Sønsterudveien

800 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet, som står bak innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, har samlet inn rundt 800 underskrifter i saken hvorav 537 digitale.

Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien skal behandles politisk i Viken fylkesting innen 21. mai 2020. Det er fortsatt usikkert om det skal gjennomføres nye trafikkmålinger og lages en konsekvensutredning av de gjennomførte tiltakene som følge av dette.

Publisert

Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn, som står bak protestaksjonen og innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, leverte inn rundt 800 underskrifter til Akershus fylkeskommune 21. november.

– Verken SVV eller fylkeskommunen har sendt meg noen svar på kravene beskrevet i innbyggerinitiativet ennå, men jeg forventer at saken behandles politisk i fylkestinget. Jeg etterlyser også nye trafikkmålinger i Sønsterudveien og at det gjøres en konsekvensutredning av de gjennomførte tiltakene, slik som det fremkommer i kravene, sier Storjordet.

– Rekker ikke å behandle det i 2019

Oppegård kommune har også fått en bunke med underskriftene. En drøy måned senere fikk Eirik Storjordet det foreløpige svaret fra ordfører Thomas Sjøvold. Han skrev følgende:

"Kommunestyret i Oppegård kommune rekker dessverre ikke å behandle forslaget inneværende år. Forslaget vil derfor bli oversendt til kommunestyret i Nordre Follo kommune. Kommunestyret i den nye kommunen vil altså sørge for at forslaget deres blir behandlet i tråd med kommunelovens regler.

Jeg kan legge til at saksbehandlingsreglene i kommuneloven gir kommunestyret en frist for å behandle forslaget. Denne fristen er seks måneder fra forslaget ble fremmet.

Jeg er også kjent med at en tilsvarende henvendelse er sendt til fylkeskommunen. Dette virker fornuftig, all den tid veien er fylkeskommunal og det er Statens vegvesen som står for stengingen av busslommene. Fra Oppegård kommunes side ønsker å legge til rette for at behandlingen sammenfaller i tid med behandlingen i fylkeskommunen."

Skal behandles i fylkestinget innen 21. mai

10. desember 2019 skulle innbyggerinitiativet behandles av administrasjonen i Akershus fylkeskommune, men ifølge fylkesdirektør for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Thomas Tvedt, har det ikke skjedd ennå.

– Vi har fått inn saken og registrert den i saks- og arkivsystemet vårt. Vi vil ta med denne saken inn i Viken og vil legge frem saken der i tråd med reglementet for innbyggerinitiativet, sier Tvedt.

Han sier at, ifølge retningslinjene, skal administrasjonen i Viken vurdere innbyggerinitiativet og legge frem en anbefaling til fylkespolitikerne i Viken fylkesting innen seks måneder (red. anm.: innen 21. mai 2020 i den konkrete saken).

Tvedt sier at administrasjonen i Viken kommune må gjøre en ordendlig vurdering av innbyggerinitiativet før de kan uttale seg om saken.

– Det er satt krav om blant annet nye trafikkmålinger og en konsekvensutredning. Er det slik at fylkespolitikerne kan si nei til dette kravet eller må det oppfylles som følge av innbyggerinitiativet?

– Dette skal vi vurdere. Jeg kan ikke kommentere dette før vi gjør en ordentlig vurdering av saken, sier Tvedt.

SVARER: Fylkesdirektør for samferdsel i Akershus, Thomas Tvedt, har jobbet med samferdsel i fylkeskommunen siden 1999.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om Viken

– Har en rimelig god kontroll uten nye målinger

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kantstopp kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge SVV. Ved større trafikk skal det bygges busslommer. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Sønsterudveien var på rundt 9.400 kjøretøy i døgnet. Det har ikke blitt gjort nye trafikkmålinger de siste syv årene.

– De siste trafikkmålingene er fra 2012. Hvorfor har dere ikke utført nye trafikkmålinger og gjort en konsekvensutredning av de planlagte tiltakene før de skulle settes i gang denne høsten?

– Vi vil vurdere dette i forbindelse med arbeidet med innbyggerinitiativet, men vi har en rimelig god kontroll på trafikkutviklingen i Oslo og Akershus, og vurderer situasjonen fortløpende. Vi har gjort en beslutning tidligere, og den baserer seg på tiltak i forhold til kollektivtrafikken og myke trafikanter, sier Tvedt.

– Prosjektet skal fortsette som planlagt

Etter 155 år under Statens vegvesens administrasjon, vil det totale ansvaret for 5450 km fylkesveiene i Viken fylkeskommune bli utført av Viken fylkeskommune.

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene.

NY FYLKESDIREKTØR: Knut Sletta (53) fra Harestua blir fylkesdirektør for infrastruktur i Viken.

Når det skjer om to uker, skal Thomas Tvedt fortsette å jobbe med samferdsel, men i Viken fylkeskommune. Han blir ansatt som avdelingsleder for samferdselsplanlegging og forvaltning i det gigantiske fylket med 51 kommuner.

– Hva skjer med prosjektet i Sønsterudveien som følge av overgangen til Viken fra 1. januar?

– Alle prosjekter fortsetter inn i Viken slik de var planlagt i dagens fylkeskommuner. Det blir dermed ingen endringer i 2020 som følge av overgangen til Viken, sier Tvedt.

Overodnet ansvar i Viken

Knut Sletta (53) har nylig blitt ansatt som fylkesdirektør for infrastruktur i Viken.

Sletta er bosatt på Harestua i Lunner kommune i Oppland. Han kommer fra jobben som fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune, en jobb han har hatt fra august 2018. 

– Viken fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesveiene. Både fylkeskommunen og SVV har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesveioppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier Knut Sletta.

Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør i SVV, sier at målet er at folk flest ikke skal merke noen ulemper av overføringen som nå pågår.

– SVV skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av veiene gjennom veitrafikksentralene. I en overgangsfase vil vi samarbeide på flere områder for å sikre en best mulig overføring, blant annet om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei, sier han.

Les også: Skal forvaltes av fylkeskommunen

Powered by Labrador CMS