HAR STØRST BEHOV: 1.-4. trinn på Greverud skole har det største behovet for ekstra lærere og trenger 3,5 ekstra undervisningsårsverk på disse trinnene for å oppfylle kravet til lærernormen for dette skoleåret, ifølge ­statistikken til Udir.
HAR STØRST BEHOV: 1.-4. trinn på Greverud skole har det største behovet for ekstra lærere og trenger 3,5 ekstra undervisningsårsverk på disse trinnene for å oppfylle kravet til lærernormen for dette skoleåret, ifølge ­statistikken til Udir.

"Skolen har nok lærere"

Ingen av skolene i Oppegård kommune har søkt dispensasjon fra lærernormen til tross for illevarslende tall i siste tilgjengelige statistikk. Kommunen sier det har blitt ansatt nok lærere til å oppfylle lærernormen.

Publisert

Oppegård Avis presenterer i dag statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Dette er den siste tilgjengelige oversikten for lærertetthet i Oppegård.

Basert på tallene fra Udir, klarer Oppegård ikke å oppfylle lærernormen. Det hører imidlertid med til historien at statistikken er elleve måneder gammel, og at de nye tallene kommer i oktober. Først da får man reelle svar på om kommunen oppfyller lærernormen.

– Oppdatert statistikk kommer i oktober

Oppegård kommune vil ikke oppgi hvor mange lærerårsverk som er plusset på mellom statistikken og skolestart.

Skolefaglig rådgiver i kommunen, Gro Aarskaug, sier følgende:

– Der er det riktig at Oppegård kommer noe dårligere ut enn nasjonalt snittsnivå angående lærertetthet. Den nye lærernormen gjelder fra august 2018 og kommunen skal rapportere på elev- og lærerdata i oktober 2018. Først da har vi tall som gir et reelt grunnlag for endelig beregning av lærertetthet inneværende skoleår, sier hun.

Aarskaug sier at så langt har kommunen tatt utgangspunkt i fjorårets tall ved ansettelse av flere lærere.

– Ut i fra dette har ingen av skolene sett behov for å søke fritak fra lærernormen, sier hun.

Den nye normen setter krav til at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 skjerpes normen ytterligere.

11,5 lærerårsverk

Basert på Udirs tall, er det de yngste elevene på Greverud skole som har det største behovet for flere lærere.

Totalt mangler grunnskolene i Oppegård 11,5 ekstra lærerårsverk for å oppfylle kravet til lærernormen for dette skoleåret og hele 19 årsverk fra høsten 2019.

Statistikken til Udir viser at hele fem av de totalt seks barneskolene i Oppegård ikke oppfyller dagens norm for lærertetthet på 1.-4. trinn for dette skoleåret, som er 16 elever per lærer.

Greverud skole har det største behovet for flere lærere i kommunen og trenger 3,5 ekstra undervisningsårsverk på disse trinnene for å oppfylle kravet til lærernormen.

 
 

Sjekk din skole

Se tabellen for å se hvordan den enkelte skole ligger an i forhold til kravene for dette skoleåret og for skoleåret 2019-2020.

 Udir har beregnet først antallet ekstra årstimer til undervisning som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter ble dette tallet gjort om til et årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn).

Strengere krav fra høsten

Fra og med høsten 2019 innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå.

Da skal det være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn. På 5.-7. trinn og 8.-10. trinn skal det være 20 elever per lærer.

Bruker vi kalkulatoren til Udir for å se på situasjonen med lærertetthet fra høsten 2019 når kravene skjerpes enda mer inn, ser vi at behovet for lærere blir enda større, spesielt på 1.-4. trinn hvor det skal være behov for 15,5 ekstra årsverk.

På 5.-7. trinn skal det være behov for 2,2 ekstra årsverk og 8.-10. trinn vil mangle 1,3 årsverk. Totalt vil grunnskolen ha behov for 19 lærere fra høsten 2019, ifølge kalkulatoren til Udir.

Skolenes ansvar

Kommunen vil ikke oppgi hvor mange nye årsverk til ordinær undervisning kommunen har fått siden fjorårets rapportering i oktober. Oppegård Avis har også bedt skolene om innsyn i disse tallene. Vi oppdaterer saken på oavis.no fortløpende.

– Skolene har selv ansvar for å ansette lærere ut i fra skolens behov, skoleeier deltar ikke i denne prosessen, sier Aarskaug.

Når det gjelder kravet til lærernormen fra høsten 2019, sier hun følgende:

– Mest sannsynlig ligger vi ut i fra dagens tall ikke innenfor kravet til lærernorm skoleåret 2019-2020. Skolene vil om nødvendig utvide lærerstaben fra 1. august 2019 for å imøtekomme kravene til lærernormen, sier Aarskaug.

Oppegård Avis følger opp saken.

Les også: Mangler flere lærere i grunnskolen