BLIR MÅLT: Det er ikke bare politiet som måler fart. Selv politiet blir målt på hastigheten sin, vel å merke på responstiden på oppdrag.
BLIR MÅLT: Det er ikke bare politiet som måler fart. Selv politiet blir målt på hastigheten sin, vel å merke på responstiden på oppdrag.

Så raskt rykker lokalpolitiet ut

Øst politidistrikts responstid er målt. Her er resultatet.

Publisert

Politiet blir målt på hvor lang tid det tar fra operasjonssentralen mottar en telefon til første politienhet er på stedet. Forrige uke ble resultatene fra fjoråret offentliggjort og Øst politidistrikt har gode resultater og når kravet til responstid i alle kategorier.

Fornøyd politimester

Undersøkelsen skiller mellom tre tettstedskategorier. De tre kategoriene er tettsteder med over 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 2 000-19.999 innbyggere, samt tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder.

FORNØYD: Politimester Steven Hasseldal er fornøyd med resultatene.
FORNØYD: Politimester Steven Hasseldal er fornøyd med resultatene.

– Målingene viser at politiet i Øst politidistrikt når kravene i alle kategoriene. På tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere brukte vi i median 8 minutter fra operasjonssentralen fikk inn meldingen til vi var på stedet. Dette er gode resultater, sier politimester Steven Hasseldal.

Les også: Vi har enorm tillit til lokalpolitiet

– Kommer raskt frem

Det er oppdragene som blir gitt prioritet ”alarm” eller ”prioritet 1” av operasjonsleder som måles. Dette er oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet.

Les også: Les politimesterens kronikk om politiets utfordringer

– Resultatene viser at politiet kommer raskt når innbyggerne ringer 112. Disse oppdragene er tidskritiske og handler ofte om å redde liv. Det er derfor veldig positivt at vi nå måles på responstid og kan følge med på utviklingen over tid, sier politimester Steven Hasseldal.

Powered by Labrador CMS