SMITTE: Ingieråsen skole kom igjen i fokus forrige uke etter ett smittetilfelle av Covid-19.
SMITTE: Ingieråsen skole kom igjen i fokus forrige uke etter ett smittetilfelle av Covid-19.

– Tar imot studenter så langt det lar seg gjøre

Kommunen vil legge til rette for at lærerstudenter får gjennomført praksis, og avviser at denne gruppen har ført til økt smitte i skolene.

Publisert

Bruken av praksisstudenter ble et tema hos flere foresatte etter at det forrige uke ble bekreftet et nytt smittetilfelle av Covid-19 ved Ingieråsen skole. Nordre Follo kommune sier de av personvernhensyn ikke kan svare på om det var en praksisstudent som var smittet.

– Vi opplyser ikke om det er elev eller ansatt som er smittet med mindre det er utbrudd med svært mange smittede og vi kan inndele i kategorier.

Studenter i karantene

I meldingen som gikk ut til foresatte opplyste rektor Erling Berrum om at det blant andre var en studentgruppe som var satt i karantene som følge av smittetilfellet.

Foresatte har tatt kontakt med Oppegård Avis da de reagerer på at skolene tar lærerstudenter inn i et relativt lukket klassemiljø samtidig som et mutert virus fører til stadig høyere smittetall. Foreldrene poengterer at de ikke ønsker fokus på den smittede, men mer på kommunens håndtering og praksis.

KOMMUNALSJEF: Sten Tore Svennes er kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo.
KOMMUNALSJEF: Sten Tore Svennes er kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo.

Oppegård Avis sendte flere spørsmål til Nordre Follo kommune via deres kommunikasjonsavdeling. Kommunalsjef Sten Tore Svennes og områdeleder Anne Holsæter Nordbye svarer på generelt grunnlag:

– Hvilke rutiner har kommunen ved bruk av praksisstudenter ved skolene?

– Avhengig av tiltaksnivå i kommunen og hva studentene er omfattet av i forhold til regler, tar vi imot studenter så langt det lar seg gjøre. Studentene må følge praksisstedets rutiner om smittevern.

– Hatt stor belastning

– Kommunen har ønsket, og ønsker å legge til rette for at studenter får gjennomført praksis for å fullføre studiene sine. Det er en gruppe som har hatt en stor belastning gjennom pandemien. Det har vært varierende avhengig av tiltaksnivå om de har fått gjennomført praksis eller ikke, og dette har vært dynamisk gjennom perioden.

– Blir studenter og vikarer ved skolene testet før de starter ved skolen?

– Nei, det blir de ikke. De skal forholde seg som enhver annen ansatt, ikke komme på jobb ved sykdomssymptomer, følge retningslinjer på praksisstedet etc. Det er kun i helsetjenesten at det rutinemessig testes via hurtigtester eller kreves tester før/når man kommer på jobb.

Blir foreldre informert om at barna deres har praksisstudenter?

– Det er vanlig praksis i skolen å informere foresatte om at det kommer praksisstudenter, men det er ikke utarbeidet noen felles retningslinjer for dette i kommunen. Foreldre blir da informert via vanlige kommunikasjonskanaler når praksis-studentene kommer, som foreldremøte, ukesbrev fra kontaktlærer eller lignende.

– Ikke bidratt til mer smitte

Hvilke utfordringer rundt vikar- og praksisbruk har pandemien skapt for skolene i kommunen?

– Vi har ikke inntrykk av at verken vikar eller studenter i praksis har ført til spesielle utfordringer hos oss. Vi har en opplevelse av at de forholder seg til smitteveiledere og et godt smittevern i praksis. Vårt inntrykk er ikke at de har bidratt til mer smitte i virksomhetene på noen som helst måte og har tatt sitt ansvar og forholdsregler på største alvor, sier Svennes og Nordby.

I meldingen som ble sendt ut fra skolen forrige uke opplyste rektor at to klasser på niende trinn og fire ansatte var satt i karantene i tillegg til studentgruppen. Til sammen omfattet karantenen på Ingieråsen skole 57 personer. Det har ikke kommet meldinger om flere smittede tilknyttet ungdomsskolen etter smittetilfellet som ble kjent 11. mars.

Powered by Labrador CMS