GJELDER CIRKA 3.000 BARN: – Tilbudet gjelder kun en liten gruppe med barn på fem til elleve år (cirka 3.000 barn) som har svært alvorlig sykdom fra før, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl, Margrethe
GJELDER CIRKA 3.000 BARN: – Tilbudet gjelder kun en liten gruppe med barn på fem til elleve år (cirka 3.000 barn) som har svært alvorlig sykdom fra før, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl, Margrethe

– De første barnedosene kommer sannsynligvis i slutten av desember

Barn i alderen på fem til elleve år med alvorlig grunnsykdom kan snart få Pfizer-vaksine.

Publisert Sist oppdatert

Det var Folkehelseinstituttet (FHI) som kom med anbefaling om dette forrige uke.

– Tilbudet går til en liten gruppe med barn (cirka 3.000 barn) som har svært alvorlig sykdom fra før, som de med kreft, organtransplanterte, de som har alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, forklarer overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Hun påpeker at til tross for at barn i alderen på fem til elleve år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på grunn av covid-19, kan enkelte barn med alvorlig grunnsykdom allikevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir.

– Dette kan også bidra til at disse barna lettere kan delta på skole og aktiviteter, sier overlegen i FHI.

I slutten av desember

FHI har samarbeidet med Norsk barnelegeforening om disse anbefalingene.

Når det gjelder generell vaksinasjon av friske barn i alderen fem til elleve år, sier FHI følgende.

– Det er en vurdering som krever litt mer tid fordi nytte-ulempe-balansen ved bruk av vaksine hos friske barn i denne aldersgruppen ikke er tydelig, og det må vurderes i et individuelt perspektiv i tillegg til samfunnsperspektivet. De første barnedosene, som kommer sannsynligvis i slutten av desember, er derfor forbeholdt barn som har alvorlig grunnsykdom, sier Greve-Isdahl.

Får redusert dose

Det var det europeiske legemiddelbyrået (EMA) som torsdag 25. november godkjente en egen barnedosering av koronavaksinen fra Pfizer for bruk i den ovennevnte aldersgruppen.

Godkjenningen er basert på en studie med 2.268 barn, der 1.517 fikk vaksine og 751 fikk placebo (saltvann). Barna fikk en vaksine som var spesielt dosert for barn, og som har en tredel av styrke av den som gis til voksne og ungdom over tolv år.

Studien viste at barn i alderen fem til elleve år fikk like god immunrespons som sammenligningsgruppen på 16 til 25 år.

I tillegg ble det sett på hvor mange barn som fikk koronasykdom i gruppene, og der ble det funnet 16 tilfeller av symptomatisk covid-19 i placebogruppen og tre tilfeller i vaksinegruppen. Ingen barn ble sykehusinnlagt. Dette gir en vaksineeffekt på 91 prosent.

Ser på rapporter fra andre land

Studiene viste at i forhold til bivirkninger etter vaksineringen av barn på fem til elleve år var det vanlig med smerter og hevelse på stikkstedet, men det var mindre vanlig med feber, muskelverk og trøtthet sammenlignet med vaksinasjon av eldre barn og ungdom.

– Studiene er for små til å avdekke eventuelle sjeldne bivirkninger. Derfor vil erfaringer fra land som har startet med vaksinasjon av barn på fem til elleve år (USA og Canada) eller snarlig starter (Danmark), og hvilke bivirkninger som rapporteres derfra, være viktige i den norske vurderingen i forhold til eventuelle ulemper av vaksinasjon. I tillegg må vi se hvor vi er i pandemien når barnedosene blir tilgjengelige i Norge, for å vurdere samfunnsnytten, sier Greve-Isdahl i FHI.

Får to doser

Foreløpig gjelder tilbudet kun barn i alderen på fem til elleve år som har alvorlig grunnsykdom. Det skal nå utarbeides informasjon til kommunene, barneleger og fastleger om hvilke barn som kan tilbys vaksine, og hvor raskt dette kan komme på plass.

Barna dette gjelder får tilbud om to doser når de praktiske forholdene er avklart nærmere, og når barnedosene er tilgjengelige i Norge.

FHI skriver at det ikke er aktuelt å benytte en lavere dose av voksenvaksinen.

– Det vil ta noen uker før vi har barnedoser i Norge, men så snart dette er tilgjengelig vil det bli et tilbud til de barna som har alvorlige grunnsykdommer. Vaksinen kan være et viktig hjelpemiddel for at disse skal få tilbake en normal hverdag, påpeker Greve-Isdahl.

Hva med andre dose til barn fra 12 år?

Nesten tre av fire norske 12-15-åringer er vaksinert, men de får bare tilbud om én dose. I Danmark tilbys to doser til barn i denne aldersgruppen.

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere knyttet til manglende informasjon fra helsemyndighetene rundt vaksinering av barn i denne aldersgruppen med den andre vaksinedosen.

– Vi anbefaler foreløpig kun én vaksinedose til barn på 12 til 15 år. Det er fordi at én vaksinedose er vist å beskytte godt mot alvorlig koronasykdom. Denne aldersgruppen har generelt svært god respons på vaksiner, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, sier Greve-Isdahl i FHI.

Hun påpeker også at de alvorlige bivirkningene med hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt) oppstår først og fremst etter andre dose.

– Ved å gi bare én dose minsker risikoen for disse bivirkningene, sier hun.

Avventer med anbefaling

FHI sier de vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt skal gis en anbefaling om dose to til barn på 12 til 15 år.

– Vi utreder fordeler og ulemper med andre dose for denne aldersgruppen. Da samler vi informasjon om nytte og bivirkninger fra land som har startet vaksinering i denne gruppen. Vi vil så etter hvert gi en anbefaling til helseministeren, sier professor og overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Kan ikke besøke besteforeldre

Oppegård Avis har også fått henvendelser fra familier med barn som har gamle besteforeldre i andre land, som de ikke har sett siden pandemien startet.

En av våre lesere fra Kolbotn, som ønsker å være anonym, har fortalt om utfordringene knyttet til manglende vaksinering av barn med andre vaksinedose. Hun har også bedt FHI om å svare på spørsmål om hvilke muligheter disse barna har.

«Hva tenker jeg på? Jeg tenker på den gjennomsiktige gruppen med barn som har gamle besteforeldre i andre land som de ikke har sett på tre år. Tre år. Disse barna får fortsatt ikke tilbud om andre vaksinedose. De får intet valg. Det å ikke treffe utenlandsk familie er nemlig langt mindre psykisk belastende for norske barn enn si å ha hjemmeundervisning i en uke. Det er intet unntak for dem. Det er ingen grunn til å tilpasse tiltakene. Så vi får da bruke opp neste års feriedager i februar - med 14 dagers karantene på grunn av manglende vaksine - før vi kan treffe mormor. Hvilke muligheter har disse barna?» lurer hun på.

– Vi har forståelse for at noen ønsker at barna får koronapass på lik linje med eldre aldersgrupper som er fullvaksinerte. Grunnen til at vi vaksinerer barna er likevel det å hindre at noen blir alvorlig syke. Vi ønsker mer kunnskap om eventuelle bivirkninger i denne aldersgruppen før vi tar stilling til om det bør åpnes opp for to doser. En dose gir svært god beskyttelse hos barn mot alvorlig sykdom, sier Greve-Isdahl i FHI.

Professor og overlege i FHI, Preben Aavitsland, har også forståelse for at det er utfordrende når andre land krever lang karantene for barn som har bare én dose.

– Vi synes det er et helt urimelig tiltak, men det er ikke så mye vi får gjort med det. Vi må vurdere nøye fordeler og ulemper med vaksinasjon av barn, sier han.

Powered by Labrador CMS