SAMSTEMTE: Denne gjengen vil sørge for at Nordre Follo får et demenskor: Fra venstre: Demenskoordinator i Nordre Follo kommune Heidi Borgen Larsen, varaordfører og frivillig Hans Martin Enger, korleder i Sofiemyr kirke Kathrine Flaa, ordfører Hanne Opdan og frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit er samstemte, selv om vi ikke høre verken høye eller lave toner under møtet.

Nå blir det demenskor i Nordre Follo

Går det etter planen kan inntil 16 sangglade innbyggere med demens møte opp til sin første korøving i uke 9.

Publisert

Oppegård Avis fikk i dag et innblikk i de spennende kor-planene under et uformelt møte på Solbråtan bo og ressurssenter. Her var både ordfører Hanne Opdan, varaordfører Hans Martin Enger, demenskoordinator Heidi Borgen Larsen, frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit og Kathrine Flaa fra Sofiemyr kirke til stede.

Det felles målet er å stable et kor på beina innen februar er omme, nærmere bestemt i uke 9. Tilbudene om små og store bidrag har begynt å tikke inn, etter at kommunen informerte om planene på sine nettsider før helgen.

– Det er godt å se det store engasjementet over hele kommunen i denne saken. Mange har ønsket seg et slikt tilbud og det ble virkelig aktualisert med serien om Demenskoret på NRK, sier Opdan.

Mye godvilje

Internt i kommunen har det imidlertid vært snakk om et lokalt demenskor i lengre tid, og skal vi tolke realiseringsviljen hos møtedeltakerne, så blir dette både en realitet og en suksess.

– Nå skal vi forene alle de gode kreftene i kommunen og sørge for at dette blir et godt tilbud. Vi er i gang med å appellere til frivilligheten, både praktisk og økonomisk. Signalene er veldig positive, forteller demenskoordinator Borgen Larsen.

Foreløpig er det bestemt at koret vil bestå av inntil 16 personer. Etter planene skal koret ha åtte øvinger, før det kulminerer i en konsert.

Det er ikke bestemt hvem som blir verken dirigent eller bidragsytere på det musikalske, men den sangkyndige korlederen Kathrine Flaa kan i hvert fall si noe om hva et kor «er».

– Kor er først og fremst fellesskap og mestringsfølelse, og det er jeg sikker på at dette koret blir også, sier hun, før hun understreker at det ikke er bestemt om hun skal ha noen formell rolle i koret.

BLIR EN REALITET: Denne kvintetten blir alle viktige bidragsytere for at Nordre Follo kommune får satt i gang sitt første demenskor.

Trenger flere «hender»

Frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit kan fortelle at de allerede har fått henvendelser fra både musikere og dirigenter.

– I et slik prosjekt er det viktig at det musikalske er på plass, men vi trenger også et apparat eller heiagjeng rundt, som kan løse små og store oppgaver. Det kan være kaffekoking, transport og andre ting, sier hun.

Her kommer blant andre varaordfører Enger inn i bildet. Han har allerede signalisert at han gjerne stiller som frivillig i det givende prosjektet.

– Her blir det forhåpentligvis menneskeverd, musikk og stemmeprakt i fokus, ikke sykdommen. Jeg har gjerne lyst å bidra til økt samhold og fellesskap, og jeg håper det er mange andre som melder seg også, sier Enger.

Deltakerne

Når det gjelder hvem som kan være med, så vil det ikke settes noen øvre eller nedre aldersgrense. Det er derimot et ønske om at man gjerne har sunget litt før, eller har erfaring med et instrument. Det viktigste er likevel at man elsker å synge. I tillegg må deltakerne være hjemmeboende.

Alle som er interessert, enten i å delta som kormedlemmer eller på andre måter, bes kontakte kommunen på 99 047 878 eller på gunnelise.saltveit@nordrefollo.kommune.no. Hvis man sender e-post er det fint om man forteller litt om hvilken musikalsk ballast man har. Ønsker man å bidra som frivillig eller på andre måter, er det fint om man forteller litt om hva man bidra med.

Dyster utvikling

Demens er en sykdom som rammer stadig flere i Norge. Nordre Follo er dessverre intet unntak. I vår kommune er det anslått å være nesten 1.300 personer med demens i 2025, mens det i år 2050 er antatt å være nesten 2.600 innbyggere med demens.

Ser vi på de nasjonale tallene er anslaget 116.000 i 2025 og 238.000 i 2050.

– Det er en meget utbredt sykdom allerede og det vil trolig bare øke. Tar vi med pårørende i regnestykket, så snakker vi om en sykdom som påvirker svært mange nordmenn allerede, sier Heidi Borgen Larsen.

Powered by Labrador CMS