174 til 203 DOSER: Denne uken får kommunen mellom 3.328 og 3.696 enkeltdoser med vaksine, men kun mellom 174 til 203 vaksinedoser skal gis som dose én. På bildet kan du se konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld
174 til 203 DOSER: Denne uken får kommunen mellom 3.328 og 3.696 enkeltdoser med vaksine, men kun mellom 174 til 203 vaksinedoser skal gis som dose én. På bildet kan du se konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld

Fortsatt mye uklarhet rundt vaksinering i Nordre Follo

– Vi har ennå ikke fått informasjon om hvor mange vaksinedoser vi får de neste ukene og i sommer. Vi kan derfor ikke per i dag forutse når de ulike aldersgruppene vil bli tilbudt vaksine, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Publisert Sist oppdatert

Totalt har Nordre Follo 45.182 innbyggere over 18 år. Drøye 18 prosent av disse er fullvaksinert. Hittil har cirka 38 prosent (17.237 personer) av kommunens innbyggere over 18 år har fått første vaksinedose.

DRØYE 38 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Cirka 38.15 prosent av innbyggerne over 18 år (17.237 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose. Drøye 18 prosent (8.257 personer) av de totalt 45.182 innbyggerne over 18 år har blitt fullvaksinert per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 23. mai)
DRØYE 38 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Cirka 38.15 prosent av innbyggerne over 18 år (17.237 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose. Drøye 18 prosent (8.257 personer) av de totalt 45.182 innbyggerne over 18 år har blitt fullvaksinert per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 23. mai)

Det betyr at hele 62 prosent eller 27.945 innbyggere over 18 år ikke ennå har fått tilbud om vaksine. Siden forrige uke har denne andelen blitt redusert med kun 1 prosent.

Uke 21: 174 til 203 doser som dose én

Denne uken (uke 21) får kommunen både Pfizer- og Moderna-vaksine. Totalt får vi mellom 3.328 og 3.696 enkeltdoser, men kun 66 til 77 av disse dosene skal gis som dose én. Nesten alle vaksinedosene skal gis som dose to.

Leveransen vil bestå av 280 hetteglass med Moderna-vaksine (2.800 til 3.080 enkeltdoser, alle skal gis som dose to) og 88 hetteglass med Pfizer-vaksine (528 til 616 enkeltdoser, hvorav kun 174 til 203 enkeltdoser skal gis som dose én).

Uke 22: Opp til 2.552 doser som dose én

Neste uke (uke 22) vil Nordre Follo få mellom 2.894 og 3.263 enkeltdoser med vaksine, hvorav mesteparten (mellom 2.284 og 2.552 enkeltdoser) skal gis som dose én.

Vaksinefordelingen vil da være slik:

* 199 hetteglass med Pfizer-vaksine, tilsvarende mellom 1.194 og 1.393 enkeltdoser, hvorav halvparten av disse skal gis som dose én (100 hetteglass som dose to og 99 hetteglass, tilsvarende 594 til 693 enkeltdoser, som dose én).

* 170 hetteglass med Moderna-vaksine, tilsvarende mellom 1.700 og 1.870 enkeltdoser, hvorav 169 av hetteglassene (1.690 til 1.859 enkeltdoser) skal gis som dose én.

Det er også slik at inntil 10 prosent av dosene skal gis til prioritert helsepersonell, både i kommunale og private virksomheter. For uke 22 utgjør dette mellom 289 og 326 enkeltdoser.

Dersom vi får beskjed fra FHI om antall vaksinedoser de neste ukene og gjennom sommeren, vil også innbyggerne få mulighet til å bestille time til vaksinasjon lengre frem i tid.

Monica Viksaas Biermann, konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo

– Vi prioriterer helsepersonell som venter på vaksiner, og blant annet de som skal jobbe i de kommunale sykehjemmene og innen hjemmesykepleie som ferievikarer, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune.

4.059 personer i gruppe åtte venter på dose én

Kommunen vaksinerer fortsatt de eldste innbyggerne i prioriteringsgruppe åtte (55-64 år). Av de totalt 7.255 personer som tilhører denne gruppen (5.824 av disse er registrert i Helseboka), har kommunen fullvaksinert kun 11 prosent per søndag 23. mai.

Litt over halvparten av innbyggerne som tilhører gruppe åtte (56 prosent av alle de 4.059 personene i denne gruppen eller cirka 55 prosent av de som har registrert seg i Helseboka) venter fortsatt på første vaksinedose.

– Vi vaksinerer fortsatt 64-åringene, det vil si de eldste innbyggerne i gruppe åtte, men neste uke kommer vi lengre ned i aldersgruppene sier Biermann.

Vaksinering foregår på kommunens vaksinestasjon, som er etablert på Ski Storsenter. De som får tilbud om vaksine blir kontaktet via en melding på telefon.

Slik antall vaksiner er skissert per i dag, vil vaksinekøen i gruppe åtte være på over 1.700 innbyggere mot slutten av uke 22. Får kommunen flere tusen doser i uke 23, kan de gå over til vaksinering av neste gruppe, gruppe ni.

45-54 år som neste gruppe

Etter at alle i gruppe åtte har fått første dose, antatt i løpet av uke 23, går kommunen videre til gruppe ni (45-54 år) i uke 23 eller 24.

Gruppe ni består av totalt 9.049 innbyggere, men kun 7.200 av disse har registrert seg i Helseboka.

Hittil har 1.914 personer eller 21 prosent av alle innbyggerne i denne gruppen (eller cirka 27 prosent av de som har registrert seg i Helseboka) har fått dose én og totalt syv prosent av alle i gruppe ni (647 personer) har blitt fullvaksinert.

– Personer som fyller 45 år i år vil være prioritert i gruppe ni, og får da tilbud før vi begynner med vaksinering av personer på 18-24 og 40-44 år, sier Biermann.

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune, tabellen ble sist oppdatert i slutten av forrige uke
SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune, tabellen ble sist oppdatert i slutten av forrige uke
ANTALL REGISTRERTE I HELSEBOKA: Tabellen viser at totalt 40.220 av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år (sist oppdaterte tall) har registrert seg for vaksinering i Helseboka.
ANTALL REGISTRERTE I HELSEBOKA: Tabellen viser at totalt 40.220 av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år (sist oppdaterte tall) har registrert seg for vaksinering i Helseboka.

11.194 i gruppe åtte og ni venter på dose én

Totalt har 11.194 personer i gruppe åtte og gruppe ni (4.059 i gruppe åtte og 7.135 i gruppe ni) ikke fått tilbud om vaksine ennå.

Etter at disse har fått første dose, vil kommunen sette i gang med vaksinering av de to nylig prioriterte gruppene, nemlig de unge voksne på 18 til 24 år og 40-åringene (40 til 44 år).

– Vaksinering av de to gruppene vil skje parallelt, sier Biermann.

I helgen sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i et intervju at regjeringen anerkjenner at det er krevende for folk å tilpasse ferien til vaksineringen, men at folk bør planlegge for å kunne komme hjem fra ferie på én- til to-ukers varsel.

Flere av våre lesere har reagert på at Nordre Follo kommune avviker fra dette og at det forventes at innbyggerne avbryter ferien og møter opp til vaksinering på få dagers varsel.

– Man får noen dager på seg, men vi håper innbyggerne prioriterer vaksinering også selv om det er ferie, sa Monica Viksaas Biermann til Oppegård Avis forrige uke.

– Håpløst og lite løsningsorientert

Flere av leserne har bedt Oppegård Avis om å stille spørsmål til kommunen om de mener det er realistisk at mange velger å avbryte ferien og komme tilbake på kort varsel. Det er også mange som etterlyser en litt mer smidig og praktisk holdning til problemstillingen.

"To- eller tredagers varsel i fellesferien er noe lite fleksibelt, selv om vi alle må anstrenge oss litt ekstra for at dette skal gå bra", påpeker en av leserne.

"Alle har krav på minst tre uker sammenhengende ferie. På tre uker kan man komme seg ganske langt vekk fra Nordre Follo, og da synes jeg at den skisserte planen i Nordre Follo blir ganske håpløs og lite løsningsorientert", skriver en annen leser.

Kan ikke love noe ennå

– Vi har ennå ikke fått informasjon om hvor mange vaksinedoser vi får de neste ukene og i sommer, så vi kan derfor ikke per i dag forutse når de ulike aldersgruppene vil bli tilbudt vaksine, sier Biermann.

Hun påpeker at kommunen ikke vet en gang hvor mange vaksiner de får i uke 23, det vil si om en halvannen uke.

– Vi ønsker selvfølgelig at innbyggerne kan planlegge sommerferie ut ifra konkrete timer til vaksinasjon, men for å kunne legge ut disse timene er vi helt avhengig av informasjon fra FHI om antall vaksinedoser Nordre Follo får i flere uker fremover. Får vi større forutsigbarhet i form av en slik plan for vaksineleveransene, kan det bli mulig å booke time i god tid, forklarer konstituerende kommuneoverlege i Nordre Follo.

Hun påpeker at informasjonen til kommunene er lik.

– Vi er en del av kommunenettverket i Follo. De andre kommunene i Follo har ikke noe bedre forutsigbarhet enn oss, sier Biermann.

Forventer større leveranser fra 7. juni

Samtidig påpeker Biermann at i ukene fremover forventes det større vaksineleveranser til Norge enn det som landet har fått hittil i år, og i tillegg er det bestemt at Nordre Follo samt 23 andre kommuner på Østlandet blir prioritert fra tidligst uke 23.

I opptil syv uker får Nordre Follo dermed 60 prosent flere vaksinedoser enn det vi hadde fått hittil basert på fordelingsnøkkelen fra FHI. Denne skjevfordelingen av vaksinedosene gjelder altså fra uke 23 (tidligst 7. juni) og til og med 25. juli (uke 23-uke 29).

– Vi rigger for massevaksinering fra uke 23, men foreløpig har vi ingen oversikt over antall vaksiner i tiden fremover, så vi tar det uke for uke, med forbehold om at vaksineringen kan intensiveres, sier Biermann.

Hun påpeker også at det siste informasjonsskrivet fra FHI har heller ingen oversikt over antall vaksiner Norge får i ukene fremover.

Fra null til fem dager

Konstituert kommuneoverlege ber innbyggerne om å prioritere vaksinering.

– Vi er i en pandemi. Det er viktig at folk prioriterer dette. Når du booker tid, er det viktig at du møter opp til avtalt tid. Hvis du vet at du ikke kan møte opp til avtalt tid, er det viktig at du gir beskjed til oss, slik at noen andre får vaksine istedenfor deg, sier Biermann.

Ifølge henne blir man vaksinert i løpet av noen få dager etter at man har fått innkallingen til vaksinering via en melding på mobil.

– I gjennomsnitt skjer det fire til fem dager etter innkallingen, det vil si under en uke, men noen ganger får man vaksine samme dag, for eksempel ved forfall eller hvis vi har de såkalte restdosene. Dersom vi får beskjed fra FHI om antall vaksinedoser de neste ukene og gjennom sommeren, vil også innbyggerne få mulighet til å bestille time til vaksinasjon lengre frem i tid, sier Biermann.

Kan bli aktuelt senere i sommer

FHI anbefaler nå større fleksibilitet i sommervaksineringen. Fredag forrige uke ble det kjent at de åpner for vaksinering av hele familier med voksne barn samtidig når kommunene skal vaksinere de mellom 18 til 45 år uten risikofaktorer, det vil si etter at gruppe ni (45-54 år) har fått tilbud om vaksine.

I et brev som ble sendt til kommuner, helseforetak og statsforvaltere står det blant annet følgende: «For eksempel kan det bety at familiemedlemmer som allikevel skal ha vaksine om kort tid, kan vaksineres samtidig". Det skal også åpnes opp for at flere/alle alderskohorter innen samme prioriteringsgruppe kan vaksineres samtidig.

I tillegg skriver FHI at det kan være fornuftig å vurdere ordninger som lar innbyggerne booke time selv, slik at både innbyggerne og kommunene får økt fleksibilitet i sommerferien.

– Vi skal selvfølgelig tilstrebe å tilby dette i Nordre Follo, men det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt enn nå. Vi må først få informasjon om hvor mange doser vi får uke for uke i sommer, og vi må sikre at de eldste innbyggerne og de prioriterte aldersgruppene har fått tilbud før vi åpne for noe annet, sier Biermann.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser

I brevet trekker FHI også frem at det kan være fordelaktig for kommuner å samarbeide gjennom sommeren for å lette vaksinering gjennom ferieavviklingen.

– Nærliggende kommuner kan oppnå stordriftsfordeler ved å tilby vaksinasjon sammen i for eksempel større lokaler. Det er mulig å benytte gymsaler, eksamenslokaler, menighetshus, rådhus eller andre lokaler som kommunene finner egnet. En eventuell rest-kapasitet kan på denne måten bli bedre utnyttet, sa Geir Bukholm i FHI.

Powered by Labrador CMS