Salg av kommunale eiendommer

BLIR OPP TIL KOMMUNESTYRET: Sofiemyrveien 16 er også på listen over de totalt 30 eiendommene i Nordre Follo som skal vurderes solgt, men rådmannen anbefaler at eiendommen beholdes av kommunen av strategiske hensyn, med sikte på eventuell transformasjon i fremtiden.

Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

Kommunen har laget en ny salgsliste med over 30 eiendommer som skal vurderes solgt i den nærmeste tiden. Tidligere Oppegård, som fra tidligere har salgsvedtak på 25 eiendommer, har syv eiendommer på den nye listen.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Foss & Co, som tidligere i år har inngått en rammeavtale med kommunen for en periode på to år med mulighet til forlengelse i to ytterligere år, hjelper nå kommunen med kjøp, salg og leie av kommunale eiendommer.

RÅDHUSKVARTALET SKULLE SELGES I ÅR: Oppegård rådhus skal bevares, men store deler av rådhuskvartalet, med utviklingsmuligheter på nordsiden (inkludert de fire bygningene) og syd for rådhuset (deler av parkeringsplassene), skal selges.

Målet er å bringe over en milliard kroner (1.183 millioner kroner) i kommunekassen ved å selge kommunale eiendommer i Nordre Follo i 2020-2023, hvorav årets pott er på 12 millioner kroner.

Budsjettert inntektskrav (red. anm.: det kommunen skulle selge for) for 2020 var egentlig på 227,7 millioner kroner, men etter at budsjettet har blitt revidert i slutten av juni 2020 har det blitt redusert til bare 12 millioner kroner.

– Det tidligere salgsmålet for 2020 var for ambisiøst og at hoveddelen av det var basert på salg av rådhuskvartalet i Oppegård, Zorica Gavric, som leder grunneierteamet i virksomheten Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune.

ØKTE BUDSJETTERT INNTEKTSKRAV FOR SALG AV EIENDOMMER TIL OVER EN MILLIARD KRONER: Kommunestyret har tidligere fattet et vedtak om salg av anleggsmidler/eiendommer/tomter for til sammen 997,2 millioner kroner i perioden 2020-2023, men i juni 2020 da årets første tertialrapport ble behandlet politisk, ble det vedtatt økning av den samlede rammen for salg av eiendom til 1.183 millioner kroner kroner i den samme perioden. Samtidig har budsjettert inntektskrav for 2020 blitt endret fra over 227,7 millioner kroner til 12 millioner kroner.

Kun Valhallaveien 62 var på salgslisten i 2020

Da Oppegård Avis intervjuet kommunen 10. juni i år, kom det frem at i tillegg til rådhuskvartalet på Kolbotn (skulle egentlig selges i 2023) skulle åtte andre eiendommer (fire eiendommer i utbyggingsfelt og fire tomannsboligtomter) utgjøre hoveddelen av det som skulle selges i Nordre Follo i år. Kommunalsjef Liv Karin Sørli ville da ikke konkretisere hvilke konkrete eiendommer var det planlagt å selge.

10. juni publiserte vi også en oppdatert oversikt over alle eiendommene i tidligere Oppegård som er vedtatt solgt i planperioden 2020-2023:

DISSE ER VEDTATT SOLGT FRA FØR : Disse eiendommer er vedtatt solgt i Nordre Follo kommune og kan bli fremmet for salg underveis i prosessen.

Per 10. juni var det altså 25 eiendommer på denne salgslisten, hvor kommunen hadde forventet å selge kun den ene av disse eiendommene i 2020, nemlig Valhallaveien 62 på Tårnåsen (gnr/bnr 238/327, 699, regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål).

Neste år skulle det selges seks ytterligere eiendommer i tidligere Oppegård, ifølge den samme oversikten fra juni 2010. Disse er Kongeveien 28, Mellomåsen/Trolldalen, Klaus Egges vei 34, Brostubben 7, Th. Hansens vei 14B og Bankbygget på Kolbotn.

I 2022 skulle det selges eiendommene på Nedre Ekornrud, felt BT4 på Kolbotn og Bakkeveien 1 i Oppegård.

Åtte ytterligere eiendommer skulle selges i 2023 og resterende syv eiendommer skulle selges på et senere tidspunkt.

Les også: Skal bringe en milliard kroner i kommunekassen

Selger dobbelt så mye, og kun i Oppegård

Nå viser det seg at kommunen har siden 10. juni solgt flere eiendommer enn det de hadde forventet å selge i år.

Oppegård Avis har spurt Zorica Gavric om status rundt salget av de kommunale eiendommene i tidligere Oppegård kommune siden Oppegård og Ski ble slått sammen 1. januar i år.

– Foreløpig i år er det solgt for 17,7 millioner kroner hvorav eiendommen Valhallaveien 62 på Tårnåsen (solgt for 12,2 millioner kroner) og en tomt i Klaus Egges vei 34 (solgt for 5,5 millioner kroner, skulle egentlig selges i 2021). I tillegg til disse er Skolebakken solgt for cirka 29 millioner kroner i år, mens inntekten kommer i 2021, sier Gavric.

Hun sier videre at den ovennevnte eiendommen ved Tårnåsen senter ble solgt i fjor, mens oppgjøret forventes i 2020. Det er til tross for at eiendommen Tårnåsen senter ikke er med på den ovennevnte salgslisten til kommunen.

– I tillegg til disse eiendommene er det en boligtomt i Brostubben 7 (skulle selges i 2021) som ligger ute for salg, med prisantydningen på 5 millioner kroner, sier lederen for grunneierteamet i kommunen.

Tar vi utgangspunkt i at Brostubben 7 blir solgt for 5 millioner kroner, ville det totale beløpet på de solgte eiendommene i tidligere Oppegård i år være på 22,7 millioner kroner istedenfor 12 millioner kroner, det vi si nesten det dobbelte av det som var salgsmålet for hele Nordre Follo kommune i 2020.

Politisk behandling om en uke

Kommunen har nå laget en ny oversikt over 30 eiendommer som skal vurderes solgt i første omgang. Rådmannen påpeker at de færreste eiendommene på denne listen vil bli klare for salg innen kort tid.

– Siden tidligere Oppegård kommune har kommet et stykke videre enn tidligere Ski når det gjelder arbeidet knyttet til salg av kommunale eiendommer (red. anm.: det finnes allerede salgsvedtak på over 20 eiendommer i tidligere Oppegård), har denne oversikten hovedsakelig kommunale eiendommer i tidligere Ski, forklarer Zorica Gavric, leder av grunneierteamet i Eiendom og bydrift i Nordre Follo.

Saken skal behandles politisk i formannskapet 15. oktober før det skal fattes et endelig vedtak i kommunestyret 21. oktober.

Skal avgjøre skjebnen til disse eiendommene neste uke

Hele 7 av de 30 eiendommene på den nye salgslisten til kommunen har allikevel adresser i tidligere Oppegård. Disse er:

  1. Deler av eiendommen Nedre Ekornrud, Haukeliveien 49 (20.000 kvadratmeter i areal, uregulert, se det blå feltet på kartet) anbefales å selge. Kommunen foreslår å omregulere en del av eiendommen (kommunens steinfylling i dag) til boligformål. Se forklaringen i bildeteksten på siden. Tidligere forventet kommunen å legge denne eiendommen for salg i 2022.
DEL AV NEDRE EKORNRUD FORESLÅS SOLGT: Kommunen foreslår å omregulere det blå feltet av eiendommen Nedre Ekornrud til boligformål. Den gule markeringen viser hele planområdet. Innenfor planområdet vil arealene reguleres til ulike formål, herunder grønnstruktur, veiareal med mer, ifølge Zorica Gavric i Nordre Follo kommune. Kilde: Nordre Follo kommune

2. Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10 i Oppegård (områder rundt Oppegårdsenteret og vest for Oppegård Vel (6.000 kvadratmeter i areal, regulert til boligbebyggelse og kombinert formål bolig/forretning/kontor). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023. Nå anbefaler rådmannen at den del av eiendommene som, etter vedtak av områderegulering for Oppegård lokalsenter, er regulert til bebyggelsesformål vedtas for salg.

3. Bakkeveien 1 (områder S2 og S3 øst for Myrvoll stasjon) (9.500 kvadratmeter i areal, kun deler regulert til bebyggelsesformål uten veiareal). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2022. Rådmannen anbefaler at den delen av eiendommene som er regulert til bebyggelsesformål vedtas for salg.

4. Skiveien 71 foran Kiwi Kolbotn (1.800 kvadratmeter i areal, regulering under planlegging). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023. En del av den pågående detaljreguleringen for Sønsterudveien 2 (utbyggingsprosjektet i regi av Foss & Co, som har undertegnet en rammeavtale med kommunen når det gjelder bistand ved kjøp og salg av eiendommer). Rådmannen anbefaler å selge eiendommen. Hun påpeker at den vil være sentral for å få til en god arealutvikling av området.

5. Holbergs vei 2, syd for Kolbotn Bil i Sønsterudveien 26 (2.065 kvadratmeter i areal, regulert til offentlig bygg/barnehage). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023.

6. Ødegård skog, området BT2 (44.000 kvadratmeter i areal, uregulert formål).

7. Sofiemyrveien 16 på Fløysbonn, OMA-bygget (1.127 kvadratmeter i areal, regulert til kombinert formål). Rådmannen anbefaler at eiendommen beholdes av kommunen av strategiske hensyn, med sikte på eventuell transformasjon i fremtiden.

ANBEFALES SOLGT: Skiveien 71 foran Kiwi Kolbotn (1.800 kvadratmeter i areal, regulering under planlegging). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023. Eiendommen er en del av utbyggingsområdet i regi av Foss & Co, som bistår kommunen ved salg og kjøp av kommunale eiendommer.
ANBEFALES SOLGT: Holbergs vei 2, som ligger like ved Kolbotn Bil i Sønsterudveien 26, anbefales solgt, for å muliggjøre en samlet utvikling av eiendommene i området. En liten del av eiendommen (3 kvadratmeter), som er regulert til formålet vei skal fradeles før salg:

ANBEFALES FOR SALG: Rådmannen anbefaler at den del av eiendommen som er avsatt til bebyggelsesformål i kommuneplanen skal selges.

Har allerede nådd årets salgsmål

BAKKEVEIEN 1 PÅ MYRVOLL: Områdene S2 og S3 syd for krysset ved Myrvoll stasjon (deler som er regulert til bebyggelsesformål, ikke veiareal) anbefales solgt (se i gult på kartet). Det er likevel slik at Bakkeveien 1 ble flyttet lenger syd for en tid tilbake. Forslaget innebærer således at en mindre del av det som tidligere var regulert til vei, nå regulert til sentrumsformål (brunt), inngår i arealet som anbefales å selge.

– Hvor mange eiendommer skal selges innen utgangen av året?

– Årets budsjett på 12 millioner kroner har vi klart allerede. Når det gjelder de andre eiendommene som har vedtak om salg, krever det større forberedelser, og det er ikke sannsynlig at eiendommene blir lagt ut for salg i år, sier Gavric.

Rådmann Jane Short Aurlien forklarer at salg av eiendommene som i den konkrete saken anbefales for salg, vil bidra til å kunne oppfylle budsjetterte inntekter i planperioden hvor kommunen må selge for over en milliard kroner.

Hun påpeker at de økonomiske konsekvensene ved å ikke oppfylle salgsmålene vil være å øke kommunens låneramme ytterligere.

  • For hver 100 millioner kroner som kommune må øke lånene, vil det bety om lag 5 millioner kroner i økte driftsutgifter i form av renter og avdrag.

Det kan dukke opp flere andre enkeltsaker om salg

Rådmannen påpeker at alle eiendommene i tidligere salgsvedtak fra Oppegård skal løftes til politisk behandling for å innhente fornyet salgsvedtak.

– Kommunen eier mye eiendom og det har vært en prosess for å avklare hvilke eiendommer det er hensiktsmessig å fremme i denne saken. Det er kun eiendommer som antas å kunne ha ulik grad av økonomisk verdi som fremmes i denne saken. Videre har det vært en forutsetning for arbeidet at eiendommene som vurderes for salg er avsatt til boligformål eller annet salgbart formål i gjeldende kommuneplan for Nordre Follo, skriver rådmann Jane Short Aurlien i dokumentet.

I saksfremlegget gir rådmannen anbefalinger for hvilke eiendommer det frarådes å selge, av strategiske eller andre hensyn.

Det opplyses også om at det i tiden fremover også kan dukke opp enkeltsaker der salg av kommunal eiendom må vurderes, men at alle salg av eiendom med taksert verdi over 10 millioner kroner skal fremmes i egne saker til politisk behandling.

Disse eiendommene skulle selges i tidligere Oppegård i 2021

Ved forrige omtale av saken 10. juni 2020 opplyste kommunen at de forventet å få klargjort følgende eiendommer for salg i 2021, men to av disse har siden den gang blitt solgt og den tredje er nå lagt ut for salg:

  • Kongeveien 28 på Sofiemyr (gnr/bnr: 249/304), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (red. anm.: Skal ikke selges, ifølge kommunestyrets vedtak fra 17. juni 2020).
  • Mellomåsen/Trolldalen på Kolbotn (gnr/bnr: 239/14), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (red. anm.: Skal ikke selges, ifølge kommunestyrets vedtak fra 17. juni 2020).
  • Klaus Egges vei 34 på Kolbotn (gnr/bnr: 247/509), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. Har nylig blitt solgt for 5,5 millioner kroner.
  • Brostubben 7 på Kolbotn (gnr/bnr: 239/825), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. Har nylig blitt lagt ut for salg, med prisantydningen på 5 millioner kroner.
  • Th. Hansens vei 14B på Kolbotn (gnr/bnr: 240/991), regulert til boligbebyggelse.
  • Bankbygget på Kolbotn (gnr/bnr: 240/286, 347, 584), regulert til boligbebyggelse. Har nylig blitt solgt for cirka 29 millioner kroner.
Powered by Labrador CMS