STARTEN: Slik så det ut i Nadderudhallen under stiftelsen i 1974.

– Et stort jubileum for en viktig folkebevegelse

I dag fyller Fremtiden i våre hender 50 år.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet representerer innsenders meninger.

På denne dagen for 50 år siden deltok nesten 3000 mennesker på FIVHs stiftelsesmøte i Nadderudhallen i Bærum. De kom for å høre på hva Erik Damman, Arne Næss, Trygve Bull og Georg Borgstrøm mente om overforbruk i rike land og enorme fattigdom i utviklingslandene, om grense for vekst og forurensning. Disse var samfunnstopper den gangen og var forfattere, professorer i filosofi/økosofi, i plantefysiologi og næringsmiddel, historiker og politiker.

Norge og verden på 1970-tallet bar preg av sterk uro, men også stort engasjement. Det som bekymret mange var befolkningsvekst, ressursknapphet, et økende gap mellom den rike og den fattige verden, en skjevt og urettferdig økonomisk ordning. 

Verden var inndelt mellom Sør og Nord. Sør krevde en ny økonomisk verdens ordning (NØV), gjeldssletting og bedre priser for sine råvarer. Nord badet i overflod med bruk og kast samfunnet. Hensynsløst naturødeleggelse, forsøpling, alvorlige naturødeleggelse og klimautslipp. En av de bøkene som best beskrev forholdet mellom ekstrem overflod og ekstrem fattigdom, var Erik Dammann «Fremtiden i våre hender». Den ble utgitt i 1972.

Boken ga inspirasjon og dannet bakteppet for det store folkemøtet på Nadderudhallen den 25. april 1974. På dette møtet ble Folkeaksjonen Fremtiden i våre hender (FIVH) dannet.

Organisasjonens hovedmål var da som nå: Å arbeide for et etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.

Erik Dammann forlot et godt betalt arbeid som reklamemann. Jobben var å påvirke folk til økt forbruk. Nå ønsket han å be oss om å redusere vårt forbruk av hensynet til naturen, ta hensyn til klodens begrensede ressurser og vise større solidaritet med de fattige. Målet var å snu folks holdninger gjennom FIVH sitt blad «Ny Livsstil» og senere «Folkevett» og gjennom lokale lag og foreninger. I tillegg spres FIVHs ideer og budskap gjennom møter, foredrag og deltar i debatter i media.

Påvirkningsarbeidet skulle skje både politisk og på individnivå. Politisk fordi det må en kursendring fra økt økonomisk vekst til å legge tilrette for oss slik at vi kunne ta reelle og bærekraftige forbruke valg. Vi, den enkelte av oss, må legge om vår livsstil til lavere forbruk og selv ta fremtiden i våre hender for å skape et bedre samfunn for oss selv, for verden og for kommende generasjoner. Ingen politiske partier tør gå i forveien og legge føringer slik at vi reduserer forbruket vårt. FIVH ønsket å arbeide for et demokrati hvor det var trygt for politikere å ta upopulære valg (knyttet til vår livsstil) uten å miste stemmene ved valg.

Folkeaksjonen har vokst jevnt år for år. FIVH er nå en av de største miljøorganisasjonene i Norge med sine 45000 medlemmer. Den har 25 lokallag og studentlag hvor Fremtiden i våre hender Follo er et av dem. Mye av påvirkningsarbeid pågår også i disse lokallagene.

FIVH har oppnådd mange seire i løpet av disse 50 årene. Opprettelsen av Utviklingsfondet.

Forskningsprosjektet Alternativ Fremtid. Bidro til etablering av Bilkollektivet og Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA). FIVH har jobbet for lønn folk kan leve av (levelønn). FIVH krever momsfritak for reparasjon og brukthandel. Jobber for en lov mot matkasting.

Resultatet av påvirkningsarbeid er vanskelig å måle. Men det er ingen tvil om at våre ideer og meninger er blitt lyttet til. Mange partier har klima-, miljø og rettferdighet i sine programmer. Vi ser blant annet at det er blitt økt fokus på arbeidsforholdene til de som arbeider i tekstilíndustrien og på overproduksjonen i klesindustrien. Forståelsen av nødvendigheten med en kursendring har fått dypere røtter og bedre forankring hos velgere.

Hjertelig gratulerer med 50-årsdagen til Fremtiden i våre hender. Sammen for en bedre og mer rettferdig verden. 

Hilsen fra lokallaget FIVH Follo.

Powered by Labrador CMS