IKKE GODKJENT ENNÅ: Det nye modulbygget på Sofiemyr skole ble tatt i bruk i mai 2021.
IKKE GODKJENT ENNÅ: Det nye modulbygget på Sofiemyr skole ble tatt i bruk i mai 2021.

Venter fortsatt på godkjenning

To skoler i Oppegård er ikke ennå godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Publisert Sist oppdatert

Pandemien har påvirket flere kommunale virksomheter. Totalt fire skoler i kommunen er ikke ennå godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Disse er den nye paviljongen på Sofiemyr skole (ble tatt i bruk i mai 2021), nye Kolbotn skole (ble tatt i bruk i november 2021) samt to skoler i gamle Ski (Ski videregående skole og midlertidige brakker på Ski barneskole).

– For alle disse objektene er det innhentet dokumentasjon, gjennomført befaring og ellers forarbeider for godkjenning. På grunn av stor arbeidsmengde generelt og i covid-19–pandemien spesielt, er prosessen med godkjenning ennå ikke avsluttet. Dog forventes disse fire skolebyggene å bli godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern innen rimelig tid. Det er ingenting som tilsier at disse ikke skal få godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern, skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun forklarer at praksis per i dag er at kommunen ikke gir dispensasjon fra den ovennevnte forskriften, dette på bakgrunn av føringene i Helsedirektoratets rundskriv I-1/2012.

Powered by Labrador CMS