Salg av kommunal eiendom

KLARE TIL Å SELGE KOMMUNAL EIENDOM: Daglig leder Anders Foss og eiendomsmegler Truls Myrbråten i Foss & Co Eiendomsmegling AS er fornøyde med tildelingen av oppdraget.

Skal bringe en milliard kroner i kommunekassen

Foss & Co Eiendomsmegling skal bringe en milliard kroner i kommunekassen ved å selge kommunale eiendommer i Nordre Follo i 2020-2023, hvorav årets pott er på 227,7 millioner kroner. Rådhuskvartalet på Kolbotn og åtte andre eiendommer utgjør hoveddelen av det som skal selges i år.

Publisert

– Vi er fornøyde med tildelingen av oppdraget og er klare til å selge for kommunen. Det er en vinn-vinn-situasjon for kommunens innbyggere og for oss, som har mye erfaring og kjenner det lokale markedet meget godt, sier daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling AS, Anders Foss.

Han mener det er viktig å få fart på salget og sier det er mange aktører som ønsker å kjøpe eiendom i Nordre Follo.

I tillegg til oppdraget i Nordre Follo har Foss & Co Eiendomsmegling AS sikret en tilsvarende rammeavtale i Frogn kommune, og har også inngått en avtale med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås kommune.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

Ble vraket av Oppegård kommune for to år siden

Oppegård Avis har skrevet flere artikler om tidligere leverandør av eiendomsmeglertjenester til Oppegård kommune, Metra Næringsmegling AS fra Moss/Ski. Tidligere Oppegård kommune valgte for to år siden det sistnevnte selskapet til tross for anbud fra fire lokale aktører, inkludert Foss & Co fra Kolbotn.

Selv om det lokale selskapet hadde den laveste kostnaden samlet sett, ble de vraket av kommunen.

– Saksbehandleren i kommunen vektla ikke vår kjennskap til det lokale markedet, noe som resulterte i at vi tapte anbudet mot et næringsselskap utenfor kommunen, sa daglig leder i Foss & Co, Anders Foss, ovenfor Oppegård Avis tidligere.

Les også: Har allerede investert 35 millioner kroner i Fram skole og flerbrukshall

Kommunen ble felt for brudd på regelverket

Som følge av dette valgte Foss & Co å sende en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i februar 2018. I fjor høst kom KOFA med sin avgjørelse: Oppegård kommune brøt regelverk om offentlige anskaffelser i denne saken.

Som følge av denne dommen risikerte kommunen også å betale full erstatning til Foss & Co.

Avtalen med Metra Næringsmegling AS var gjeldende frem til 11. januar 2020, men hadde opsjon på forlengelse i ytterligere to år (ett år av gangen). I oktober i fjor vedtok tidligere Oppegård kommune at opsjonen ikke skulle utløses.

Les mer her: – Vi har ikke sagt opp avtalen med Metra Næringsmegling

Solgte kun to eiendommer for 19,4 millioner

Ifølge kommunalsjef for eiendom og bydrift Liv Karin Sørli ble kun to eiendommer solgt gjennom Metra Næringsmegling AS og underleverandør Attentus Kolbotn siden vinteren 2018: Slalomveien 3E på Kolbotn og Ingierstrandveien 132 på Svartskog.

Begge eiendommene ble solgt for cirka 19,4 millioner kroner til sammen, ifølge siste.eiendomspriser.no

– Metra Næringsmegling AS er også engasjert som oppgjørsansvarlig for ett salg, understeker Sørli.

– Den anslåtte verdien av kontrakten med Metra var på 2,2 millioner kroner. Hvor mye har dere utbetalt til Metra Næringsmegling AS?

– Det er utbetalt rett i underkant av 730.000 kroner til Metra, sier kommunalsjef for eiendom og bydrift i Nordre Follo, Liv Karin Sørli.

Les også: Oppegård må spare 184 millioner på fire år

Pris som eneste kriterium

Etter kommunesammenslåingen har Nordre Follo kommune valgt å sette i gang med en åpen anbudskonkurranse om en ny rammeavtale om eiendomsmeglertjenester. Konkurransen ble lyst ut via Mercell 1. mars 2020. Det kom inn to tilbud innen tilbudsfristen 2. april. 

I denne konkurransen var pris det eneste tildelingskriteriumet. Foss & Co hadde den beste prisen og ble kåret som vinner, sier fagsjef for anskaffelser, Trine Bjella Ebbestad.

Hun sier avtalen har en verdi på inntil 4 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift) over fire år (avtalen varer i to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere ett og ett år) og gjelder bistand til kjøp, salg og leie av kommunale eiendommer.

– Har Foss & Co blitt nå tildelt oppdraget som følge av KOFAs avgjørelse i sak om eiendomsmeglertjenester mot Oppegård kommune?

Konkurransen ble gjennomført etter anskaffelsesforskriftens del en og tre. Avgjørende for valg av leverandør var hvem som var best på tildelingskriteriet angitt i konkurransedokumentene. KOFA-avgjørelsen var ikke relevant ved denne avgjørelsen sier Trine Bjella Ebbestad.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Skal bistå under hele prosessen

Ifølge rammeavtalen skal Foss & Co bistå kommunen under hele prosessen fra planlegging og forberedelser av oppdraget til eiendommen er solgt.

I det ovennevnte dokumentet står det at oppdragsmengden vil variere og er avhengig av politiske vedtak.

VEDTATT SOLGT: Disse eiendommer er vedtatt solgt i Nordre Follo kommune.

Videre skriver kommunen at det er uklart hvor mange eiendommer de vil komme til å selge i løpet av de fire årene.

Prosentvis fordeling mellom bolig- og næringseiendom som skal selges er også ukjent, men kommunen bekrefter at det er planlagt salg av begge typer eiendommer. Porteføljen, som tidligere leverandør (Metra Næringsmegling) fikk tilslaget på for et par år siden, inngikk også i dette anbudet.

BUDSJETTERT INNTEKTSKRAV FOR SALG AV EIENDOMMER I 2020-2023:

Les også: Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

25 eiendommer på salgslisten

SKAL SELGES: Rådhuset skal bevares, men området nord for det (felt BT1) og syd for det (felt BT2) skal selges (alt utenom det grønne feltet).

Oppegård Avis har bedt kommunalsjefen for eiendom og bydrift om en oppdatert oversikt over kommunale eiendommer i Nordre Follo som er vedtatt solgt:

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Skal selge eiendommer for 227,7 millioner i år

Ifølge rådmannens forslag til budsjettet skal kommunen selge kommunale eiendommer for nesten en milliard kroner i 2020-2023.

 

For 2020 er det budsjettert et inntektskrav på 227,7 millioner kroner.

I et dokument som handler om prosesser rundt dette salget, status på arbeid og veien videre, står det at hoveddelen av salget for 2020 skal dreie seg om salget av rådhuskvartalet i Oppegård, samt åtte andre eiendommer (fire eiendommer i utbyggingsfelt og fire tomannsboligtomter).

Foreløpig vet vi ikke hvilke konkrete eiendommer vi skal selge i år. Vi avventer et politisk vedtak i sommer, sier Anders Foss i Foss & Co Eiendomsmegling AS.

Kommunestyret i Nordre Follo skal behandle saken 17. juni.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård rådhus skal bevares, men store deler av rådhuskvartalet, med utviklingsmuligheter på nordsiden (inkludert de fire bygningene) og syd for rådhuset (deler av parkeringsplassene), skal selges.

Oppegård Avis har bedt kommunalsjef Liv Karin Sørli om å konkretisere hvilke eiendommer har kommunen planlagt å selge i år. Vi følger opp saken.

Ifølge dokumentet, som er lagt frem til politisk behanding i formannskapet 11. juni, er kun eiendommen Valhallaveien 62 på Tårnåsen (gnr/bnr 238/327, 699, regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, vedtatt solgt), som forventes å bli solgt i år.

Disse eiendommer skal selges i 2021

Ifølge den ovennevnte dokumentet forventes følgende eiendommer å bli klargjort for salg i 2021:

  • Kongeveien 28 på Sofiemyr (gnr/bnr: 249/304), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
  • Mellomåsen/Trolldalen på Kolbotn (gnr/bnr: 239/14), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
  • Klaus Egges vei 34 på Kolbotn (gnr/bnr: 247/509), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.
  • Brostubben 7 på Kolbotn (gnr/bnr: 239/825), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.
  • Th. Hansens vei 14B på Kolbotn (gnr/bnr: 240/991), regulert til boligbebyggelse.
  • Bankbygget på Kolbotn (gnr/bnr: 240/286, 347, 584), regulert til boligbebyggelse.

Les også: Beholder rådhuset, men selger store deler av rådhuskvartalet

Powered by Labrador CMS