Ny ungdomsskole på Sofiemyr

TROR PÅ FRAM: – Dette kan hjelpe til å løsne proppen, sier rektor på Hellerasten skole, Grete Skaug.

– Fram er nøkkelen for å løsne skoleproppen

Rektor på Hellerasten skole, Grete Skaug, mener realisering av Fram ungdomsskole ville ha løsnet på den oppståtte proppen for flere skoler.

Publisert

– Nøkkelen for å løsne proppen var først å realisere prosjektet "Ny ungdomsskole og idrettshaller i Sofiemyr idrettspark", etterfulgt av andre prosjekter, blant annet en ny løsning for Sofiemyr barneskole, sier rektor Grete Skaug, og viser til tidligere byggeplaner for skolene.

Fram ungdomsskole og idrettshaller

  • Ny ungdomsskole (syv-parallell skole med plass til 630 elever, etter sammenslåing av Hellerasten og Fløysbonn skoler) med ny idrettshall (med fire spilleflater og tilhørende fasiliteter).
  • Skulle bygges i Sofiemyr idrettspark rett etter nyttår 2020.
  • Skolen og idrettshallen skulle «henge sammen» som et bygg på fem etasjer. Skolens trinnområder skulle ligge på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Idrettshallene skulle ligge på nedre nivå.
  • Bruttoareal: ca. 20 000 kvm.
  • Skulle ferdigstilles i slutten av 2021, med innflytting i 2022.
  • Prosjektledere: Henrik Dahlstrøm og Knut Krogstad.
  • Totalentreprenør: Skanska Norge.

Skaug sier hun har forståelse for at den oppståtte situasjonen med dårlig inneklima for barneskolen, kan bety at politikerne vurderer midlertidige løsninger for denne skolen i påvente av den planlagte permanente løsningen.

Fem år med planlegging

Rektoren sier at siden den første skolebruksplanen for Oppegård kommune ble laget i 2015, lå det i kortene at Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle slås sammen til en stor ungdomsskole. Det kom samtidig et prinsipp om at hver ungdomsskole i kommunen skulle få elever fra to barneskoler, noe som også ble vurdert positivt for elevene.

Skaug sier kommunen har jobbet lenge med å utvikle planen for Fram ungdomsskole med idrettshaller. Det har vært tett samarbeid i prosjektgruppen mellom idretten, de to ungdomsskolene, fagpersoner, entreprenør og andre samarbeidspartnere. Rektoren påpeker også at det har blitt lagt ned mye ressurser i dette arbeidet.

SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle gå ved den nye ungdomsskolen i Sofiemyr idrettspark i 2022.

Skulle ha vært i gang etter nyttår

– Det vil være trist å forkaste alt arbeidet helt ned til detaljplanlegging, som er gjort de siste to og et halvt årene.

Grete Skaug, rektor ved Hellerasten skole

De siste to og et halvt årene har Grete Skaug fra Hellerasten og inspektør fra Fløysbonn jobbet ukentlig med prosjektet, som medlemmer av prosjektgruppen for den nye ungdomsskolen. Sistnevnte var beregnet for inntil 630 elever og skulle bygges på Sofiemyr.

– Lærere, elever og foreldre har også bidratt gjennom hele prosjektperioden. Dette har gjort at alle gleder seg til den nye skolen. I 2019 var det intens jobbing i prosjektgruppen med det siste delprosjektet, fordi planen var at det skulle legges frem for kommunestyret høsten 2019, sier rektoren på Hellerasten skole.

SLIK KAN DET BLI: Dette så rektor Grete Skaug da hun så på skissene av Fram ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr med VR-briller i fjor sommer. Til venstre og høyre for trappen ligger idrettshallene. Opp trappen til høyre ligger klasserommene over hverandre i tre etasje. Illustrasjon: Skanska/Arkitema

Med et vedtak om bygging skulle anleggsarbeiderne starte rett over nyttår, men det endte med at prosjektet ble satt på vent i påvente av at et nytt kommunestyre ville gjøre en helhetlig kartlegging før de skal prioritere byggeprosjekter og investeringer i Nordre Follo kommune, antagelig i juni 2020.

– Jo mer det ventes med å realisere Fram-prosjektet med idrettshaller, desto lengre kan forsinkelsene se ut til å bli på andre prosjekter, i hvert fall hvis de tenker å følge tidligere planer.

Grete Skaug, rektor ved Hellerasten skole

– Bør ikke utsettes for lenge

Rektoren sier hun har stor forståelse for dilemmaer som politikerne står overfor i den nye økonomiske situasjonen, men hun mener at realisering av Fram ungdomsskole, som både dekker behovet for en ny skolebygning og som vil gi stordriftsfordeler med sammenslåing, ikke bør utsettes for lenge.

– Det vil være trist å forkaste alt arbeidet helt ned til detaljplanlegging, som er gjort de siste to og et halvt årene. Det har vært mye god og gjennomtenkt logistikk og planlegging for sambruk og frivilligheten i denne planprosessen. I tillegg til idretten er muligheter for korps og andre inkludert. Jo mer det ventes med å realisere Fram-prosjektet med idrettshaller, desto lengre kan forsinkelsene se ut til å bli på andre prosjekter, i hvert fall hvis de tenker å følge tidligere planer, sier Skaug.

Les også: – Dette er alvorlig

SYV-PARALLELL: Fram ungdomsskole skulle være en syv-parallell skole for 630 elever (etter sammenslåing av Fløysbonn og Hellerasten skoler), og det skulle være nok kapasitet for å dekke skolekretsen fra kommunegrensen i nord på Tårnåsen og frem til Tverrveien på Myrvoll.

Dette var planen frem til 2020

Rektoren sier planen for skolebygg og skoletomter har handlet om flere steg:

* Den nye sammenslåtte ungdomsskolen på Sofiemyr skulle bygges først.

* Dermed ville Fløysbonn skole og skoletomten der frigjøres til å flytte Sofiemyr barneskole dit, eventuelt at Fløysbonn-bygningen skulle rives og erstattes med et nytt skolebygg for Sofiemyr skole.

* Hellerasten skole skulle rives og den kommunale skoletomten skulle legges ut for salg.

* Fram ungdomsskole skulle planlegges som syv-parallell skole for 630 elever fra Fløysbonn og Hellerasten skoler, med nok kapasitet til å dekke en stor, ny skolekrets fra kommunegrensen i nord på Tårnåsen og frem til Tverrveien på Myrvoll. Denne skolekretsen dekker den nye innflyttingen på Myrvoll og en mulig framtidig boligutbygging på Sofiemyr.

* På Flåtestad ungdomsskole skulle det deretter vurderes å bygge en ekstra base for ungdomselevene, slik at elever fra både Østli og Greverud barneskoler får plass der ved overgang til ungdomsskolen.

* Dagens Sofiemyr skole skulle rives og skoletomten skulle selges til boligutvikling.

Les også: Slik ville partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene før valget

 

Powered by Labrador CMS