NYTT STED FRA DETTE SKOLEÅRET: De fleste elevene får spesialundervisning på sin skole. En liten gruppe elever får deler av undervisningen i det gule bygget på Østre Greverud gård. Tidligere var dette tilbudet lokalisert i Lokes vei på Sofiemyr.

Utvalg vil fjerne PPT

Både Oppegård og Ski går imot ekspertutvalget som vil fjerne dagens individuelle rett til spesialundervisning og legge ned PPT.

Publisert

– Vi er ikke enig i dette forslaget og mener at dagens PPT ikke bør legges ned. Spesialundervisning må ha bedre kvalitet og henge bedre sammen med elevenes ordinære undervisningstilbud enn. Da vil elevene som har behov for spesialundervisning oppleve en helhetlig skolehverdag, og ikke føle seg stigmatisert, sier virksomhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Oppegård, Annemari Hamre Tukun (48).

VERNER PPT: Annemari Hamre Tukun (48) har jobbet som virksomhetsleder for PPT i Oppegård i litt over to år.

Sammen med ledelsen i PPT i Ski står hun bak en felles høringsuttalelse fra de to kommunene. De mener ekspertutvalgets analyse er ensidig og lagt frem på en feilaktig måte. Det var Kommunal Rapport som først omtalte saken.

Slakter dagens ordning

Det var i april i år at ekspertgruppen ledet av professor Thomas Nordahl la fram sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge» med en rekke forslag som gjelder spesialundervisning og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Utvalget mener at dagens ordning med spesialundervisning er for dårlig og virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet. Kun fire av ti som har behov for særskilt tilrettelagt hjelp får det i dag. Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte.

Les også: – Tar dette på største alvor

Kontroversielle forslag

Det mest kontroversielle forslaget i utvalget er å fjerne retten som barn og ungdom har til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, samt å legge ned PPT.

Utvalget mener PPT befinner seg altfor langt unna skolene og foreslår at barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal få hjelp av et kommunalt støttesystem istedenfor PPT, samt at det ikke skal være behov for sakkyndig utredning og enkeltvedtak for å få hjelp.

Det vises også til forskning som tyder på at dagens ordning med spesialundervisning ikke virker og får elever til å henge enda mer etter.

Les også: – Lave ambisjoner for Oppegårds-skolen?

190 barn i Oppegård

Ifølge statistikken er andelen grunnskoleelever som får spesialundervisning i Oppegård nest lavest i hele Follo (etter Nesodden) og ligger på et relativt stabilt nivå, på 5,1 prosent (190 barn) i fjor sammenliknet med 5,2 prosent (194 elever) i 2016.

– De fleste av disse elevene får spesialundervisning på sin skole. Noen elever har behov for å få spesialundervisning organisert på en alternativ opplæringsarena, som tilbudene på Østre Greverud og Skogsland. I tillegg har kommunen Sofiemyråsen skole og ressursenter, for elever som har behov for et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud, sier Hamre Tukun.

Hun sier PPT vurderer spesialundervisning ut ifra elevens behov opp mot opplæringstilbudet på skolen.

– Den lave andelen elever som får spesialundervisning i Oppegård viser at vi ikke har så mange elever som har behov for dette tilbudet. Sosioøkonomiske forhold samt foreldrenes utdanningsnivå er med å påvirke dette.

Les ogsp: – Ikke «kødd» med barna våre, Oppegård kommune!

Flere får tilbud i Ski

Statistikken viser at nær 50.000 elever får spesialundervisning i hele Norge. Andelen elever som får dette tilbudet varierer fra kommune til kommune. I enkelte kommuner får under 4 prosent av elevene spesialundervisning. På topp ligger kommuner hvor over 15 prosent får det samme. Gjennomsnittet ligger på 7,8 prosent.

I Ski får flere elever spesialundervisning enn her i Oppegård. I fjor var andelen i Ski på 5,4 prosent (som tilsvarer 239 elever), mens i 2016 fikk 5,7 prosent (248 elever) dette tilbudet.

Når det gjelder fjorårets statistikk for Follo, ligger Nesodden og Oppegård på bunnen av listen, med henholdsvis 4,1 prosent og 5,1 prosent av elevene som får spesialundervisning. Frogn og Ås kommuner ligger på toppen, med henholdsvis 8,9 prosent og 7,5 prosent.

Les også: Hjelper skolene

Veien videre

Thomas Nordahl-utvalget har foreslått flere tiltak, blant annet å fjerne retten som barn og ungdom har til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Forslagene var på høring frem til onsdag 15. august.

Nå vil Utdanningsdirektoratet utarbeide en oppsummering for videre behandling. Det er Kunnskapsdepartementet som er ansvarlig for den videre oppfølgingen.

Powered by Labrador CMS