Har du en kandidat?

VANT I FJOR: Grupperingen Stopp Støyen kom på banen i forbindelse med etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud. Arbeidet deres ble hedret med Frivillighetsprisen i januar i år.
VANT I FJOR: Grupperingen Stopp Støyen kom på banen i forbindelse med etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud. Arbeidet deres ble hedret med Frivillighetsprisen i januar i år.

Hvem fortjener Frivillighetsprisen?

De frivillige i Oppegård vår skal tradisjonen tro hedres. Du kan være med å bestemme hvem som får prisen.

Publisert

Dugnadsånden i Oppegård står sterkt, og som vanlig får de frivillige en sentral plass når Frivillighetsprisen skal deles ut under Ordførerens Hedring i Kolben etter nyttår. Denne uka har kommunen gått ut og invitert til å sende inn forslag.

Prisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet eller innbyggere i Oppegård.

Hvem kan få den?

Prisen kan gå til: En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne. Det kan også være noen som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

I fjor var det aksjonsgruppa Stopp Støyen som fikk prisen av ordfører Thomas Sjøvold.

Her kan du nominere din kandidat (ekstern lenke).