SKOLEKABALEN: Nåværende Sofiemyr barneskole (til venstre på bildet) skal rives og eiendommen skal selges for boligutvikling. Nåværende Fløysbonn ungdomsskole (til høyre på bildet) skal bli ny og større barneskole, men det er fortsatt usikkert om det gamle skolebygget skal rives eller rehabiliteres.

Usikker fremtid for ny barneskole

Det er fortsatt usikkert om den gamle ungdomsskolen på Fløysbonn skal rives og ersattes med et nybygg eller om skolebygget skal rehabiliteres og tilpasses til de yngste elevene. Foreløpig har rådmannen foreslått å bevilge 36 millioner kroner til rehabiliteringsalternativet.

Publisert

– Jeg vil ikke ta stilling til denne saken ennå, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han forklarer at kommunen jobber med en konseptvalgutredning (KVU) som handler om to alternativer for en barneskole på Sofiemyr i henhold til formannskapets vedtak fra 25. april i år. Her kan vi blant annet lese at det er planlagt en utvidelse av skolekapasiteten fra 300 til 630 elever.

– Utredningen er like rundt hjørnet. Når den er på plass, kommer jeg med en anbefaling til formannskapet. Forhåpentligvis kan saken bli behandlet under budsjettbehandlingen i desember i år, sier Bøhler.

Fløysbonn ungdomsskole:

  • Byggningen er 47 år gammel (fra 1971) og nærmer seg den forventede tekniske levealderen på 50 år.
  • Har dårlig teknisk tilstand. Preges av feil og mangler i forhold til dagens byggetekniske krav og forsvarlig sikkerhetsnivå.
  • Kan holdes i drift frem til 2021 med nødvendige strakstiltak på 500.000 kroner. Les mer her.

To alternativer

Oppegård Avis har tidligere skrevet at nåværende Sofiemyr barneskole skal rives og eiendommen skal selges for boligutvikling. Nåværende Fløysbonn ungdomsskole skal bli ny barneskole.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

De to alternativene i KVU handler om enten å rehabilitere det gamle ungdomsskolebygget og tilpasse det til de yngste elevene eller å rive det og bygge en ny barneskole på den eksisterende tomten.

– Prosjektet tar sikte på videre planlegging av en barneskole på Sofiemyr i 2018 og 2019, og det blir enten rehabilitering eller bygging av ny skole i 2020-2021, sier Bøhler.

Her kan du lese om skolebygningens tilstand, og forholdet til gjeldende forskriftskrav.

36 millioner kroner til rehabilitering i 2019-2021

Foreløpig har rådmannen ikke lagt inn penger til et nybygg, ifølge forslaget hans til investeringene for 2019-2022.

I dokumentet, som ble lagt frem mandag 22. oktober, står det "rehabilitering av bygget". Rådmannen foreslår investeringer til dette på 36 millioner kroner i 2019-2021 (6 millioner kroner i 2019, 16 millioner kroner i 2020 og 14 millioner kroner i 2021).

Totalkostnaden for rehabiliteringsprosjektet er på 40 millioner kroner pluss 20 millioner kroner til inventar.

"Ifølge rådmannen kan det i løpet av høsten komme endringer i disse tallene. Tidspunktet for ferdigstillelsen kan også bli endret etter at forprosjektet og områdereguleringen er gjennomført", står det i investeringsforslaget.

– Skal det være et nybygg, vil tallene justeres, presiserer rådmannen.

Foreslår prosjekter med urealistisk lave budsjetter

Rådmannen skriver også at det er tatt høyde for økte kostnader ved å gå fra 300 til 630 elever på den nye barneskolen.

Det viser seg at prosjektet «Ny barneskole på Sofiemyr», i tillegg til prosjektene «Kolbotn skole», «Ny svømmehall på Kolbotn» samt «Ny idrettshall» og «Ny ungdomsskole på Sofiemyr», er foreslått med urealistiske prosjektkostnader, ifølge investeringsforslagene i HP-planen for 2019-2022.

Les også: Vil investere for 3,5 milliarder

Oppretter buffer på over en halv milliard

«For å redusere den økonomiske risikoen ved å vedta urealistisk lave budsjetter», har rådmannen gjort en grov kalkulasjon på hva tilleggene kan tenkes å bli, og lagt dem inn som buffer under «Objekt 9966 Usikkerhetsavklaringer», det vil si eget objekt i investeringsprogrammet.

Rådmannen foreslår å sette av 62,3 millioner kroner til dette i 2019, 132 millioner kroner i 2020, 175 millioner kroner i 2021 og 147 millioner kroner i 2022. Til sammen dreier usikkerhetsavsetningene seg om et beløp på over en halv milliard kroner (netto).

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Powered by Labrador CMS