styrt Oppegård i mangetiår uten nevneverdige resultater for Kolbotnvannet

– Høyre har pratet for lenge. Når krever vi handling, skriver SVs Håkon Gulbrandsen i dette innlegget.

Publisert

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) sier i en kommentar til underskriftskampanjen om å redde Kolbotnvannet, at det som trengs nå er konkret handling og ikke flere planer og diskusjon.

Kjempebra

Det er kjempebra at Høyre vil være med på å gjøre noe for å bedre tilstanden i Kolbotnvannet.

At han sier at de allerede er i gang, gjør meg likevel litt skeptisk. Høyre har styrt Kolbotn i mange tiår, og resultatet for Kolbotnvannets del er at tilstanden bare blir verre og verre. 

Les også: Kjell G. Pettersen: – Vi har behov for handling - ikke planer og diskusjoner

Han viser til at en hurtigere utskifting av vann- og avløpsrør er et helt sentral tiltak. Det er vi enig i. Når kloakk får renne ut i Kolbotnvannet fra rør som lekker, blir resultatet deretter. Høyre kunne derfor ha stemt for SVs forslag under budsjettbehandlingen om hurtigere utskiftningstakt for vann- og avløpsrør. Det gjorde de ikke. Hvis de nå har kommet på bedre tanker, ønsker vi de velkommen etter.

Nå må Høyre høre på hva vi innbyggerne i Oppegård mener og ta tak i saken på en helt annen måte enn de har gjort til nå.

Kravliste

Vi har følgende krav:

  • 1) Lag en forpliktende handlingsplan med klare resultatkrav som kan måles og følges opp hvis utviklingen fortsetter som før.
  • 2) Vurder flere Limnox-enheter som kan tilføre oksygen til bunnen,
  • 3) Innfør strengere regler og kontroll med avrenning fra landbruk og hager.

Dette er en sak som engasjerer innbyggene i Oppegård og som kan gi en bedre kommune for alle.

Nå må vi sammen ta grep!