Covid-19 i Nordre Follo

BEKYMRET: I SFO på Vevelstadåsen skole på Langhus skal kun fem ansatte og en foresatt testes . De 36 førsteklassinger som er satt i karantene skal ikke testes – kun hvis de utvikler symptomer. Elisabeth Aarsæther fra Tårnåsen er bekymret for de to barnebarna som går på denne skolen, men også for resten av familien.
BEKYMRET: I SFO på Vevelstadåsen skole på Langhus skal kun fem ansatte og en foresatt testes . De 36 førsteklassinger som er satt i karantene skal ikke testes – kun hvis de utvikler symptomer. Elisabeth Aarsæther fra Tårnåsen er bekymret for de to barnebarna som går på denne skolen, men også for resten av familien.

Reagerer på kommunens smittevernsarbeid

– Når kommunen vakler med smittevernstiltakene, bryter de tilliten vår. Det er viktig at de tar situasjonen på alvor, sier Elisabeth Aarsæther fra Tårnåsen.

Publisert

Elisabeth Aarsæther fra Tårnåsen fikk mandag ettermiddag denne uken telefon fra sin sønn om at hans yngste sønn, som er førsteklassing ved Vevelstadåsen skole, må i karantene på grunn av påvist covid-19-smitte hos en ansatt på SFO ved skolen søndag 9. august.

– Jeg er naturlig nok svært bekymret for mitt barnebarn, men også for hans storebror, min sønn og min svigerdatter. Da jeg hadde begge barnebarna på overnatting i helgen, er både min mann og jeg som besteforeldre også involvert i dette, sier Aarsæther.

     Covid-19 i Nordre Follo:

 • De to første tilfellene i Nordre Follo ble registrert onsdag 11. mars. Begge er knyttet til utbrudd i utlandet. I løpet av kvelden torsdag 12. mars ble det meldt inn ni nye tilfeller.
 • Det var ikke påvist smitte av covid-19 i nesten en måned (i perioden fra 27. juni og til og med 23. juli).
 • 24. juli: 2 meldte tilfeller. Smittekjeden startet i utlandet.
 • 26. juli: 1 meldt tilfelle
 • 28. juli: 2 meldte tilfeller
 • 29. juli: 1 meldt tilfelle
 • 6. august: 2 meldte tilfeller
 • 7. august: 1 meldt tilfelle
 • 8. august: 1 meldt tilfelle
 • 9. august: 2 meldte tilfeller
 • Antall innrapporterte tilfeller per i dag: 114 personer.

  Tre personer døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april).

 • OBS! Ifølge VG har Nordre Follo 119 personer som er smittet med covid-19 per i dag hvorav fire personer er innlagt på sykehus. Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Les også: Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Reagerer på tiltakene

Elisabeth Aarsæther reagerer også på at hennes svigerdatter mottok en beskjed fra kommunen på mandag om at det ikke var nødvendig at storebroren til den involverte førsteklassingen eller foreldrene hans skulle gå i karantene.

– Kun lillebroren som hadde vært i kontakt med smittet person, måtte settes i karantene. Storebroren kunne komme på SFO fra mandag denne uken. Kommunen mente at det var lite sannsynlig for at han kunne bli smittet, sier Tårnåsen-kvinnen.

Hun vil også nevne at hennes svigerdatter jobber på et sykehus med mange eldre pasienter, men har ikke blitt satt i karantene som foresatt til den involverte førsteklassingen.

Det er forsvarlig å sende foresatte til barna på jobb gitt at den enkelte ikke føler seg syk, utfører god håndhygiene og holder avstand der det er mulig gitt jobbens karakter, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Dette er løgn

Mandag kveld leste Aarsæther at Nordre Follo kommune meddelte på oavis.no at alle barn og voksne ved gjeldende skole og barnehage hadde blitt testet.

– Dette er løgn og å skryte på seg en smittehåndtering som etter mitt skjønn er dårlig. Ingen barn har blitt testet, kun 16 voksne har blitt testet så vidt vi vet om. Dette er alt annet enn tillitvekkende, sier hun.

– Mister innbyggerne tilliten til kommunen, er det fare på ferde.

– Bør strammes inn mer

Tårnåsen-kvinnen mener at kommunen bør stramme inn på smittevernstiltakene og jobbe mer forebyggende enn det som er praksis per i dag.

– Hvis vi virkelig må stoppe dette, må det strammes inn mer, for at slik vi har det nå kan man ikke ha kontroll på smitten. Når kommunen vakler med smittevernstiltakene, bryter de tilliten vår. Det er viktig at de tar situasjonen på alvor. Mister innbyggerne tilliten til kommunen, er det fare på ferde, sier Aarsæther.

– INGEN ØKONOMISKE MOTIV BAK DETTE: – Det foreligger overhodet ingen økonomiske motiv bak en slik beslutning. Den er gjort av meg på utelukkende medisinsk grunnlag, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– INGEN ØKONOMISKE MOTIV BAK DETTE: – Det foreligger overhodet ingen økonomiske motiv bak en slik beslutning. Den er gjort av meg på utelukkende medisinsk grunnlag, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun reagerer også på at det er svært ulik håndtering av smitteutbrudd i norske kommuner der enkelte kommuner velger å stenge barnehager etter påvist smitte hos ansatte.

– Siden det tydelig løses ulikt fra kommune til kommune, burde det etter mitt skjønn være mer statlige føringer på hvordan dette skal håndteres. Det bør ikke være etter prøve- og feilemetoden fra kommune til kommune. Jeg tenker at mange ikke har tatt innover seg konsekvensene av en pandemi. Det holder ikke å stenge for eksempel en kohort i en barnehage eller skole når voksne pendler mellom de ulike kohortene og klassene. Det er bare å se til mange andre land hvor fort og katastrofalt smitten har spredd seg, påpeker Tårnåsen kvinnen.

– Vi har et faglig høyt nivå

– Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og jeg kan forsikre om at vi har et faglig høyt nivå på vårt smittevernsarbeid i Nordre Follo kommune, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun påpeker at de medisinske vurderingene, anbefalinger og påfølgende konsekvenser for forskjellige grupper av nærkontakter er etter hvert blitt ganske kompleks.

– Jeg har stor forståelse for at mange ikke nødvendigvis har full innsikt i hvorfor vi handler på en bestemt måte, men jeg kan forsikre innbyggerne om at vi har en meget klar tanke bak tiltakene – også det å ikke gjøre tiltak, sier kommuneoverlegen.

Dette er status i saken per nå:

 • I forbindelse med påvist covid-19-smitte hos en SFO-ansatt og en barnehageansatt søndag 9. august har 16 personer (seks barn og ti voksne) blitt testet for covid-19.
 • 77 personer ble satt i karantene frem til lørdag ettermiddag 15. august. 61 av disse er barn fra to kohorter i barnehagen og førsteklassinger som har vært ved SFO fra onsdag forrige uke.
 • I Vestråt barnehage i Ski er åtte ansatte og to foresatte definert som «annen nærkontakt» og skal testes dag tre og dag syv. Barn, som er satt i karantene (25 barn) skal ikke testes – kun hvis de utvikler symptomer.
 • I SFO på Vevelstadåsen skole på Langhus er fem ansatte og en foresatt definert som «annen nærkontakt» og skal testes dag tre og dag syv. Barn i karantene (36 førsteklassinger) skal ikke testes – kun hvis de utvikler symptomer.

Hun understreker at det ikke foreligger noen økonomiske motiv bak en slik beslutning.

– Den er gjort av meg på utelukkende medisinsk grunnlag, sier Johnsen Myhrvold.

Unntak for barn under 4. trinn

Johnsen Myhrvold forklarer at siden det handler om barn under 4. trinn i det aktuelle tilfellet er disse barna definert som «nærkontakt tilsvarende husstandsmedlem el» til covid-19-smittede, og de settes i en tidagers karantene.

– I karantenen kan du omgås de du bor med som normalt og husstandsmedlemmer settes da ikke i karantene. Personer i karantene skal i utgangspunktet ikke testes – kun hvis de blir syke og utvikler symptomer på covid-19, forklarer kommuneoverlegen.

Hun sier videre at voksne i den samme smittesituasjonen defineres som «annen nærkontakt» og skal testes dag tre og dag syv etter eksponering.

– På SFO var det seks voksne nærkontakter. Alle disse har foretatt test nummer én. Det betyr at alle som etter retningslinjene skal testes i denne smittesporingen, er blitt testet, understreker Johnsen Myhrvold.

Kun seks av 61 barn ble testet

– Prosessen fra jeg får informasjon om at en ansatt er smittet til jeg gjør beslutning om tiltak er en dynamisk prosess og en fortløpende vurdering, forklarer kommuneoverlegen.

Hun sier at i løpet av søndag 9. august ble seks av de totalt 61 involverte barn testet i forbindelse med at hennes opprinnelige vurdering var at de tilhørte kategorien «annen nærkontakt».

– Etter at de seks barna var testet gjorde jeg en ny medisinskfaglig vurdering søndag kveld og besluttet at alle barna skulle i karantene. I denne nye situasjonen hvor barna ble satt i karantene skal ikke barna testes med mindre de får symptomer. Dog var det at vi testet de seks barna på søndag en meget viktig kartlegging av smittepotensialet i barnehagen og det gav meg viktig informasjon utover mandagen, sier Johnsen Myhrvold.

Jobber med endret strategi

– Strategien er som sagt endret siden i våres. Vi inndeler nå samfunnet og virksomheter i ulike grupper og kohorter nettopp for å unngå en mer generalisert nedstengning som vil ramme alle – også de som ikke er eksponert, sier kommuneoverlegen.

Hun sier videre at tiltak som rammer bredt vil totalt sett få mye større skadevirkninger for barnas/innbyggernes helse/utvikling/liv i en langvarig pandemi.

– Grupper som ikke er affisert av smitteeksponering, som andre trinn eller andre kohorter, skal drives som sedvanlig. Dette er fordi vi har planlagt bedre og vi er blitt mer erfarne og mer spesialiserte i våre smitteverntiltak.

Minner om smittevernstiltakene

– Vi er i en pandemi og jeg har stor forståelse for at folk er bekymret for sine nære og kjære, og takknemlig for at folk også er bekymret for sårbare personer på sin arbeidsplass, sier kommuneoverlegen.

Hun understreker at det er selvfølgelig viktig at alle er hjemme fra arbeidsplassen hvis de er syke, tester seg hvis de blir syke og vasker hender hyppig og godt, og eventuelt holder avstand der det er mulig i arbeidet.

– Etter hvert som vi lærer mer om denne sykdommen kan vi gjøre smitteverntiltakene mer spesifikke og dermed tryggere for helheten i samfunnet vårt, sier Johnsen Myhrvold.

Ingen nye smittetilfeller

Kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik i Nordre Follo kommune sier at situasjonen med de foreløpige prøvesvarene (red. anm.: etter påvist smitte hos to kommuneansatte søndag 9. august) ser bra ut.

– Vi har ikke fått noen nye smittetilfeller per nå. Alle prøvene har ikke kommet enda, men det ser så langt bra ut, sa Stavik til Oppegård Avis onsdag ettermiddag.

Les også: Varsler annerledes første skoledag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også: – Bare negative prøvesvar så langt