BEGEISTRET: Ordfører Thomas Sjøvold tror finansiering av prosjekter på tvers av Ski og Oppegård kan bidra til å skape en felles identitet.
BEGEISTRET: Ordfører Thomas Sjøvold tror finansiering av prosjekter på tvers av Ski og Oppegård kan bidra til å skape en felles identitet.

Nå kan du søke om støtte til Nordre Follo-prosjekter

Oppegård og Ski skal slås sammen, og de ønsker seg prosjekter som kan skape en felles identitet.

Publisert

Har du idé til et arrangement eller prosjekt som kan bidra til å bygge felles identitet for Ski og Oppegård kommune? Da kan du søke midler fra Nordre Follo-potten!

– Å bygge felles identitet- og kultur er ikke noe man kan be om, det må skapes og komme naturlig som et resultat av fellesskap.  Men vi kan legge til rette for det, og håper Nordre Follo-potten vil føre til mange kulturbyggende aktiviteter, sier ordfører Thomas Sjøvold, som er spesielt begeistret for potten som ble vedtatt i Fellesnemnda i februar i år.

Les også: Ønsker penger til oppussing

Dette er en tilskuddordning hvor innbyggere, lag – og foreninger og ansatte i Ski og Oppegård kan søke om støtte til arrangement, tiltak og prosjekt som kan bidra til å bygge en felles identitet – og kultur, sier han. 

Saken fortsetter under bildet. 

Erfaring fra Sandefjord

OPPEGÅRD OG SKI TIL ETT: Ordførererne i Oppegård og Ski, Thomas Sjøvold (H) og Hanne Opdan (Ap). Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.
OPPEGÅRD OG SKI TIL ETT: Ordførererne i Oppegård og Ski, Thomas Sjøvold (H) og Hanne Opdan (Ap). Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.

Nordre Follo-potten er en tilskuddsordning hvor du kan søke om økonomisk støtte til arrangementer og prosjekter som kan være med på å styrke identitet og fellesskapsfølelse.

Les også: Ski vs. Oppegård - har bedre økonomi enn den andre

– Erfaringer fra blant andre nye Sandefjord, viser at tiltak som kan bygge felles kultur, er en viktig faktor for å lykkes med kommunesammenslåing.  Ikke minst blir dette viktig for oss i Ski og Oppegård, hvor frivillighet, lag – og organisasjonsliv står så sterkt, sier han. 

Hvem kan søke? 

De fleste kan søke om midler fra potten: lag og foreninger i Ski og Oppegård, for eksempel innenfor kunst, kultur, idrett- og friluftsliv. Prosjektet må være et samarbeid mellom kommunenes lag og foreninger.

Innbyggere og ansatte kan søke, i tillegg til institusjoner og museer i Ski og Oppegård. Prosjektet må ha deltakere fra begge kommuner.

FELLES IDENTITET: Nå har Ski og Oppegård hver sine identiteter, men når vi skal bli Nordre Follo, vil kommunene at vi skal ha felles identitet, og det skal skje blant annet via Nordre Follo-potten.
FELLES IDENTITET: Nå har Ski og Oppegård hver sine identiteter, men når vi skal bli Nordre Follo, vil kommunene at vi skal ha felles identitet, og det skal skje blant annet via Nordre Follo-potten.

Saken fortsetter under bildet. 

Hva kan du søke om midler til? 

Du kan søke om støtte til produksjoner og/ eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold innenfor kunst, kultur, idrett og friluftsliv. Vi gir ikke tilskudd til drift og kommersielle tiltak.

Les også: Brant rett under hovedkraftledningene

Kommunen vil vurdere søknader fra kommunale virksomheter hvis det er et samarbeid med frivillige. Et eksempel kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende og siste frist for å søke er 1. oktober 2019. I søknaden må du blant annet beskrive arrangementet eller prosjektet, hvem som deltar i samarbeidet, hvordan det skal markedsføres og budsjett. 

Trykk her for å komme til søknadsskjema.