NY KOLBOTN SKOLE: Prosjektet med ny Kolbotn skole er i rute. Dette tilsier at skolen og idretten kan ta de nye byggene i bruk mandag 15. november. Bildet viser hvordan prosjektet så ut ut for tre uker siden. Innfelt foto viser gruppelederen for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

– Kolbotn skole er bygget med kapasitet for fremtiden

Nordre Follo Høyre mener fortsatt at det var en riktig beslutning å planlegge så stor barneskole på Kolbotn.

Kolbotn barneskole er nå under utvidelse fra en 2,5-parallell-skole til en 4-parallell-skole med kapasitet for 784 elever, i alt 28 klasserom.

Når den nye skolen åpner i midten av november i år, vil det være mye ledig skolekapasitet. Siden Kolbotn skole har 351 elever per i dag vil det nye skolebygget ha plass til ytterligere 433 elever. Overkapasiteten tilsvarer dagens elevtall på hele Sofiemyr skole pluss 48 elevplasser til.

Kirsti Klovholt er en av de mange som reagerer på at den nye Kolbotn skole ble planlagt og realisert med så stor overkapasitet når det i lengre tid har vært skrikende behov for nye skolebygg flere andre steder i kommunen.

– Det er ufattelig med så dårlig planlegging, det var Sofiemyr skole som skulle vært bygget så stor, der vil det tilhøre mange barn. Å planlegge en diger skole der det stort sett bor pensjonister er helt uforståelig og hinsides all fornuft, påpeker hun.

Unge vs. eldre

Forgubbing i Kolbotn sentrum har ofte vært drøftet i Oppegård Avis. Vi skrev om den befolkningsframskrivingen fra august 2018, som ga et dystert bilde av den demografiske utviklingen i vår kommune frem til 2040.

Ifølge den ville det blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år, samtidig som barnetallsveksten ville stagnere fullstendig om seks år (i 2027). Allerede i 2037, det vil si om 16 år, vil antall barn fra null til fem år og antall eldre på over 80 år være lik. Til tross for de dystre befolkningsprognosene fra 2018, satset det gamle kommunestyret høyt på Kolbotn.

BARNETALLSVEKSTEN KAN STAGNERE FULLSTENDIG: I befolkningsframskrivingen fra august 2018 så man et dystert bilde av den demografiske utviklingen i gamle Oppegård frem til 2040. Den viste at det ville blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år, samtidig som barnetallsveksten ville stagnerer fullstendig om syv til åtte år etter 2018.

Også høsten 2019 var Nordre Follos første rådmann opptatt av å opplyse lokalpolitikerne om at det var viktig å tilpasse tjenestebehovet i kommunen i henhold til den endrede befolkningssammensetningen i årene fremover:

"Befolkningsframskrivingen viser at det er behov for å tilpasse tjenestetilbudet til en endret befolkningssammensetning. Overordnet viser prognosene at det i årene fremover vil bli en stor vekst i utgiftsbehovet for pleie- og omsorgstjenester og en lavere vekst i utgiftsbehovet innen oppvekst. Kostnadene til Nordre Follo vil øke dramatisk allerede i kommende periode dersom kommunens tjenester ikke omstilles i forkant av de demografiske endringene", skrev Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim, i sitt forslag til Strategi- og handlingsplanen for Nordre Follo for 2020-2023.

Enstemmig vedtak

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet tidligere ordfører i gamle Oppegård, Thomas Sjøvold (H). Vi har spurt ham om han innrømmer nå at det var feil å planlegge for så stor overkapasitet på Kolbotn skole.

Thomas Sjøvold har ikke besvart spørsmålet, men har videresendt det til gruppelederen for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind. I hennes svar kommer det frem at Høyre fortsatt mener det er en riktig beslutning å bygge så stor skole på Kolbotn til tross for at over halvparten av skolekapasiteten er ledig.

– Jeg synes også det er greit å huske på at det også i denne saken, var stor grad av enighet blant politikerne i gamle Oppegård kommunestyre, sier Dahl-Jørgensen Pind, og viser til det enstemmige vedtaket om ny Kolbotn skole fra 17. september 2018.

Endring av skolekretsgrenser

– Kolbotn skole er bygget med kapasitet for fremtiden. Den skal også ha plass til elever fra en fremtidig utbygging av Skrenten, Ormerudveien og Rosenholm. I tillegg ønsket Oppegård kommunestyre å vurdere en endring av skolekretsgrenser over tid, skriver hun.

Gruppelederen for Høyre sier at målsettingen med det sistnevnte var at elever skal gå på den skolen som er nærmest.

– For eksempel er det flere elever som i dag går på Vassbonn og Tårnåsen skoler, men som har kortere skolevei til Kolbotn skole, sier hun.

Skolekabalen

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind påpeker også at i tillegg til de ovennevnte tiltakene kan velkomstklassen (hadde cirka 20 flerkulturelle elever fra barne- og ungdomsskolene i gamle Oppegård i fjor) vurderes flyttet fra dagens lokalisering på Tårnåsen skole til en ny lokalisering på Kolbotn skole.

– Så ville det også bli plass på Tårnåsen skole til flere elever fra Sofiemyr skole. På Vassbonn skole ville det bli plass til elever fra ny utbygging på Volvo Maskin-tomten (Mellomåsveien 1 på Trollåsen) og eventuelt noen elever fra Rosenholm ved behov, sier hun.

Skal fylles opp

– Det er også et vedtak om at kommunen skal se på alternativer til å fylle opp tomme skolelokaler på Kolbotn, understreker Dahl-Jørgensen Pind.

Videre påpeker hun at Nordre Follo er en kommune i vekst, og for å tilrettelegge for vekst må vi ha kapasitet i tjenestene våre.

– Vi ser at en del av skolene i gamle Ski kommune er allerede fulle, bare få år etter utvidelse/bygging. Det er langt dyrere å øke skolekapasiteten på et senere tidspunkt. Dessuten etter en trangbodd periode i Solkollen så unner vi virkelig elever og lærere på Kolbotn å komme til en ny skole med god plass, sier Høyres gruppeleder.

Powered by Labrador CMS