TELLEKORPS: Iren Hagen (t.v.), Kristin Holler, Enid Christensen og Kari Raknes er fire av de over 20 medarbeiderne som er engasjert for å telle stemmer i Nordre Follo ved dette valget.
TELLEKORPS: Iren Hagen (t.v.), Kristin Holler, Enid Christensen og Kari Raknes er fire av de over 20 medarbeiderne som er engasjert for å telle stemmer i Nordre Follo ved dette valget.

Tellingen er i gang

Slik blir valgkvelden i Oppegård.

Publisert

Nærmest samtidig som valglokalene åpnet mandag klokken ni, gikk også medarbeiderne på Oppegård rådhus i gang med arbeidet å telle opp forhåndsstemmer. 

– Det har kommet inn cirka 8000 forhåndsstemmer, opplyser Kristin Holler, formannskapssekretær og prosjektleder valg. 

Sammen med de andre var hun i full sving med å telle stemmer bak røde og hvite sperrebånd. Prosessen med å telle stemmene skal skje etter strengt reglement. 

– Vi teller først for hånd, før stemmene også telles maskinelt, sier Holler. 

Valgvaker

Mandag kveld ventes å bli svært spennende. Etter det Oppegård Avis vet skal mange av partiene ha valgvake i Oppegård rådhus. Nordre Follo Høyre skal sitte i kantina, mens Arbeiderpartiet skal ha plass i formannskapssalen.

Oppegård Avis vil også være på plass i rådhuset mandag kveld for å rapportere resultater og reaksjoner fra valget. 

Valglokalene stenger kl 21. Samtidig slippes en nasjonal valgdagsmåling, og samtidig kommer resultatene av forhåndsstemmene. Allerede her kan du få en sterk pekepinn på hvilken retning valget går lokalt i Nordre Follo. 

Følg med på oavis.no utover kvelden, så gir vi deg resultatene så fort de kommer. 

Slik telles stemmene

Er du interessert i hva som skjer med stemmeseddelen din etter at du har stemt? Her får du fakta om opptelling av stemmene: 

 • Alle stemmesedlene telles manuelt to ganger.
 • Valgmedarbeiderne sjekker antall stemmer mot antall personer som har stemt i valglokalet.
 • Stemmesedlene pakkes i forseglet emballasje og transporteres til kommunestyresalen i Oppegård rådhus, som er det sentrale mottaket for valgstyret i Nordre Follo kommune.
 • Her telles stemmene ved bruk av skanner.
 • Hvis noe er uklart med stemmeseddelen, blir den tatt ut for verifisering.
 • Seddelen vurderes av valgmedarbeider – hvis fortsatt uklart avgjør valgstyret.
 • Alle foreløpige og endelige opptellinger sammenlignes.
 • Hvis avvik må kommunen finne årsaken.
 • Hvis de ikke finner årsaken, må alle stemmer telles på nytt.
 • Alle stemmesedler pakkes så i forseglet emballasje og sendes fylkeskommunen for kontrolltelling, som skjer maskinelt.
 • Hvis det avdekkes avvik fra kommunens opptelling, telles alle stemmer på nytt.
 • Når alt er verifisert sluttfører fylkeskommunen valgoppgjøret.
 • Først nå er stemmen en del av valgresultatet.


Foreløpig resultat:
Opptellingen av stemmesedler foregår i to omganger; en foreløpig og en endelig opptelling.

Den foreløpige opptellingen skal skje ved manuell telling. Både forhånds- og valgtingstemmer skal telles manuelt ved den foreløpige tellingen.

Den foreløpige opptellingen er en forenklet opptelling hvor bare kurante stemmesedler telles. Alle stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side, og vurderes først ved den endelige opptellingen. 

Hensikten med to opptellinger er å sikre et korrekt valgresultat. Den foreløpige opptellingen danner også grunnlaget for et foreløpig valgresultat som kan presenteres for publikum.

Endelig resultat
Etter at alle kurante stemmesedler har vært igjennom den foreløpige opptellingen, skal valgstyret foreta endelig opptelling.
Ved denne opptellingen tar valgstyret stilling til om stemmesedler som tidligere har vært lagt til side som tvilsomme, skal godkjennes eller forkastes. Alle stemmesedlene telles på nytt.